Att skydda elefanter från tjuvjakt

Det fantastiska projektet för bevarande av elefanter som Murray och hans team har startat, har räddat hundratals elefanter från tjuvskytte.
Att skydda elefanter från tjuvjakt
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Den walesiska zoologen Nick Murray har dedikerat sitt liv till att skydda elefanter mot tjuvjakt. Han har kämpat med denna fråga i mer än 10 år. Efter mycket hårt arbete och ansträngning, har han och hans team lyckats stoppa många tjuvjägare som är ute efter afrikanska elefanter. 

Men trots denna framgång så är Nick oroad för framtiden för de djur som han har försökt rädda i så många år. Mycket på grund av coronaviruspandemin som har lett till ett minskat antal turister. Hur har Nick och hans team lyckats förhindra att så många elefanter blivit dödade? Läs vidare för att ta reda på mera!

Nick Murray och hans passion för naturen

Zoologen Nick Murray studerade vid the University of South Africa. Allt sedan hans första dagar vid universitetet har han haft en stark passion för naturen och djurlivet. Därför har han i mer än 23 år varit en kanotguide längs Zambezi-floden i Zimbabwe. 

Nick berättade för BBC att han blev intresserad av zoologi när hans farfar gav honom en tidning om naturliv.

Fast han alltid känt mycket starkt för naturen, så började Murray intressera sig för bevarandet av elefanter efter att han varit med om en av de mest traumatiska upplevelserna i sitt liv. 

För ungefär 10 år sedan guidade Murray en grupp turister när en förfärlig syn uppenbarade sig framför hans egna ögon. En grupp av 12 döda elefanter låg strax intill ett vattenhål som tjuvskyttar hade förgiftat med cyanid.

Som tur är kunde han anmäla detta till parkvakterna, och så småningom arresterade man 11 tjuvskyttar och ställde dem inför rätta. Men från och med den stunden bestämde Murray att han ska ägna sin tid åt att skydda elefanter från tjuvjakt. 

Skydda elefanter från tjuvjakt: En hög elfenben.

Elefanterna i nationalparken Mana Pools

Sen Murray kom till Afrika, har de olika elefantpopulationerna i Zimbabwe minskat med nästan hälften – från ca 20 000 individer till dagens 12 000.

Enligt officiella siffror var 2008 och 2009 de värsta åren. Under den här tiden blev det mycket vanligt bland tjuvjägare att använda cyanid för att förgifta de träd som elefanterna åt av. Men när de upptäckte att den här tekniken inte var tillräckligt effektiv, började de att förgifta vattenhål. Det här hade förödande effekter på både växter och djurliv.

Denna fruktansvärda handling dödar inte bara elefanter utan alla djur som dricker från vattenhålet, medan tjuvjägarna bara är intresserade av elfenben. Dessutom så lockas asätare dit för att äta av djurkropparna.

Betydelsen av handel med elfenben

Elfenbenet som utgör elefantens betar kan säljas för ett mycket högt pris på svarta marknaden. När antalet turister är lågt, söker en del lokalinvånare andra sätt att överleva och många blir tjuvjägare. 

Ökningen av ekologisk turism, safaris och allt annat som hjälper till att bevara djurlivet i Afrika ger också lokalbefolkningen en inkomst.

Men när coronaviruset slog till och begränsade rörelsefriheten, så ser många som jobbar med bevarandeprojekt att säkerheten är hotad för de elefanter som lever i många afrikanska nationalparker. Just nu har minskningen av turister ändå inte lett till en ökning av tjuvjakten, tack vare många projekt för bevarandet av elefanter. 

Skydda elefanter från tjuvjakt

Tillsammans med sin fru Desiree, har Murray hand om ett stort projekt för bevarandet av djurlivet i Zimbabwe, med fokus på elefanter.

Programmet Bushlife Conservancy är mycket komplext och farligt, eftersom man aktivt konfronterar tjuvjägare. Tjuvjägarna är personer som, förutom att döda djur, inte tvekar att ta till våld om en människa står i vägen för dem. 

Bushlive Conservancy beväpnar parkvakter så de kan skydda djuren. De har också skaffat bättre fordon så vakterna snabbare kan agera på hot och incidenter.

Den intressantaste delen av projektet är övervakningen av tjurelefanter. De är de största och starkaste hanarna, som tenderar att slå sig ihop med och lämna hjordar som det passar dem. Därför är de också utsatta för störst risk. Dessutom har de en tendens att lämna nationalparken och gå in i områden där det finns tjuvjägare. Och de här elefanterna är speciellt eftersökta på grund av sina enorma betar.

Ny teknik för att skydda elefanter mot tjuvjakt

Sedan år 2018 har man gett nio tjurelefanter GPS-halsband och under år 2020 hoppas man på fem till. Problemet är att den är övervakningen kostar pengar. Varje halsband kostar ungefär 5 000 $, och organisationen finansieras helt av privata donationer.

Som tur är har Murray och teamets arbete uppmärksammats av Sir David AttenboroughFaktum är att Murray har till och med varit guide och rådgivare i två av Attenboroughs senaste dokumentärer.

Förutom att skydda elefanter mot tjuvjakt så har Bushlife Conservancy också bevarandeprojekt för andra djur. Det inkluderar den afrikanska vildhunden och pangolinen, som båda är starkt hotade.

Skydda elefanter mot tjuvjakt: En elefant i jägarens sikte.

Tack vare projekt som Murrays, kan djurlivet i Afrika få en andra chans i en värld som tidigare verkade vara förutbestämd att orsaka dem enbart lidande. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Sales, A. R., Anastácio, R. S. S., & Pereira, M. J. (2020). The African Elephant (Loxodonta africana): Mini-Review of an Endangered Species. Natural Resources, 11(8), 317-350.
  • Leader-Williams, N., Smith, R. J., & Walpole, M. J. (2001). Elephant hunting and conservation. Science, 293(5538), 2203-2204.
  • Murray, M. (October, 2020). Elephants: ‘My mission to stop poachers in Zimbabwe’. BBC News. Disponible en: https://www.bbc.com/news/uk-wales-54552670

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.