Mynt med djurmotiv

Älskar du djur och att samla mynt? Vi berättar allt om mynt som avbildar djur, från forna tider fram till idag!
Mynt med djurmotiv
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vissa människor älskar bilder av djur, och det är inte konstigt att det finns mynt med djur motiv . Låt oss titta närmare på några av de unika mynten som avbildar djur.

Mynt som avbildar djur fascinerar både djurälskare och myntsamlare! O avsett om mynten avbildar en m ilitär eller idrotts lig prestation är själva motivet ett sätt att represent era ett makt förhållande .

Att införliva bilder av djur på mynt och andra föremål har gamla anor . Från tidernas begynnelse har människor använt symboler för att förklara och berika världen omkring dem. Nedan berättar vi hur djur har blivit symboliska!

Mynt med djurmotiv – en gammal sedvänja som lever vidare

Enligt arkeologer  avbildade man ofta hästar och örnar på antika mynt . Men genom historien har även andra arter förekommit, såsom elefanter, sköldpaddor, getter, fiskar och lejon. Mynten kunde även avbilda imaginära djur, såsom enhörningar och drakar.

1. Lejon – de djur som avbildats under längst tid

L ejon symboliserar kunglig makt . Dessa majestätiska djur representerar även kraft och styrka, v ilket redan under antiken gjorde dem till ett populärt djur att avbilda på mynt.

E xperter menar till och med att lejon dök upp på de första mynten i mänsklig hetens historia. Dessa mynt gjord es i Lydien, nu varande Turkiet, och mynten har blivit daterade  tillbaka till cirka 680 till 560 f.Kr.

L ejon är avbildade   även på nyare mynt. Överraskande nog gjordes det dock för första gången i USA när föreningen Lions gav ut sitt minnesmynt 2017 (Lions Club Commemorative Dollar).

2. Hästar

mynt med djurmotiv häst

Märkligt nog hade mynt från antik ens Rom ofta bilder av hästar. Men de hade också mynt med djurmotiv som avbildade exempelvis örnar och vargar.

Experter tror att de första mynten med hästar tillverkades cirka 600 till 550 f.Kr. Det är fantastiskt att moderna mynt fortfarande kan ha bilder av hästar eller andra husdjur. Faktum är att hästar fortfarande finns på flera amerikanska mynt.

3. Hundar

Det är inte ovanligt att hitta hundar på gamla mynt. Under lång tid har hundar framställts som män niskans beskyddare, jägare och pålitliga följeslagare.

Ett exempel är ett sällsynt mynt med okänd valör där en hund avbildats, och detta ska ha ci rkulera t i Thrakien, Madytos, cirka 350 f.Kr.

För samlare av antika mynt som letar efter mynt med hundar finns det flera vackra antika mynt med hundar, bland annat från Segesta Sicilien.

Numera hittar vi fortfarande hundar graverade på olika mynt. Men USA har ingen valuta med människans bästa vän.

mynt med djurmotiv hundar

4. Vargar

Ett mycket berömt forntida mynt med en bild av en varg är det an rika romerska myntet Bi Nummus från cirka 330 till 340 e.Kr. Historiker tror att dessa mynt blev utfärdat under Konstantin den stor es styre .

Myntet visar bilden av hur Romulus och Remus, de mytomspunna grundarna av Rom, diar en hon-varg. Naturligtvis är denna lilla bild fascinerande för historiker.

Idag är vargar fortfarande ett populär t djur att g ravera på mynt. D ock inte i USA, där endast ett mynt har varg motiv – Sacagawea-dollar n från 2013.

5. Koalabjörnar

Mynt med djur från Oceanien tenderar att avbilda ett speciellt djur – koal abjörnen ! Koalamynt är särskilt populära i Australien. Australien utfärdade mynt med koalor först 1987. Dessa mynt är dock fortfarande några av de enda platinamynt som någonsin har gjort s. På ena sidan finns bilden av A ustralien s drottning , Elizabeth II, och på den andra sidan finns en koala björn .

6. Pandor – ett av de mest eftertraktade mynten med djurmotiv

Kinas pandamynt är ett av de mest populära djurmynten i världen. Landet utfärdade myntet för första gången 1982. Sedan dess har Kina utfärdat mynt med en ny p andabild år efter år, för utom 2002 myntet var en upprepning av 2001 års mynt .

mynt med djurmotiv panda

7. Brunbjörnar

Låt oss nu titta på mynt från Spanien med djur motiv . Ett mynt har en bild av en brunbjörn som vilar sig mot ett jordgubbsträd (Arbutus unedo). Denna bild finns på baksidan av Juan Carlos I på ett 200 peseta s-mynt från 1992. Dessutom finns bilden av björnen och trädet på Madrids vapensköld.

E n anledning kan vara a tt just brunbjörnar är den enda björn art en som lever på den iberiska halvön. Tidigare fanns björnar på hela halvön och de var särskilt vanliga i Montes del Pardo, i utkanten av Madrid. För många år sedan jagade dock kungar och aristokrater björnar i detta område.

8. Katter

Varje år sedan 1988 har Isle of Man (en ö belägen mellan England och Irland) utfärdat ett mynt med en katt på. Intressant är att varje år väljer man att avbilda olika kattraser .

Naturligtvis är dessa mynt mycket populära bland myntsamlare och kattentusiaster.

Mynt och andra föremål

Naturligtvis har djur alltid fascinera t människor. Även om det finns många mynt med djurmotiv har djur också graverats på en mängd andra typer av föremål. Nuförtiden kan du hitta nästan vilken typ av objekt som helst med ett djurmotiv på om du bara letar tillräckligt noga !

 

Detta kanske intresserar dig
Odödliga växter och djur: ja, de existerar
My Animals
Läs det My Animals
Odödliga växter och djur: ja, de existerar

Naturen har redan visat prov på odödliga växter och djur, och nu försöker människan följa i deras fotspår. Lär dig mer om dessa organismer.  • Cooper, J., & Arandjelovic, O. (2019). Understanding Ancient Coin Images. arXiv preprint arXiv:1903.02665.
  • Hendin, D. (2008). Numismatic Expressions of Hasmonean Sovereignty. Israel Numismatic Journal16, 76-91.
  • Case, D. O. (2009). Serial collecting as leisure, and coin collecting in particular. Library Trends57(4), 729-752.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.