Vad äter grodyngel?

Alla grodyngel är inte köttätare, eftersom de inte har "tänder" att tugga med. Så vad äter grodyngel?
Vad äter grodyngel?
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Anuranska amfibier genomgår en komplicerad livscykel som gör att de förvandlas helt och hållet för att nå vuxenstadiet.  Med andra ord genomgår de en metamorfosprocess där de ändrar sitt larvutseende och förvandlas till de typiska grodorna eller paddorna. Innan dess lever de dock som groddjur och lever, äter och beter sig annorlunda än vuxna anuraner.

Trots deras betydelse ägnar man liten uppmärksamhet åt grod- och paddlarverna, eftersom de endast befinner sig några veckor i detta skede. På grund av deras föränderlighet förbiser man mycket av deras kost, beteende och egenskaper. I den här artikeln ska vi därför visa dig mer om deras biologiska uppbyggnad. Läs vidare och ta reda på vad de är, vad de äter och ytterligare fakta om grodyngel.

Vad är grodyngel?

Grodyngel representerar en del av livscykeln hos anuriska amfibier. Larvernas utseende är mycket likt en liten fisk, och deras långa svans och yttre gälar ger dem ett distinkt utseende. Detta stadium är unikt för svanslösa amfibier (anuraner), eftersom deras systergrupp (kaudater) har larver som mer liknar vuxna djur.

Med andra ord är dessa groddjur de som kläcks efter äggets inkubation och de förblir i detta tillstånd i genomsnitt mellan 1 till 3 månader. Under denna tid genomgår de sin metamorfos, vilket är en fullständig förvandling från sitt “fisk”-utseende till formen av en groda eller padda. Denna process är progressiv, så varje struktur framträder stegvis.

Man skulle kunna säga att denna cykel sammanfattar år av evolution på några månader, eftersom denna förändring liknar levande varelsers övergång från vatten till land. Om man vill se det på ett enklare sätt kan man jämföra metamorfosprocessen med vad fisken var tvungen att göra för att ge upphov till resten av ryggradsdjuren. Detta är en av de mest fascinerande egenskaperna hos amfibier.

Det senare är bara en analogi, eftersom metamorfos och evolution är mycket olika processer. Den senare märks av efter tusentals år av artbildning.

Vad grodyngel äter.

Vad äter grodyngel?

Grodynglens huvudsyfte är att växa så snabbt som möjligt för att nå kraven för sin förvandling. Därför bör deras kost innehålla livsmedel som är rikligt förekommande i vatten. Detta förklarar varför de är växtätande organismer, eftersom växter vanligtvis är en av de lättaste resurserna att hitta. Utöver detta kan de också livnära sig på sediment eller genom att filtrera vattnet när de simmar.

Även om det har sagts att grodyngel föredrar att äta växter, beror sättet de gör det på mycket på strukturen i deras mun. De kan faktiskt ha en typ av mycket enkla tänder som heter keratodonter, som de använder till att gnaga på stenar eller mala mat. Beroende på hur hårda dessa “tänder” är kan larverna äta djurrester eller andra grodyngel.

Det sistnämnda kanske intresserar dig, eftersom vi nämnde ovan att de var växtätare. I sällsynta fall är dock grodyngel mer opportunistiska och äter vad som finns tillgängligt i deras miljö. I slutändan är det viktigast för dem att växa, eftersom de i vattnet kan bli offer för många rovdjur.

Ju tidigare det blir en groda eller padda, desto snabbare kommer grodynglet att vara ute ur sitt mest ömtåliga skede.

Vad gör jag om jag har ett fångat grodyngel?

Eftersom grodor och vissa paddor har blivit populära husdjur är det troligt att du någon gång kommer att tänka på att föda upp dem. Därför kanske du undrar vad grodyngel äter i fångenskap eller vad du behöver göra för att ta hand om dem.

Först och främst är det värt att komma ihåg att lagarna i vissa länder inte tillåter insamling av ägg, grodyngel eller exemplar av vissa grodor och paddor. Detta innebär att du måste vara försiktig med inköp, försäljning och fångst av skyddade arter som inte är tillåtna i ditt område. Tänk dessutom på att de är levande varelser och inte leksaker. Du måste se till att de har vad som krävs för att överleva.

Mat för grodyngel i fångenskap

När grodynglen väl är installerade och fästa vid sin konstgjorda livsmiljö måste du mata dem med någon typ av växtlighet. De har en särskild förkärlek för släktet Elodea, men om du lyckas få alger av en annan typ som komplement skulle det vara mycket bättre. Färsk sallad och spenat fungerar ganska bra, kom bara ihåg att tvätta dem väl för att undvika sjukdom.

Det går också att använda kommersiella pellets för fiskar vars diet till största delen består av alger, till exempel spirulina. Undvik dem om egenskaperna hos det bearbetade fodret inte uppfyller näringskraven. Många varianter använder material av animaliskt ursprung, vilket kan skada ynglen. Allt ovanstående är nära kopplat till grodynglens växtätande vanor, som du minns är det deras huvudsakliga sätt att livnära sig på.

Hur många gånger om dagen äter grodyngel?

När det gäller mängden finns det inga strikta regler. Detta beror mycket på tillgången på näringsämnen som varje art har i sin naturliga miljö. Den allmänna rekommendationen är dock att man ger två till tre måltider per dag i små mängder. På så sätt kan du observera hur mycket oätna livsmedel som återstår och sedan justera dosen för att minska svinnet.

Även om deras mat vanligtvis krossas är detta inte nödvändigt, men det gör att du får bättre kontroll över mängderna. När deras lemmar växer fram kommer grodynglena att börja konsumera kött, så du kan fortsätta med pellets eller börja med en insektsätande diet. I detta skede är det bättre att använda larver, maskar eller några mikroartropoder som kompletterar deras näringsbehov.

I vuxen ålder är alla grodor och paddor insektsätare.

Om du ser en grupp grodyngel i en bäck kan du bli frestad att ta med dem hem. Att ta hand om dem är dock ingen lek och bör inte heller tas lättvindigt, eftersom vi talar om en levande varelse, inte en leksak. Alla arter har en särskild skönhet inom sig själva som man kan uppskatta i deras naturliga miljöer.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Teplitsky, C., Plénet, S., Léna, J. P., Mermet, N., Malet, E., & Joly, P. (2005). Escape behaviour and ultimate causes of specific induced defences in an anuran tadpole. Journal of evolutionary biology, 18(1), 180-190.
  • Eterovick, P. C., & Barros, I. S. (2003). Niche occupancy in south-eastern Brazilian tadpole communities in montane-meadow streams. Journal of tropical ecology, 19(4), 439-448.
  • Caut, S., Angulo, E., Díaz-Paniagua, C., & Gomez-Mestre, I. (2013). Plastic changes in tadpole trophic ecology revealed by stable isotope analysis. Oecologia, 173(1), 95-105.
  • Mijares-Urrutia, A. (1998). Los renacuajos de los anuros (Amphibia) altoandinos de Venezuela: morfología externa y claves. Revista de Biología Tropical, 46(1), 119-143.
  • Altig, R. (2006). Tadpoles evolved and frogs are the default. Herpetologica, 62(1), 1-10.
  • Crump, M. L. (1986). Cannibalism by younger tadpoles: another hazard of metamorphosis. Copeia, 1986(4), 1007-1009.
  • Kupferberg, S. J. (1997). The role of larval diet in anuran metamorphosis. American Zoologist, 37(2), 146-159.
  • O’Rourke, D. P., & Rosenbaum, M. D. (2015). Biology and diseases of amphibians. In Laboratory animal medicine (pp. 931-965). Academic Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.