Är alla arter viktiga för att bevara den biologiska mångfalden?

Hur olika arter gör sin del till att bevara den biologiska mångfalden har varit föremål för stor debatt under åren. I den här artikeln vill vi ge dig en kort överblick av detta komplicerade ämne.
Är alla arter viktiga för att bevara den biologiska mångfalden?
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

I många år har naturvårdare valt att skyddat vissa djurarter i hopp om att bevara den biologiska mångfalden. Emellertid ifrågasätts dock ofta strategins effektivitet av miljöexperter.

Frågan är: varför? Och är inte alla arter lika viktiga för att bevara vår biologiska mångfald?

Bevarande av den biologiska mångfalden: klassificering av arter

Paraplyarter

Paraplyarter är några av de mest skyddade djuren i världen. Naturvårdare tror att skyddet av dem i sin tur kommer att bidra till att skydda många andra arter som delar deras livsmiljö.

Enligt biologen Martha Groom är en paraplyart en “stor och omfattande art vars behov inkluderar många andra arters behov“. De kan också användas för att välja platser för framtida naturreservat.

Bruce Wilcox använde begreppet först redan 1984 och det har varit föremål för het debatt sedan dess.

Vissa experter anser att paraplyarter är oerhört användbara för att bevara den biologiska mångfalden, medan andra tror att skyddet av en mängd mindre varelser (som ryggradslösa djur) kan vara mer effektivt.

De flesta paraplyarter finns på den röda listan över hotade arter som International Union for Conservation of Nature (IUCN) sammanställer. Det betyder att de är hotade eller riskerar att utrotas.

Skyddet för arterna sträcker sig också till at bevara deras livsmiljö.

I Spanien är till exempel brunbjörnen en av de viktigaste paraplyarterna. Den har ett brett spektrum av ekologiska behov, och dess bevarande hjälper till att skydda alla arter runtom den.

Bevara den biologiska mångfalden: björnar

Ikoniska eller flaggskepparter

Flaggskeppsarter är de som anses vara karismatiska nog för att fungera som en symbol för miljöskydd.

Naturvårdare väljer just dessa djur för att fånga uppmärksamhet från både allmänheten och bestämmande organ, till exempel regeringar.

Detta gör det lättare att få medel för att skydda den arten men även de andra, mindre “attraktiva” arterna som de delar livsmiljön  med flaggskeppsarten.

De vanligaste flaggskeppen är stora däggdjur. De är ofta de mest kända och mest anmärkningsvärda djuren och hjälper därför till att skapa mer empati från människor.

Dessa djur kan representera ett helt ekosystem eller en specifik miljöfråga. Ett exempel är användningen av havssköldpaddor för att lyfta fram faran för den ökade mängd plast som hamnar i våra hav.

Vissa av dessa arter representerar till och med globala organisationer som är dedikerade till bevarande, till exempel den berömda WWF-pandan.

Indikatorart

Indikatorarter är de som forskare kan använda för att övervaka det biologiska tillståndet i ett visst område. Deras närvaro återspeglar ett specifikt miljöskick. Forskare kan också använda dem för att definiera en viss region.

Genom att studera en art som exklusivt lever i ökenregioner kan man till exempel fastställa var en öken börjar och slutar.

När det gäller bevarande är emellertid den mest värdefulla användningen av indikatorarter mest att bestämma hälsan hos ett ekosystem.

I detta fall är indikatorarter de som är mest känsliga för förändringar i miljöförhållanden och kan därför användas som ett tidigt varningstecken för föroreningar och klimatförändringar. Till exempel är lavar en bra indikator på luftkvaliteten.

Lav på gren

Indikatorarter kan hjälpa oss att förstå miljön, bestämma ekologiska regioner, upptäcka sjukdomsutbrott och observera klimatförändringar.

Nyckelarter

Nyckelarter är de vars överflöd har en oproportionerlig inverkan på sitt ekosystem, eftersom deras närvaro påverkar resten av organismerna som bor där. Frånvaron av nyckelarter kan emellertid få hela ekosystemet att kollapsa.

Det bästa exemplet på detta är förhållandet mellan rovdjur och byten. Närvaron av ett specifikt rovdjur förhindrar den rikliga växtätande populationen att förstöra floran i det ekosystemet.

“Ekosystemsingenjörer” är ett annat exempel. Dessa är djur som väsentligt modifierar sin livsmiljö. Elefanter är ett utmärkt exempel. De förstör träd och gör plats för betande arter.

Utan elefanter skulle den afrikanska savannen återvända till skog och upphöra att existera.

Ätande elefant

Hur användning av dessa arter kan ha en negativ inverkan på bevarande

Men användningen av dessa arter som verktyg för bevarande kan faktiskt vrida miljöskyddsinsatser till deras fördel. Att fokusera enbart på vissa raser tar bort rampljuset från de mindre karismatiska djuren som också står inför utrotning.

Ett exempel är att skydda den gröna grodan i ett försök att bevara halvpermanenta våtmarker. Den gröna grodan fångar inte allmänhetens fantasi. När det gäller att ta fram ett sätt att bevara denna livsmiljö på måste naturvårdare leta efter mer “attraktiva” arter.

Naturvårdare väljer ofta flaggskeppsarter över paraplyarter i ett försök att väcka allmänintresse, inte bara för djuret självt, utan för hela ekosystemet.

Tjäder i skogen

I Europa finns det två djur som är både flaggskepps- och paraplyarter: brunbjörnen och tjädern. Båda är skyddade och även starkt beundrade av allmänheten.

Men bevarandeinsatser har ofta kopplats till olagliga aktiviteter som har lite att göra med att bevara den biologiska mångfalden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.