5 kuriositeter om vargens ylande

En studie visar att vargens ylande är unikt för varje individ och utgör en form av kommunikation mellan dessa vilda djur.
5 kuriositeter om vargens ylande

Senaste uppdateringen: 25 juni, 2022

Kommunikation är inte bara viktigt för människor, det utgör även en viktig del av djurens liv. Även om vargar inte uttalar meningar, eller talar som vi, så har de hittat sätt att kommunicera för att försvara sitt revir, uttrycka rädsla eller hitta sin familj. Och ett av dessa sätt är genom ljud, till exempel vargens ylande.

I följande artikel ska vi berätta lite om det märkliga sättet dessa djur kommunicerar på. Här får du upptäcka fem intressanta fakta angående vargens ylande. Missa inte det!

Djurens språk

Ljuden som djur avger varierar beroende på vilken situation de befinner sig i. Därför kan man säga att trots att de inte har något artikulerat språk så kan de i sin iver att kommunicera ha hittat sätt att göra sig förstådda. Djurens språk är dock fortfarande ett mysterium som vetenskapsmän och forskare länge har försökt att undersöka.

Precis som att kemi och syn är en del av djurens kommunikation, så är även hörseln en del av den. Ljud är med andra ord viktiga för dessa varelser, både de som kommer från naturen och de som de själva avger. I denna mening trumpetar elefanter, surrar bin, gnäggar hästar och ylar vargar, och de senare står i fokus för dagens artikel.

Vad är en varg?

Vetenskapligt sett är de kända som Canis lupus, vargar är köttätande däggdjur som tillhör familjen Canidae, och de uppstod för nästan en miljon år sedan. Dessa djur har högt utvecklade sinnen och kan dessutom färdas långa sträckor samt nå en hastighet på 50 kilometer i timmen. Det bör också noteras att de är sociala varelser som i allmänhet lever i grupper.

En varg

Vargens ylande

Scenen med en varg som höjer huvudet och pressar ihop läpparna för att yla mitt i skogen är något som vi alla har sett i filmer, tecknade serier, musikvideor, dokumentärer och till och med på bokomslag. Vargar är kända för sina kraftfulla ylanden, men hur mycket vet du om dessa karakteristiska ljud?

Även om människor talar svenska över hela landet, och i några fall även utanför, så använder de inte alltid samma accent eller dialekt för att så ska ske. Svenskan i Kiruna skiljer sig från svenskan i Göteborg, men även inom samma trakt skiljer sig ordval och intonation baserat på social klass och status. Det har visat sig att när dessa djur ylar har de, på ett liknande sätt som tamhundar, också olika uttal.

Forskare vid University of Cambridge har genomfört en studie med mer än 6 000 vargar av olika arter som bor i olika delar av världen. Denna forskning gav överraskande resultat om vargens ylande. Här följer fem kuriositeter angående dessa berömda ljud.

1. Som fingeravtryck.

Till att börja med bör det påpekas att vargens ylande är som fingeravtryck för människor. Deras tjut skiljer sig så mycket från varandra att vargarna kan skilja varandra åt tack vare dem. Dessutom varierar de också beroende på vilken situation de befinner sig i – till exempel för att tala om för andra vargar var de befinner sig, slåss för sitt revir eller någon annan typ av beteende.

2. Typer av ylanden

Som ett andra kuriosa har forskning vid University of Cambridge lyckats sammanställa mer än 21 typer av ylanden. Enligt dessa vetenskapliga forskare skiljer sig ylandena åt genom tonen, varaktigheten och klangfärgen, precis som vår röst förändras när vi skriker eller talar.

3. Anknytning

Dessutom är det värt att nämna att vargar kan yla när de är med flocken eller när de är ensamma. De ljud som dessa vilda djur avger tjänar inte bara till att kommunicera, utan förstärker också banden mellan gruppmedlemmarna och är en demonstration av tillgivenhet. En varg kommer sannolikt att yla i glädje för att en ny kull har fötts eller i sorg för att den har övergivits.

4. Tonerna i vargens ylande

Det är tydligt att alla vargar inte ylar på samma sätt! När det gäller tonerna tenderar den dominerande hanens eller honans ylande att vara trotsigt, ett självsäkert, långt och ihållande ljud. Vargar som befinner sig lägre i hierarkin tenderar att varva ylandet med ett gnäll eller skall.

5. De avger andra ljud

Vargens ylande

Som ytterligare en intressant punkt bör det noteras att studien vid Cambridge University utfördes med en mycket känslig dator som tog upp minsta vibration. Därför upptäckte man att dessa djur, förutom att yla, också ger ifrån sig morrande och skällande ljud, särskilt när de känner sig hotade eller i fara.

Sammanfattningsvis är ylandet ett grundläggande sätt att kommunicera bland vargar. Dessutom är det detta ljud som ger identitet åt dessa djur, eftersom de har olika toner och accenter. Tack vare ylandet kan vargarna uttrycka tillgivenhet, bli hittade av flocken eller försvara sitt revir.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.