Den amerikanska minkens intressanta egenskaper

Den amerikanska minken är en av de största invasiva arterna, och hittas i nästan varje hörn av världen.
Den amerikanska minkens intressanta egenskaper
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Den amerikanska minken kommer ursprungligen från Nordamerika, men finns nu i stora delar av Europa, Asien, Sydamerika och Nya Zeeland. Lär dig mer om minkens intressanta egenskaper.

Kort historik om den amerikanska minkens intressanta egenskaper

Detta köttätande djur beskrevs för första gången 1777 av den tyske naturforskaren Johann Von Schreber.

Den amerikanske minken tillhör mårddjuren, och denna grupp av däggdjur kännetecknas av att de är köttätande, har långa kroppar och att man hittar dem på många platser.

Det finns flera andra välkända arter inom denna familj, som vesslan och uttern.

Biologerna har för närvarande identifierat två typer av minkar: den europeiska minken (Mustela lutreola) och den amerikanska minken (Neovison vison).

Forskning har visat att den amerikanska minken är mer anpassad för jakt tack vare formen på dess huvud och kropp.

Minkens intressanta egenskaper: Morfologi och kännetecken

minkens intressanta egenskaper i naturen

Storleksmässigt kan den amerikanska minken bli mellan 30 och 45 cm och väga mellan 1 och 1,5 kg. Dessa variationer beror på årstid och kön, och hanarna tenderar att bli större.

Minkarnas ben är korta men kraftiga. Detta och den långa kroppsformen ger dem en fördel då de letar igenom bytenas bon.

Minken har en buskig och relativt lång svans. Huvudet är litet, men mer framstående jämfört med den europeiska varianten.

Ögonen och öronen är också små, men de har ändå väldig bra syn och hörsel.

Den har tjock päls vars färg varierar beroende på årstiden. Under vintern är den mest mörkbrun och under sommaren blir pälsen lite kortare med mer dämpade färger.

Hakan på den amerikanska minken har en väldigt säregen vit färg, som även skiljer den från den europeiska varianten som oftast har en vit fläck på överläppen.

Hemvist och utbredning

Mink som står upp.

Som många mårddjur föredrar dessa djur att vistas nära färskvatten. Det är därför vanligt att man ser dem i floder, bäckar och sjöar.

Minken känner sig dock som mest säker då dessa vattendrag är skyddade av antingen vegetation eller stenar. De har då lättare för att gömma sig.

Den levde till en början i Nordamerika och Kanada, men p.g.a. pälsindustrin så introducerade man den även i Sydamerika, Europa och Asien.

Då den har spridit sig så snabbt så har den orsakat en viss oro. Den amerikanska minken har börjat ersätta andra mårddjur, speciellt den europeiska minken.

Detta har lett till fler kontroller vid minkfarmar och många regeringar har försökt utrota den och har klassificerat den som en invasiv art.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martínez, A. B., Santos, I., & Carbonell, R. (2015). El visón americano Neovison vison (Schreber 1777) en España: posibles causas de su expansión, interacción con otros mamíferos semiacuáticos y actuaciones de control. Revista Ecosistemas24(1), 4-11.
  • Zuberogoitia, I., & de Ana, J. M. P. (2014). Evolución de las poblaciones y del conocimiento de los visones europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) y americano Neovison vison (Schreber, 1777) en Bizkaia. Munibe Monographs3, 119-131.
  • Morales, J. A. V. I. E. R., Díez, D. A. V. I. D., & Lizana, M. I. G. U. E. L. (2010). Análisis de la alimentación y distribución del visón americano (Neovison vison) y de la nutria (Lutra lutra) en la población simpátrica del río Moros (Sistema Central, Segovia). Galemys22(1), 63-89.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.