Vad kan man göra med ett avlidet husdjur?

Vad kan man göra med ett avlidet husdjur?

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2019

Ett avlidet husdjur är mycket svårt att hantera. Samtidigt som man slukas av tårar och vånda, finner man sig även i en position där man kanske inte vet vad man ska göra med kroppen. Därför är det bäst att kolla upp vad som gäller innan djuret går bort.

Du kan ha en ceremoni för ett avlidet djur

Även om vissa kanske tycker att det är konstigt, lär personer som levt med ett djur i många år vilja säga farväl på ett ärofyllt sätt. Detta kommer hjälpa till att hedra djurets minne. Och varför inte? Här kommer några alternativ som du kan välja på:

Person vid grav

Kremering av ett avlidet djur

Det finns privata företag som sysslar med kremering av husdjur. Sök på internet för att hitta ett bra, och har du några tvivel kan du tala med din veterinär om det.

Priset du betalar kan inkludera att föra det döda djuret till en begravningsbyrå, vakan, en bok med signaturer, psykologisk hjälp om det behövs, kistan samt leverans av askan. Detta är ett värdigt och minnesvärt alternativ.

Du har alternativet att ta med dig kistan hem eller begrava den, det är upp till dig.

Djurkyrkogårdar

Det finns djurkyrkogårdar där man kan begrava ett avlidet husdjur. För att göra det måste man betala en avgift, som oftast inkluderar hämtning av djuret, en kista samt begravning med blommor.

Gravar för husdjur

Du kan välja kistan och platser du vill att husdjuret ska ligga på, så länge det finns plats. Du kan till och med välja en gravsten. Dessa kan dock kosta en hel del beroende på material, storlek och gravering.

Ta ditt avlidna husdjur till veterinären

Veterinärer erbjuder ofta två tjänster som kan hjälpa dig komma underfund med vad du ska göra med ett avlidet husdjur. Det första alternativet är en kollektiv kremering, där djuret bränns med andra djur. I det fallet kommer askan läggas i en gemensam grav eller liknande.

Det andra alternativet är att veterinären tar hand om en individuell kremering. Du kommer få askan, men det kommer att kosta mer än alternativet ovan. Till skillnad från privata företag kommer du oftast inte kunna bevittna kremeringen.

Kommunala tjänster

Kommunen har vanligtvis tjänster för att ta hand om ett avlidet djur. Det må vara billigt eller till och med gratis, men det är troligen inte det farväl du vill göra till ditt djur.

Egen begravning för att avlidet djur

Huruvida det är okej att begrava sina djur i trädgården skiljer sig från kommun till kommun, så kolla upp vad som gäller där du bor. Du måste även ha tillåtelse från markägaren. Om du bestämmer dig för detta alternativ och har tillstånd, se till att graven är tillräckligt djup, så att inte bakterier sprids eller andra djur gräver upp den.

Hursomhelst ska du se till att ditt djur får ett värdigt farväl – ett som du kommer minnas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.