Vilda djur

Djur som inte har tämjts av olika anledningar är kända som "vilda djur". Denna sektion är lite som en encyklopedi som ger dig information om olika arter: amfibier, fåglar, ryggradslösa djur, däggdjur, fiskar, reptiler med flera.

Storkar: fåglar som bringar tur
Storkar: fåglar som bringar tur

Storkar är långbenta fåglar av ordningen Ciconiiformes, som också inkluderar hägrar och flamingor. Dessutom kännetecknas alla av sina långa näbbar,…