Den europeiska hamstern: ett däggdjur i allvarlig fara

Har du någonsin hört talas om den europeiska hamstern? Denna en gång mycket vanliga gnagare är nu allvarligt utrotningshotad.
Den europeiska hamstern: ett däggdjur i allvarlig fara
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 02 mars, 2023

Nyligen publicerade Internationella naturvårdsunionen (IUCN) en ny bulletin med en uppdateringar av vissa arters status. Det mest slående är förändringen av statusen för den europeiska hamstern (Cricetus cricetus), som gick från att vara sårbar till att vara kritiskt hotad.

Denna gnagare är släkt med den syriska hamstern och dvärghamstern, som är mycket vanliga och populära husdjur. Den europeiska hamstern är större i storlek, men populationen har minskat dramatiskt, liksom födelsetalen. Fortsätt läsa för att få lära dig mer om den allvarliga fara som denna däggdjursart står inför.

Varför är den europeiska hamstern i allvarlig fara?

År 2018 var statusen för den europeiska hamstern sårbar. Detta har dock ändrats eftersom deras population under de senaste två åren har minskat med hela 50 %.

Många människor vet redan att detta djur har fått allt mindre utrymme att leva på. I Wien levde de faktiskt främst på kyrkogårdar, på grund av människans utbredning och bristen på lämplig mark för att föröka sig och äta.

Antalet av denna art har börjat minska så snabbt att det är mycket troligt att den kommer att försvinna före 2050 om inget förändras. Faktum är att vissa uppgifter tyder på att de kommer att vara borta redan 2038. Under de senaste åren har detta en gång mycket vanliga djur försvunnit från minst 13 länder där det tidigare levde.

Den europeiska hamstern.

Den europeiska hamsterns låga födelsetal

Förutom minskningen av deras livsmiljö är den viktigaste orsaken till att den europeiska hamstern försvinner faktiskt den drastiskt minskade födelsegraden. Sedan 1954 har hamsterns reproduktionsfrekvens sjunkit. Medan en hona till exempel tidigare producerade 20 ungar varje år, producerar de nu vanligtvis bara 4.

Detta har pågått i flera decennier, men IUCN ändrade inte artens status från “low concern” till “critically endangered” förrän i år. Dessutom tillskrivs försvinnandet i Västeuropa till viss del av det moderna jordbruket, som orsakar en del dödsfall hos denna art.

Som studierna visar är denna dödlighet inte betydande och det är främst den minskade reproduktionshastigheten som orsakar artens försvinnande. Vi talar dock inte bara om Västeuropa eftersom arten i Östeuropa har dött ut i åtta regioner och blivit sällsynt i 42 regioner där den tidigare var vanlig.

Orsaker till brist på avkomma

Trots alla studier som genomförts för att ta reda på orsaken till artens nedgång är resultaten inte helt avgörande. I slutändan verkar det som om en hel rad faktorer orsakar utrotningen av dessa små gnagare.

Men om dödligheten inte är särskilt hög, varför är då reproduktionen låg? För att besvara den frågan måste vi titta närmare på hamsterns reproduktionscykel och faktorer som leder till framgångsrik avel. Liksom de flesta gnagare har hamstern en bra reproduktionsmekanism som säkerställer deras överlevnad som art:

 • många avkommor
 • användning av skyddande hålor
 • konkurrens om partner under häckningstiden
 • möjlighet att kopulera snabbt efter förlossningen för att starta en ny cykel.

Förändringar i markanvändningen, förstörelse och fragmentering av livsmiljöer, föroreningar och klimatförändringar har dock minskat vissa europeiska hamsterpopulationer så mycket att de inte kan återfå sitt antal.

Förlust av livsmiljöer är en viktig faktor för hamsterns försvinnande.

Att a rtens naturliga livsmiljöer förstör verkar vara en begränsande faktorn för detta djurs återhämtning. Den europeiska hamstern har i åratal ingått i ett program för uppfödning i fångenskap och återintroduktion i det vilda.

Trots detta verkar antalet individer inte öka. Detta beror på den knappa vegetationen som gör att djuren är mycket utsatta för rovdjur. Dessutom har de ingen plats att bygga sina hålor på eller att ströva säkert i sin livsmiljö.

Försvinnandet av vegetationstäckningen har gjort att denna gnagare är utsatt så att de inte har något sätt att föröka sig.

Dödligheten bland unga är också hög eftersom unga individer inte har tillräckligt med tid att hålla sig gömda tills de lär sig att fly från rovdjur.

En gnagare.

Vad görs för att rädda arten?

Experter genomför bevarandeåtgärder för att försöka rädda den europeiska hamstern utifrån två strategier. Å ena sidan bedriver de uppfödning i fångenskap och släpper sedan ut dem i miljön. Detta projekt är dock inte fördelaktigt om djuren inte har tillräckligt med utrymme för att överleva.

För att se till att livsmiljön ökas och bevaras får jordbrukare bidrag för att genomföra olika planer:

 • Erbjuda livsmiljöer i jordbruket som tillåter samexistens med europeisk hamster.
 • Öka antalet fält med foderlusern, som är en viktig födokälla och ett skydd för arten efter skörden. På så sätt blir landskapet inte helt utan växtlighet.
 • Minska användningen av bekämpningsmedel.

Att rädda en art från utrotning är inte bara en fråga om att öka antalet djur. Det handlar också om att ge dem en plats att leva på. Det är inte för sent att rädda den europeiska hamstern om vi följer rekommendationerna och arbetar tillsammans för att nå samma mål: att göra världen till en plats där alla arter kan leva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Banaszek, A., Bogomolov, P., Feoktistova, N., La Haye, M., Monecke, S., Reiners, T. E., Rusin, M., Surov, A., Weinhold, U. & Ziomek, J. 2020. Cricetus cricetus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T5529A111875852.
 • BBC News. (2020). European hamster added to ‘critically endangered’ list.
 • Surov, A., Banaszek, A., Bogomolov, P., Feoktistova, N., & Monecke, S. (2016). Dramatic global decrease in the range and reproduction rate of the European hamster Cricetus cricetus. Endangered species research, 31, 119-145.
 • Villemey, A., Besnard, A., Grandadam, J., & Eidenschenck, J. (2013). Testing restocking methods for an endangered species: Effects of predator exclusion and vegetation cover on common hamster (Cricetus cricetus) survival and reproduction. Biological conservation, 158, 147-154.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.