Hur klimatförändringar påverkar den kantabriska brunbjörnen

De stigande globala temperaturerna tvingar djur att anpassa sig snabbt. Upptäck här hur klimatförändringar påverkar den kantabriska brunbjörnen.
Hur klimatförändringar påverkar den kantabriska brunbjörnen
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Klimatförändringar orsakar förödelse över hela världen. I Kantabriska bergen (Spanien) har stigande temperaturer haft stora konsekvenser på vinterdvalan för den kantabriska brunbjörnen (Ursus arctos arctos), och också på deras matvanor.

Dessa förändringar kan komma att ha mycket allvarliga konsekvenser för artens bevarande. Arten är utrotningshotad, och mänsklig kontakt hjälper inte situationen. Samtidigt gör miljöförstörelse och andra förändringar i markområdet det svårare för arten att överleva. Klimatförändringar är bara en av flera faror för dessa björnar.

Hur påverkar klimatförändringar den kantabriska brunbjörnen?

På 90-talet började Brown Bear Foundation undersöka artens vinteraktivitet. Vanligtvis brukade de inte göra några undersökningar under vintern, då björnar går i ide under den tiden.

Men forskarna fann att detta inte var fallet. De hittade björnspår i snön, så det fanns ingen tvekan om att de vandrade runt ute. Dessutom såg forskarna dem äta i bokskogar och ekdungar. Detta visade på att vissa kantabriska brunbjörnar inte längre gick i dvala under vintern.

Sedan dess har den globala temperaturen, något som påverkar björnars vinterdvala, ökat. Faktum är att vintern 2020 var den varmaste på hela 2000-talet i Spanien.

Björnar i skogen

Förhöjda temperaturer hindrar den kantabriska brunbjörnen från att gå i dvala

Vinterdvala är en väldigt exakt evolutionär anpassning för endoterma djur, som reglerar sin kroppstemperatur genom interna mekanismer. Detta hjälper dem att överleva extrema väderförhållanden och perioder av bristande föda.

För brunbjörnar är dvala inte bara ett sätt att överleva när det är ont om mat och för att spara energi, utan de föder även sina ungar i det varma idet. De måste komma ut först på senvåren.

Mellan 1995 och 2018 upptäckte dock experter att björnarna och deras ungar lämnade sina iden innan det var dags. Trenden var tydlig: de år då den genomsnittliga temperaturen var högre kom björnarna ut tidigt.

Forskarna från Brown Bear Foundation är inte längre förvånade över att den kantabriska brunbjörnen har slutat gå i dvala, speciellt inte med tanke på att de har haft så varma vintrar på sista tiden. Konsekvenserna av detta kan dock vara förödande för inte bara Spaniens björnpopulationer, utan för björnar över hela världen.

Dåligt med mat

Det står klart att det finns en koppling mellan stigande temperaturer och björnarnas tidiga uppvaknande. Tyvärr kan detta komma att ha allvarliga konsekvenser för deras fortplantning.

Björnarna måste komma ut ur idet när det finns mat tillgänglig. Om de kommer ut för att temperaturen har ökat finns det ännu inte tillräckligt med mat. Detta kan försvåra ungarnas överlevnad, och påverkar således artens hela populationsdynamik.

Andra konsekvenser för bevarandet av den kantabriska brunbjörnen

Eftersom björnar vanligtvis går i dvala under vintern blir bergen där de bor populära platser för andra aktiviteter, som bergssporter, naturturism och jakt.

Men om björnarna vandrar runt i bergen under vintern måste dessa aktiviteter ställas in. Det här är något som de som ansvarar för användningen av björnmark måste ta hänsyn till.

Två björnar slåss

Enligt Guillermo Palomero, VD för Brown Bear Foundation, är det viktigt att vi så snart som möjligt kommer på en strategisk plan för att mildra konsekvenserna av klimatförändringar. Syftet med denna plan är att minska konsekvenserna och hjälpa björnarna att anpassa sig till hur verkligheten ser ut idag.

Detta kanske intresserar dig
Sluta äta kött: kan det stoppa klimatförändringarna?
My Animals
Läs det My Animals
Sluta äta kött: kan det stoppa klimatförändringarna?

Kan klimatförändringen hejdas om alla skulle sluta äta kött? Läs mer i den här artikeln om att sluta äta kött för att stoppa den globala uppvärmnin...
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.