Uppfödning av kanariefåglar – allt du behöver veta

Reproduktionen av de här små fåglarna kräver uppmärksamhet på faktorer som bur, diet, häckningssäsong och bobyggande.
Uppfödning av kanariefåglar – allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2018

Kanariefåglar är värdefulla djur som har några av de finaste rösterna i djurriket. Det är inte konstigt att många människor vill hålla på med uppfödning av kanariefåglar. Har du någonsin övervägt det själv? I så fall är det bara att skriva ned följande tips.

Saker att hålla i minnet om uppfödning av kanariefåglar

Som i vilken annan reproduktionsprocess måste vissa aspekter fullföljas när det gäller uppfödning av kanariefåglar för att det ska lyckas. Men det är inte alls komplicerat. Var bara uppmärksam på och följ instruktionerna nedan.

Buren

Buren är mycket viktig och grundelementet i uppfödning av kanariefåglar. Du måste välja en som har tillräckligt med plats för att fåglarna ska kunna röra sig fritt i den, men också vara säker på att den inte upptar för mycket plats så att den blir svår att hålla ren.

Fåglarna behöver inte enbart plats för att röra sig, utan även tillräckligt med plats för att bygga bo till sina ungar. Två avskärmningar är nödvändiga – ett metallgaller och en ogenomskinlig – för att hindra andra fåglar från att titta på boet och erbjuda avskildhet under parningen.

Buren måste alltid vara ren och välskött. Försök att göra ren bottenplattan dagligen och mat- och vattenskålen åtminstone två gånger i veckan. Rengöringen kommer att försäkra dig om att framtida fågelungar inte får några infektioner eller sjukdomar.

Kost

Fågelfrön är basen i en kanariefågels diet. Dessutom borde en mix av sädesslag och några frukter och grönsaker två gånger i veckan också inkluderas. Likaså borde bläckfisk ben och sand utgöra del av kanariefågelns diet,  dessa bör konstant vara tillgängliga för fågeln.

Olika fågelfrön

Självklart kommer fågelungarna att behöva uppfödningspasta när de kläcks, till exempel gjord på fågelfrön och grönsaker. Broccoli är ett av de rekommenderade födoämnena. Den har stort näringsvärde för nykläckta fågelungar.

Förberedelse för häckning

Ljus är en avgörande faktor för uppfödning av kanariefåglar. Häckningssäsongen startat vanligtvis mellan februari och mars. Kanariefåglarna  parar sig runt 20-30 dagar senare.

Installera den ogenomskinliga avskärmningen och metallgallret. Ju mer solljus fåglarna har desto större är chansen för att honan blir brunstig och att parningen äger rum. Ta bort den ogenomskinliga fördelningen efter 20 dagar och lämna metallgallret i ytterligare 10 dagar.

När de är separerade måste du ge de uppfödnin gspasta så att de blir vana vid smaken och lukten innan de nya familjemedlemmarna föds. Likaså måste du ge de mer kalorier och vitaminer speciellt till den blivande mamman. Hon kommer att behöva mer energi än tidigare.

Boet

Eftersom modern inte är i sin naturliga miljö kommer det att vara svårt för henne att göra sitt eget bo. Så du har två alternativ: antingen så ser du till att hon har allt material så hon kan bygga ett eller så köper du ett färdigt.

Även om du beslutar att köpa ett är du tvungen att se till  att modern har tillgång till gethår. Hon kommer att använda det till att göra en sorts säng åt äggen. Detta kommer att hjälpa till att hålla de varma och få kycklingarna att känna sig bekväma efter att det fötts.

Nyckläckta ungar

Äggen

Ett ägg kommer att läggas varje dag. Normalt sett läggs maximalt sex ägg, men det förekommer undantag. När du ser det första ägget är det rekommenderat att du byter ut det mot ett plastägg. Lägg det riktiga i en behållare med fågelfrön och vänd på det varje dag.

Gör samma sak med de andra ägget tills du har runt fyra stycken. Lägg sedan tillbaka de riktiga äggen så att modern kan ruva dem. Detta kommer att förhindra att några kläcks före de andra och blir större och starkare – på det här sättet kommer alla att kläckas på samma gång.

Detta är stegen för att föda upp kanariefåglar. De här fåglarna har en underbar sångröst och är perfekta husdjur. Vill du inte skaffa en?


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.