Vad finns det för olika intelligenstest för djur?

Genom att använda tester så kan du reda ut vad som pågår inuti ett djurs sinne då det bemöts av visa utmaningar.
Vad finns det för olika intelligenstest för djur?

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2019

De flesta personer känner till att djur är intelligenta varelser och att deras förmågor skiljer sig beroende på vilken art det handlar om. Det finns en vetenskap som studerar deras intellektuella förmågor. I den här artikeln kommer du lära dig hur man gör detta genom intelligenstest för djur.

Vad är intelligenstest för djur?

Denna vetenskapliga disciplin är en kombination av komparativ psykologi, etologi och beteende-ekologi. Var och en av dessa områden använder erfarenheter och metoder för att försöka reda ut vad som pågår inuti djurens sinnen då de bemöts av utmaningar.

Intelligenstest för djur består av att man utsätter olika djur små förändringar och observerar hur de beter sig. Designen på dessa test beror på de djurarter som studeras. Det skiljer sig dock från andra former av tester på djur. Forskarna rör inte och manipulerar inte djuren på något sätt. De observerar bara hur de reagerar.

Intelligenstest orsakar inte någon skada på djuren. Till en början kan de vara lite förvirrade över det problem som de måste lösa. Forskarens uppgift är dock bara att observera djurens beteende.

Det finns många olika typer av tester beroende på vilket djur man vill studera. Man kan studera hur de samarbetar, hur snabbt de lär sig, deras minneskapacitet eller hur de ser färger. Det beror också på de arter som man undersöker för det är omöjligt att designa samma experiment för en hund som för en hamster!

Djurtesternas historia inom psykologin

Denna vetenskapliga inriktning påbörjades under 1900-talet, och blev hjälpt av de framsteg som gjorde inom mänsklig psykologi på 50-talet.

Mus i labyrint.

I början tolkades resultaten av djurens intelligenstest som en demonstration av djurens handlingar och reaktioner. Med andra ord så såg de beteendet som något mekaniskt. Då de bemöttes av en situation brukade djuret lära sig att reagera på ett visst sätt.

Många år senare uppstod idén att djur kanske reflekterade och inte bara reagerade. Forskarna började därför ändra på forskningsmetodologin för att studera hur djuren tänkte.

De ändrade också det sätt som de samlade in data på. Många experiment är korta och varar i några timmar eller några dagar, men i slutet av 1900-talet började man utveckla studier som varade i flera år. De har därefter utökat de djur som de studerar. De började med apor och hundar, men i dagsläget studerar de även fiskar och insekter.

Ett exempel på ett intelligenstest för djur

Det finns många olika intelligenstest för djur, även om många av dem utgår från samma startpunkt. Skinners lådor är ett av de mest kända, och de har använts för att skapa andra tester.

Hund som leker med pussel.

Skinners lådor var ett redskap som man använde för att försöka få djuren att utföra en handling, som att trycka på en knapp eller dra i en spak. Varje gång djuret upprepade handlingen så fick den mat. Efter man hade visat att djuren lärde sig utfördes variationer av detta test.

Det gjordes experiment där apor fick dra i en spak för att få en belöning. En av aporna fick dock alltid en bättre belöning än den andra. Det andra djuret såg detta och blev upprört, vilket ledde till att hans kamrat delade med sig. Forskarna kunde därför visa att dessa djur kunde förstå då något var orättvist.

För att studera samarbetsförmågan använde Skinner en modifierad låda. De båda djuren kunde bara nå maten om de drog i ett snöre på samma gång. Detta test utfördes med flera olika arter. De djur som löste problemet snabbast var papegojor, elefanter och vargar. Hundarna lyckades dock inte få belöningen.

Det finns många olika typer av intelligenstest för djur. De mäter varje djurs förmåga. De har traditionellt använts för att studera däggdjur, men det finns också studier med bläckfiskar, fiskar och fåglar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.