9 kuriosa angående lejonets man

Lejonets man är dess mest slående och välkända kännetecken, I den här artikeln presenteras intressanta fakta angående detta attribut.
9 kuriosa angående lejonets man
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Lejonhannens man är en tydlig aspekt som skiljer artens hannar från dess honor. Dessa maskulina vidunder visar sin överlägsenhet och dominans genom sitt extravaganta, eleganta och imponerande hårsvall. Men har du någonsin undrat vad lejonets man egentligen är till för, och om det finns lejonhannar som inte har den?

Om du är nyfiken på detta har du kommit till rätt ställe. Här kommer vi att ge dig några fantastiska anledningar till varför lejonets man egentligen finns till.

Kuriosa om lejonets man

Ett lejon

Lejonet (Panthera leo) är ett stort, köttätande kattdjur och en smidig och snabb jägare. Lejonets man är ett utmärkande kännetecken. Hos hanar är den ett tjockt lager av hår som sträcker sig runt ansiktet och halsen ovanför öronen, och kan till och med täcka dem.

1. Ursprunget till lejonets man

Lejonens historia började i Afrika för cirka 2 miljoner år sedan. Därifrån spred de sig till andra kontinenter (Asien, Europa och Amerika). Baserat på grottmålningar tror man att några populationer av dessa kattdjur inte hade någon man.

En av hypoteserna är att detta drag dök upp bland afrikanska populationer för cirka 200 000–300 000 år sedan. Djuren med denna egenskap fick en viss selektiv fördel, vilket gjorde det möjligt för lejonet med man att expandera i resten av kontinenterna och ersätta de individer som inte hade någon man.

2. Lejonet är det enda kattdjuret med man

Inom kattdjursfamiljen (Felidae) finns det cirka 40 arter, däribland tigrar, jaguarer, leoparder, geparder, pumor och andra katter (både vilda och tama). Av dessa är lejonet det enda exemplaret med man, vilket är ett tydligt kännetecken för sexuell dimorfism mellan honor och hanar.

3. Den varierar från lejon till lejon

Manen är varierande när det gäller dess färg. De kan variera från blond till rödaktig och brunaktig. Generellt sett har äldre lejon mörkare toner i manen. Skillnader har också observerats när det gäller täthet, där vissa lejon har tjockare manar än andra.

Dessa skillnader i manens utseende beror på flera faktorer, t.ex. genetik, ålder, testosteronproduktion, och till och med klimatförhållanden.

4. Lejon föds utan man

Även om det är sant att manen är ett utmärkande kännetecken hos hanar, så föds de inte med den. Dess utveckling sker mellan 11 och 12 månaders ålder, när unga lejonhanar ökar den hormonella produktionen av testosteron.

5. Den underlättar fortplantningen

Manens funktion ter sig vara att underlätta fortplantningen, eftersom det är ett iögonfallande kännetecken som honorna ägnar stor uppmärksamhet åt. Detta beror på att den återspeglar hanens hälsotillstånd och förmåga till kamp. Lejonhonor vill ha starka, friska, långlivade och fertila exemplar till sin avkomma, det vill säga, de med långa, täta manar. Detta innebär ett bättre försvar för honorna och deras avkomma.

Ursprungligen trodde man att lejon hade manar för att de skulle kunna försvara sig bättre under slagsmål med andra lejon. Detta skulle då bero på att de kunde undvika bett i området av nacken. Numera har denna hypotes till viss del övergivits eftersom nya studier bekräftar att lejon med bättre manar får ett antal reproduktionsfördelar.

Manen skickar också information till andra lejon om deras sannolikhet att vinna en kamp mellan hanar. Ett lejon kanske avstår från att slåss mot en rival med en längre, tjockare man.

6. Lejons man producerar mer värme

Ju mer hår, desto högre kroppstemperatur, och så är det också med en man. Allt med manen är inte positivt, och djungelns konung kan faktiskt drabbas av värmestress tack vare sin bästa egenskap.

Det finns en del forskning som visar på detta antagande. Forskningen visar också att manens längd och täthet kan variera säsongsmässigt eller geografiskt, tack vare de rådande klimatförhållandena.

7. Lejonhonor behöver inte någon man …

Manen är ett iögonfallande attribut, men den har också en hög kostnad. Lejon kan bli mer synliga för byten och förlora i smidighet på grund av den. Dessutom producerar den mer värme och innebär en högre energiförbrukning.

Lejonhonor är vanligtvis ansvariga för vardagsjakten, och därmed skulle en man hindra deras arbete. Utan en man är det troligare att de går obemärkta förbi.

8. Finns det lejon utan man?

Även om det kan verka förvånande så finns det faktiskt lejon utan man; lejonen i Tsavo, en nationalpark i södra Kenya i Afrika. Till skillnad från i andra delar av världen har hanarna i detta område antingen mycket lite man, eller ingen alls.

Förklaringen är enkel, det är en plats med extrem värme och låg årlig nederbörd, så att ha en man innebär en ren nackdel för lejonens överlevnad.

9. Finns det lejonhonor med man?

Ett pampigt lejon.

Vår sista kuriositet är överraskande: Det har observerats lejonhonor med man! Observationerna gjordes i Botswana, i Okavangodeltat, och det gäller fem lejonhonor. De uppvisade dessutom maskulint beteende, till exempel att de ofta brölade högt, lämnade doftmärken eller till och med besteg andra honor.

Hypotesen är att det rör sig om sjukdomsfall av lejonhonor med förhöjd testosteronproduktion. Man tror också att de är infertila.

Som du kanske har märkt har varje anpassning hos djur en anledning. Lejonets man har ett syfte som är väl underbyggt av forskning. Den förekommer normalt hos hanar för att ge dem en reproduktiv fördel. Detta är dock inte alltid fallet, och du vet nu att du en dag kanske får chansen att se en lejonhane utan detta attribut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arita, H. (2008). Los leones de Tsavo. Ciencias, 90, 16-19.
  • Gilfillan, G., McNutt, J., Vitale, J., de Iongh, H., & Golabek, K. (2016). Rare observation of the existence and masculine behaviour of maned lionesses in the Okavango Delta, Botswana. African Journal of Ecology, 55(3), 383–385.
  • Kays, R., & Patterson, B. (2002). Mane variation in African lions and its social correlates. Canadian Journal of Zoology, 80, 471–478.
  • Patterson, B., Kays, R., Kasiki, S., Sebestyen, B. (2006). Developmental effects of climate on the lion’s mane (Panthera leo). Journal of Mammalogy, 87(2),193–200
  • West, P., & Packer, C. (2002). Sexual selection, temperature, and the lion’s mane. Science, 297(5585):1339-43.
  • Yamaguchi, N., Cooper,A., Werdelin, L., MacDonald, D. (2004). Evolution of the mane and group-living in the lion (Panthera leo): a review. Journal of Zoology, 263, 329–342.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.