Vad vet du om hundars orienteringssinne?

Förutom deras avancerade sinnen har bandet mellan ägare och husdjur en stor inverkan på hundars orienteringssinne, vilket hjälper dem att återvända till sina hem.
Vad vet du om hundars orienteringssinne?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns fortfarande mycket att lära sig om hundars orienteringssinne. Under hela vår historia har man hört många legendariska berättelser om hundens förmåga att hitta sitt hem. Kanske beror det på att det saknas en logisk förklaring, men experter på hundens natur har alltid varit nyfikna på detta ämne.

Eftersom det inte finns någon absolut teori har tekniska framsteg och vetenskap gjort det möjligt för människor att förbättra sin förståelse för hundars orienteringssinne. Här kan du läsa om de viktigaste hypoteserna om denna otroliga förmåga som hundar har.

Orienteringssinne hos andra arter

För att bättre förstå hundars orienteringssinne kan du titta på andra arter som dra nytta av just denna förmåga. Ett bra exempel är fåglars förmåga att orientera sig när de flyger. Detta gör det möjligt för dem att göra väldigt långa migrationsresor, där de alltid återvänder till sin ursprungliga destination.

Forskare har gjort flera studier i olika delar av världen för att förstå fåglarnas orienteringssinne bättre. Många experiment har gjorts genom att släppa vissa fåglar tusentals kilometer från sina “hem” för att observera deras beteende. Resultaten visar att de efter flera dagar eller veckor alltid kommer tillbaka till utgångspunkten.

Vissa tester har också visat att fåglar kan omorientera sig efter att ha upplevt tillfällig desorientering. Även när de går vilse ger deras orienteringssinne dem möjlighet att återgå till sin rätta kurs.

Fågel på flyttresa.

Hur förklarar du detta fantastiska orienteringssinne hos fåglar?

För närvarande arbetar det vetenskapliga samfundet med två teorier som förmodligen är komplementära. Den första säger att fåglar använder sina sinnen för att lokalisera sig i tid och rum.

Fåglar använder sina ögon för att känna igen berg, djungel eller klippor, vilket hjälper dem att att förbli på rätt kurs. De använder även sin hörsel för att uppleva stimuli i landskapen under sin långa resa. Det innebär att de samlar “signaler” som håller dem korrekt orienterade, så att de vet när de har kommit till sin slutliga destination.

Enligt många experter har fåglar en slags tröghetsnavigering. De lyckas veta vilken riktning som ska vidtas för att återvända till deras destination, även när de måste byta riktning. Detta skulle också förklara varför tillfällig distraktion eller desorientering inte påverkar deras orienteringsförmåga.

Forskare har också observerat att flyttfåglar har ett system i ögonen som liknar en magnetisk kompass. Deras näthinnor är kapabla att fånga ljus på ett polariserat sätt. Detta ger dem ett unikt navigationssystem. Fåglarna använder sig av solens rörelse såväl som stjärnornas och månens position som en effektiv navigationsmetod. Det hjälper dem att räkna ut hur man reser för att nå sin destination.

Hur fungerar orienteringssinne hos hundar?

När det gäller en hunds orienteringssinne finns det två huvudhypoteser som liknar de vi nämnde ovan.

En hund ute och vandrar.

Deras kraftfulla sinnen kan hjälpa dem att enkelt identifiera sin miljö och känna igen förändringar i den. Deras stora  hörselförmåga och högutvecklade luktsinne gör att de kan känna igen landmärken och spår som de kan följa för att komma hem.

Dessutom har molekylen kryptokrom 1 identifierats i näthinnan av hundens ögon; detta finns också i ögonen hos flyttfåglar, och den är förknippad med magnetisk mottagning. Dess närvaro i ögonen tillåter djur att orientera sig i tid och rum genom planetens magnetfält.

Betydelsen av känslomässiga band

Utöver det ovan nämnda lyfter forskarna också upp hur bra hundar anpassar sig till positiv träning. Detta är deras förmåga att lära sig och memorera många uppgifter genom ett system av erkännande och belöningar. Naturligtvis innebär positiv träning inom hundträning inte bara att erbjuda godis eller belöningar – det handlar om mycket per.

Pelarna i den här metoden är kopplade till den som lär och den som lär sig. Detta utbyte av erfarenheter hjälper både ägaren och hunden under träningen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.