Nätgiraff: livsmiljö och egenskaper

En nätgiraff kan äta upp till 66 kilo mat om dagen, men i resursfattiga områden behöver den bara 7 kilo per dag för att överleva.
Nätgiraff: livsmiljö och egenskaper
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Nätgiraff, eller Giraffa reticulata, är liksom de andra arterna av giraff känd för sin långsträckta hals. Detta lyckades inspirera några av de mest innovativa evolutionsbaserade teorierna under sin tid. Även om det är en endemisk art till Afrika så är sannolikheten stor att du har stött på den i fångenskap. Även om den kan verka som ett lugnt djur så kan den också uppvisa aggressivt beteende, vilket ofta slutar med våldsamma slagsmål.

I den här artikeln kommer vi att prata om en av de storleksmässigt mest imponerande landlevande arterna av dem alla, Giraffa reticulata, ett unikt däggdjur som har mycket att berätta. Läs vidare och lär dig allt om denna intressanta varelse.

Nätgiraff: habitat och utbredning

Detta däggdjur förkommer främst i norra och nordöstra Kenya, med några små populationer i södra Somalia och Etiopien. Tidigare trodde man att alla giraffer tillhörde samma art, fördelad över hela Afrika, vilket numera ifrågasätts. Enligt en artikel som publicerats i tidskriften Current Biology finns det i realiteten fyra olika giraffarter, som alla lever i olika områden.

Habitaten hos detta ryggradsdjur är vida ökenområden med stora mängder akaciaträd. Dessa grupper av giraffer samexisterar ofta med människor som försörjer sig genom att föda upp boskap som betar i samma områden.

Nätgiraff i grupp.

Nätgiraff: egenskaper

Giraffen är det högsta landdjuret i världen, den når 5,7 meter i höjd och väger nästan 2 ton. Utöver detta har den ett par små förbenade horn på huvudet, som vanligtvis omges av hud och hår, nästan som ett par “antenner”. Dessutom är svansen så tunn att den fungerar som en piska för att driva bort insekter.

Även om den sexuella dimorfismen inte är särskilt tydlig är hanarna större än honorna och kan till och med ha ytterligare ett par med horn. I detta avseende nämner en artikel som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Oecologia att den största skillnaden är hur de beter sig när de får tillgång till mat. Med andra ord, eftersom hanarna är mer glupska, är de större.

Dessa djur har en distinkt färgning, bestående av gulorange hud, med polygonformade fläckar över hela kroppen. Dessa polygoner fungerar i sin tur som ett fingeravtryck, eftersom samma mönster inte upprepar sig hos andra individer.

Beteende

Arten bildar flockar eller grupper med 10 till 20 individer av båda kön. De upprätthåller en social status genom hierarkier eftersom det finns en dominerande hane som fastställer sin position genom våld. Under konflikter ställer hanarna sig sida vid sida och börjar skalla varandra med halsen som piskor och hornen som spikar.

Resultaten av striderna ger dem en viss rangordning inom flocken, så den dominerande hanen är den starkaste av alla. Detta är dåliga nyheter för förlorare eftersom de normalt inte får lov att avla med honorna i gruppen. Av denna anledning förändras strukturen och antalet medlemmar ständigt på grund av avgångar och inträden av nya individer.

Å andra sidan är honor mer sociala och mindre aggressiva och bildar även grupper utan hanar. Men under varje avelssäsong går de ut på jakt efter en partner vilket får flocken att bryta isär.

Nätgiraff: föda

Nätgiraffer är växtätande djur vars huvudsakliga föda utgörs av bladen på akaciaträd. Av denna anledning är deras långsträckta halsar ett av deras bästa verktygen, eftersom de tillåter dem nå grenarna med enkelhet.

Som med många andra växtätare är denna art en idisslare, vilket innebär att den spenderar mycket tid på att tugga maten, svälja den och därefter stöta upp den igen för att fortsätta nedbrytningsprocessen. Detta är nödvändigt eftersom det är svårt att ta upp näringsämnen från bladen och blommorna, så girafferna försöker krossa dem för att göra denna process mer effektiv. Faktum är att det är just av den anledningen att de har kammare i magsystemet.

Nätgiraff: reproduktion

Giraffhanar har ett intressant sätt att uppfatta om honan är mottaglig eller inte, eftersom de genom Flehmen känner igen feromoner som utsöndras. Detta sker genom att de drar tillbaka sina läppar och visar tandköttet samt avslöjar deras vomeronasala organ, som ansvarar för att upptäcka denna doft. Med andra ord tar hanarna urintester som låter dem veta om den potentiella partnern är mottaglig.

När hanen upptäcker att honan är redo börjar den uppvakta henne för att para sig. Den gör det genom att ta tag i svansen, som om man ber om tillstånd. Motparten kan antingen ignorera eller acceptera det och också hålla i uppvaktarens svans. På så sätt bildar de ett par under minst en parningstid.

Luktsinnet hos detta djur spelar en mycket viktig roll inom reproduktionen. Detta beror på att individer genom denna mening kan känna igen om en hona är mer bördig än andra, vilket gör att de kan välja de starkaste. Att välja den bästa uppvaktaren är också viktigt för detta däggdjur, eftersom de endast kan para sig var 20:e till 30:e månad, vilket ökar framgången för kullen.

Parrelation

Exemplaren av denna art anses vara polygama, eftersom de inte upprätthåller en enda partner för livet. Faktum är att det är av denna anledning som hanar kommer att hindra andra intressenter från att närma sig honan till varje pris, fram tills dess att hennes kalv har fötts.

Dräktighet och födelse

Dräktigheten kommer att pågå i runt 450 dagar och förlossningen sker mellan maj och augusti. Mamman kan föda medan hon går, hennes kalv faller till marken från en meters höjd. De drabbas dock inte av någon allvarlig skada. Faktum är att de, efter att ha fallit, reser sig på egen hand och börjar amma.

Uppfostran och självständighet

Under de första veckorna vårdas de små oavbrutet av sina mammor. Från livets andra månad delar dock honorna i gruppen arbetet genom att bilda som små förskolor, där de samlar de små i grupper. Tack vare detta kan de leta efter vatten och mat utan att lämna sina ungar ensamma.

De unga kommer att bli självständiga när de når 4 eller 5 år. Faktum är att eftersom de är djur som följer en hierarki så lämnar hanarna sin familj på jakt efter en grupp där de kan bli den dominanta hanen. Detta får dem att separera och vara ensamma en tid, åtminstone tills de tar över en grupp, eller bildar en egen.

Bevarandestatus

Enligt International Union for Conservation of Nature är detta däggdjur listat som en hotad art. Detta beror på dess lilla och fragmenterade population som begränsar den till specifika områden i Afrika. Dessutom har deras livsmiljö invaderats och förstörts på grund av ökningen av boskapshållning i området som ett resultat lokalbefolkningens utbredning.

På grund av sin enorma storlek jagas dessutom denna giraff för sitt kött. Faktum är att minst 30 % av de samhällen som ligger nära deras naturliga miljö konsumerar giraffkött. Dessutom jagar ofta byborna denna art som en del av sina seder, vilket ger dem en bättre social status inom sitt samhälle.

Giraffer är djur som sover på fötterna.

Trots giraffernas vänliga utseende klassificeras de alla inom någon form av riskkategori. Det är av denna anledning som djurparker fungerar som en typ av Noas ark, vilket ger dem en extra chans att undvika utrotning. Tyvärr blir vissa arter alltjämt mer hotade i sin naturliga livsmiljö än i fångenskap.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Horová, E., Brandlová, K., & Gloneková, M. (2015). The first description of dominance hierarchy in captive giraffe: not loose and egalitarian, but clear and linear. PloS one10(5), e0124570.
  • Takagi, N., Saito, M., Ito, H., Tanaka, M., & Yamanashi, Y. (2019). Sleep‐related behaviors in zoo‐housed giraffes (Giraffa camelopardalis reticulata): Basic characteristics and effects of season and parturition. Zoo biology38(6), 490-497.
  • Muneza, A., Doherty, J. B., Hussein, A. A., Fennessy, J., Marais, A., O’Connor, D., & Wube, T. (2018). Giraffa camelopardalis ssp. reticulata. The IUCN Red List of Threatend Species.
  • Seeber, P. A., Ciofolo, I., & Ganswindt, A. (2012). Behavioural inventory of the giraffe (Giraffa camelopardalis). BMC research notes5(1), 1-9.
  • Ginnett, T. F., & Demment, M. W. (1997). Sex differences in giraffe foraging behavior at two spatial scales. Oecologia110(2), 291-300.
  • Shorrocks, B. (2016). The giraffe: biology, ecology, evolution and behaviour. John Wiley & Sons.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.