Allt om kärleksfulla beteenden hos uttrar

Som solitära djur är uttrarnas kärleksfulla beteenden begränsade till reproduktionen och parningen. I följande artikel kommer vi att berätta mer.
Allt om kärleksfulla beteenden hos uttrar
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Med en främst solitär och enstöring natur fokuserar kärleksfulla beteenden hos uttrar främst på förhållandet mellan mödrar och deras barn. Vuxna individer, både hanar och honor, tillbringar sina dagar i ensamhet. Även om de kanske delar ett rumsligt område undviker de att träffas utanför parningssäsongen.

Förutom denna enstöriga karaktär måste honorna ta hand om sina avkommor för att säkerställa deras överlevnad. För att lära dig mer om just detta beteende, bjuder vi in dig att läsa resten av den här artikeln.

Utterns egenskaper

Den europeiska uttern (Lutra lutra) är ett däggdjur i familjen mårddjur. Dessa djur är små i storlek, har vattentät päls och är skickliga simmare. Även om benen är korta har de en lång svans som hjälper dem att röra sig snabbt och smidigt i vattnet, som är deras naturliga miljö.

Uttrar lever i floder, sjöar, laguner och myrar över hela den europeiska och asiatiska kontinenten. Men på grund av vattenföroreningar och förstörelsen av deras naturliga habitat är detta däggdjurs taxon en hotad art.

Liksom resten av medlemmarna i familjen mårddjuren blir uttrar vanligtvis aktiva i skymningen eller på kvällen när de ger sig ut för att jaga fisk eller små däggdjur. De tillbringar resten av tiden i sina hålor – de brukar ha flera i anslutning till ett vattendrag.

två uttrar vid vatten

Kärleksfulla beteenden bland vuxna uttrar

Som vi nämnde ovan lever uttrar ett mycket ensamt liv. När de lämnar sina mödrars vård börjar de ett eremitliv tills tiden för dem att reproducera sig infaller. Detta kan hända när som helst på året, när individen når vuxen ålder och blir könsmogen.

Vid denna tidpunkt avviker uttrarna från sina nattliga vanor och börjar ge sig ut under dagen. När de bildar ett par börjar uppvaktningen. Denna kan pågå i flera dagar, och under denna tid är honan och hanen tillsammans hela tiden.

Under dessa tider le ker uttrarna utan avbrott, jagar varandra genom vattnet och pysslar om varandra. Vi kan säga att detta, förutom förhållandet mellan mor och ungar, är de enda kärleksfulla beteenden man kan se mellan vuxna uttrar.

Kärleksfulla beteenden mellan uttrar och deras ungar

Efter parningen går de vuxna sina skilda vägar och dräktighetsperioden varar cirka nio veckor. Födseln, precis som deras menstruationscykler, kan förekomma när som helst på året, även om det finns en större tendens på våren eller försommaren.

Vanligtvis föder varje hona mellan två och tre ungar, men hon kan föda upp till sex. Dödligheten under de första levnadsmånaderna är mycket låg, så nästan alla valpar kommer att bli gamla nog att lämna mamman.

Utbildning och uppfostran

Liksom många däggdjur, särskilt rovdjur, föds u ngarna med slutna ögon och de öppnas inte förrän den fjärde eller femte veckan i livet.

Från de att de föds tills att de är drygt två månader är ungarna helt beroende av mammans omvårdnad och beskydd. Modern kommer att lägga timmar på att tvätta, ta hand om och skydda sina ungar.

Efter sju veckor kommer de små uttrarna att ta sig ut ur sin håla för första gången. Mamman är ansvarig för att lära barnen hur de ska klara sig i världen. För att lära dem att simma måste en mamma bära sina ungar på ryggen till mitten av floden. Väl där släpper hon ner dem i vattnet för att låta dem återvända till flodstranden på egen hand.

Amningstiden för uttrar varar mellan sex och åtta månader. Efter denna tid lämnar ungarna sin mamma för att börja ett liv på egen tass.

Kan uttrar älska människor?

Först och främst är u ttrar vilda djur som är mycket hotade av förstörelsen av deras livsmiljö. Därför skyddas de av de internationella CITES-förordningarna (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter). På grund av denna lag får man inte hålla uttrar som husdjur eller sälja dem.

kärleksfulla beteenden hos uttrar: mor och barn
En utter som bär sina ungar i munnen.

 

Samtidigt kan uttrar verka vara kärleksfulla och söta djur, men de är vilda varelser som under brunsten (en stor del av året) blir mycket aggressiva.

Det finns platser i världen där dessa djur och lokala mänskliga befolkningar lever sida vid sida. Uttrar är verkligen intelligenta varelser och är inte rädda för att närma sig människor för söka efter mat eller andra resurser. Trots detta kommer de inte att tveka att attackera om de känner sig hotade.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Egenskaper och fakta om jätteuttern: en riktig bjässe!
My Animals
Läs det My Animals
Egenskaper och fakta om jätteuttern: en riktig bjässe!

Idag ska vi tala om några intressanta egenskaper och fakta om jätteuttern. Den bor i bland annat Amazonas och gör verkligen skäl för sitt namn!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mumm, C. A., Urrutia, M. C., & Knörnschild, M. (2014). Vocal individuality in cohesion calls of giant otters, Pteronura brasiliensis. Animal Behaviour, 88, 243-252.
  • Sandegren, F. E., Chu, E. W., & Vandevere, J. E. (1973). Maternal behavior in the California sea otter. Journal of Mammalogy, 54(3), 668-679.
  • Roos, A., Loy, A., de Silva, P., Hajkova, P. y Zemanová, B. 2015. Lutra lutra . La Lista Roja de la UICN de especies amenazadas 2015: e.T12419A21935287.
  • Restrepo, C. A., Botero, Á. B., Parra, J. C. P., Pérez, L. M. F., & Guevara, G. (2018). El caso de la nutria neotropical (Lontra longicaudis Olfers, 1818) como mascota en el río Magdalena (Colombia). Boletin Cientifico del Centro de Museos, 22(2), 76-83.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.