5 bakteriesjukdomar som kan drabba elefanter

Det finns många bakteriesjukdomar som drabbar elefanter, både i naturen och i fångenskap. Läs vidare för att lära dig mer om dem.
5 bakteriesjukdomar som kan drabba elefanter
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi vet att elefanter är starka och lever länge. Men visste du att de också kan bli sjuka? Har du någonsin tänkt på att bakteriesjukdomar även kan drabba elefanter? Tror du att dessa sjukdomar och infektioner också kan påverka andra arter? Läs vidare i vår artikel för att lära dig mer och få svaret på dessa frågor.

Bakteriesjukdomar som kan drabba elefanter: Tuberkulos

Tuberkulos är en vanlig bakterieinfektion som drabbar nästan alla djurarter, såsom primater, nötkreatur, noshörningar, elefanter och fåglar. Man upptäckte det första fallet av tuberkulos hos afrikanska elefanter år 1962.

Sjuk elefant ligger ner.

Analys

Tuberkulos orsakas av en mikrobakterie från arten Mycobacterium tuberculosis. Människor och nötkreatur är naturliga bärare.

Symtom och överföring

Tuberkulos överförs genom att elfanten äter eller andas in små partiklar (dammkvalster, hud- eller hårceller, pollen, svampsporer osv.). När det gäller elefanter, händer detta när snabeln får kontakt med en annan art.

Elefanter kramas med snabeln.
Endast djur med en aktiv sjukdom kan sprida tuberkulos vidare.

Elefanter visar inte upp tydliga symtom särskilt ofta. Men man kan märka viktminskning, anorexi och kronisk svaghet, liksom en brist på energi. Ett annat symtom är onormal untsöndring från snabeln.

Personalsäkerhet när en elefant i fångenskap är sjuk

Tuberkulos är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Därför måste personalen som jobbar med djuren vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att de sprider sjukdomen. De måste använda speciella masker, handskar och dräkter när de tar hand om sjuka djur. Detta är ett tillägg till standardhygienen, och att tvätta händerna blir extra viktigt.

Mjältbrand

Mjältbrand är en akut febersjukdom. Den påverkar de flesta tama och vilda däggdjur, samt fåglar. Den påverkar elefanter som lever i naturen mer än de som lever i fångenskap.

Analys

Den här sjukdomen orsakas av mjältbrandsbakterien. Den producerar mycket resistenta sporer i miljön. Det som orsakar infektion är förtäringen av dessa sporer. De tar sig in i andningsorganen, tarmen osv. Sedan sprids de över hela kroppen.

Mjältbrand kan klassificeras som allvarlig när sporerna fungerar som exotoxiner. Detta påverkar koagulationskaskaden och orsakar blödning.

Symtom och överföring

Det finns många sätt på vilka mjältbrand kan smitta elefanter. Flugor och myggor kan bära det och de kan sedan förorena sår eller injicera bakterierna. Andra infekterade djur kan sprida det via avföring, och detta förorenar sedan både gräs och vatten.

En luftvägsinfektion kan orsaka lunginflammation och andra luftvägsproblem. Att äta bakterierna orsakar diarré. Det kan också orsaka neurala skador som leder till både förlamning och kramper.

Bakteriesjukdomar som kan drabba elefanter: Salmonella

Salmonella är vanligtvis matförgiftning. Det orsakar ibland sjukdomar som till exempel sepsis. Bakterien som orsakar det är Salmonella spp.

Symtom och överföring

Salmonella fastnar i mag- och tarmkanalen hos djuret som sedan fungerar som en bärare. Djuret sprider det sedan via avföring, vilken i sin tur förorenar miljön. På så sätt kan det bli överfört via den fekal-orala vägen.

Infekterade elefanter kan bli drabbade av anorexi, magkramp och även diarré. I allvarligare fall kan sepsis även förekomma.

Elefant äter gräs i det vilda.

Kolibacillos

En grupp sjukdomar orsakade av E. coli orsakar också kolibacillos. Vissa orsakar vävnadsinfektioner medan andra orsakar överätande. E.coli är emellertid en del av elefantens normala tarmflora.

Symtom och överföring

Kolibacillos kan överföras den fekal-orala vägen, men det kan variera:

Mykoplasmos

Mykoplasmos är en allvarlig membran- och sleminfektion som kan orsaka autoimmun sjukdom.

Detta tillstånd är orsakat av bakterien Mycoplasma spp., vilken också orsakar urinvägsinfektioner. Ett djur kan också bli smittat när det äter mat eller dricker vatten som är förorenat med urin från sjuka djur.

Tidig diagnos är viktigt för att bota bakteriesjukdomar hos elefanter

Det finns så många olika bakteriesjukdomar som kan sätta en elefants hälsa i fara. De måste få behandling så snart de första symtomen uppstår. Därför är god veterinärvård från början viktigt för att hjälpa elefanten att återhämta sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fowler M, Mikota S. Biology, Medicine, and Surgery of Elephants. Hoboken: John Wiley & Sons; 2008

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.