Den argentinska horngrodan: livsmiljö, föda och egenskaper

Den argentinska horngrodan är en amfibie som ibland även kallas Pacmangrodan på grund av sin extremt stora mun.
Den argentinska horngrodan: livsmiljö, föda och egenskaper
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av Psykolog Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 12 januari, 2023

Den argentinska horngrodan, liksom resten av de stjärtlösa groddjuren i släktet Ceratophrys, är också känd som Pacmangrodan grund av sin enorma mun. Munnen tar upp nästan halva kroppen. Anmärkningsvärda är också de utbuktningar den har på huvudet, som liknar små horn, därav namnet

Även om många känner till den genom referensen till det klassiska arkadspelet, är sanningen att denna groda har många intressanta egenskaper som ofta förbises. Här följer lite information angående dess biologiska uppbyggnad och beteende som du helt enkelt inte vill missa.

Egenskaper och taxonomi

Den argentinska horngrodan gör det den gör bäst.
Ceratophrys ornata.

Den argentinska horngrodan (Ceratophrys ornata) är en amfibie som tillhör familjen Ceratophryidae. Vad vi har att göra med är den vanliga versionen, som kännetecknas av sin ljusgröna färg och svarta fläckar.

Det finns vissa tecken som tyder på könsdimorfism, då hanar vanligtvis har nuptialplattor på frambenen och aningen lösare hud på den nedre delen av munnen, där sångsäcken är placerad. Honorna är å andra sidan mycket större och kan bli hela 16 centimeter långa, medan hanarna bara blir 10 centimeter långa.

Den enorma munnen, som täcker nästan halva dess totala längd, hjälper den att äta relativt stora byten, till exempel små gnagare. Innanför munöppningen hittas en rad små, spetsiga tänder i toppen och två tandliknande utskjutningar på underkäken.

Dessa små huggtänder hjälper dem att fånga sina byten mer effektivt.

Den argentinsk horngrodan: livsmiljö

Den argentinska horngrodan är hemmahörande i Argentina (därav namnet), och då främst i pampasregionen, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza och Santa Fe. Den kan också ses i tropiska områden i Brasilien och Uruguay, men de största populationerna hittas alltjämt i Argentina.

Dess livsmiljö omfattar ängar med grunda vattenområden eftersom denna groda inte är en särskilt bra simmare trots sitt halvvattenlevande tillstånd. Det är också möjligt att se dem i diken vid vägkanter och på bevattnade jordbruksmarker.

Dessa grodor kännetecknas av sin stora glupskhet, allt som är levande och passerar framför dem står på menyn! Faktum är att deras jaktstil består i att de gräver ner sig i leran så att endast ögonen syns. När bytet närmar sig hoppar de upp och fångar det.

De är så glupska att det inte är ovanligt att de kvävs till döds när de försöker äta ett djur som är för stort för dem.

Den argentinska horngrodan är alltså en köttätande art som framför allt äter ryggradsdjur. Dess diet omfattar andra stjärtlösa groddjur, småfåglar, gnagare och alla andra djur som den kan jaga. Deras grodyngel är till skillnad från andra arter också köttätare.

Den argentinska horngrodan: beteende

Även om de är groddjur tillbringar de större delen av sitt liv på land. De är nattaktiva och solitära och hittas endast tillsammans under parningssäsongen.

Under vintern, som är den kallaste och torraste årstiden för dem, övervintrar de genom att gräva ner sig helt och hållet. För att förhindra att deras hud torkar ut under denna period skapar de en slags skorpa runt sig själva som bevarar hudens fukt.

De är i allmänhet territoriella djur och tenderar att försvara sig genom hot och aggression. Innan de attackerar öppnar de dock munnen på vid gavel, så att de verkar större än de egentligen är, i hopp om att skrämma bort eventuella rovdjur eller konkurrenter. Deras grodyngel, å andra sidan, avger ett metalliskt skrikande ljud under vattnet i försvarssyfte och för att varna för hotet.

Reproduktion

Tidigt på våren med regnet kommer den argentinska horngrodan upp ur sin dvala och fortplantningssäsongen börjar. Före parningen avger hanen en specifik, högljudd och monoton sång. När hanen och honan har hittat varandra kommer de att utföra den typiska omfamningen, som kallas amplexus, och då sker befruktningen.

Honan kan lägga upp till 2 000 ägg bara några veckor efter kopulationen. Äggen fastnar på olika ytor som senare hamnar i vattnet, t.ex. växter, stenar, trä osv. Beroende på vattentemperaturen kläcks grodynglen efter 2-4 dagar.

Metamorfosen som gör att groddjuren kan andas luft sker inte förrän 4-6 veckor senare. Under tiden livnär de sig i vattnet på vad de än hittar, särskilt insekter och andra vattenlevande djur, och tar till och med till kannibalism om de inte hittar något annat.

Bevarandestatus för den argentinska horngrodan

En fet groda.
Ceratophrys ornata.

Ceratophrys ornata har för närvarande status som nära hotad (NT). Liksom för de flesta stjärtlösa groddjur är det största hotet mot dem förlust av livsmiljöer och förorening av deras miljö. I synnerhet den argentinska horngrodan samlas också in för att kommersialiseras som husdjur och för att sälja dess ägg för vetenskaplig forskning.

Även om skyddade områden och bevarandeplatser skapas behövs fortfarande mycket forskning om populationerna av dessa fascinerande djur, liksom om deras ekologi och beteende. Därför är de ännu inte säkra från den nedgång som de i nuläget lider av. Det är upp till oss alla att ge dem den betydelse de förtjänar så att de kan fortsätta att leva fritt på vår planet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Axel Kwet, Gabriel Skuk, Débora Silvano, Esteban Lavilla, Ismael di Tada, Rafael Lajmanovich. 2004. Ceratophrys ornata . La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2004: e.T56340A11464790. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T56340A11464790.en . Consultado el 23 de noviembre de 2022.
  • Deutsch, C., Bilenca, D., & Agostini, G. (2017). In search of the horned frog (Ceratophrys ornata) in Argentina: complementing field surveys with citizen science. Herpetological Conservation and Biology12(3), 664-672.
  • Groom, D. J., Kuchel, L., & Richards, J. G. (2013). Metabolic responses of the South American ornate horned frog (Ceratophrys ornata) to estivation. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology164(1), 2-9.
  • Costa, C. S., Ronco, A. E., Trudeau, V. L., Marino, D., & Natale, G. S. (2018). Tadpoles of the horned frog Ceratophrys ornata exhibit high sensitivity to chlorpyrifos for conventional ecotoxicological and novel bioacoustic variables. Environmental Pollution235, 938-947.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.