Problemet med vildsvin i städer

Vildsvin i städer börjar bli ett problem i ett antal europeiska länder. Det bästa exemplet på detta är förmodligen Barcelona.
Problemet med vildsvin i städer
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 februari, 2023

Vildsvin börjar bli ett problem i flera europeiska städer. Det bästa exemplet på detta är förmodligen Barcelona i Spanien. Dessa vildsvin börjar bli mer vana vid människor och livnär sig på vårt avfall. Samtidigt genomgår deras beteende förändringar som äventyrar vår samexistens.

Stadslevande vildsvin utnyttjar mänskligt avfall

Vildsvinet (Sus scrofa) är en mycket anpassningsbar allätare med hög reproduktionsförmåga. Under de senaste åren har populationen ökat. Detta har lett till att det har invaderat städer, som Barcelona.

Det är också ett av de mest framgångsrika djuren i våra ekosystem. Även om jakten sker rikligt och stora antal är tillåtna så är sanningen vildsvinspopulationen växer. Vissa skyller detta faktum på jägarna själva.

Användningen av foderplatser tillsammans med jakt som bedrivs utan vetenskapliga kriterier har tvärtemot syftet lett till att deras population har ökat.

Djuren beträder stadsgränserna för att leta efter mat. De letar efter mat bland soporna eller utnyttjar de som sätter ut mat till vilda djur för att äta sig mätta. Dessutom får de ibland mat från människor som inte är medvetna om farorna med detta.

Detta extra fodertillskott gör att djuren kan öka sin reproduktionstakt avsevärt. Detta leder till större kullar av vildsvin i städerna. De lär sig under sin barndom att människofödan är riklig och lätt att få tag på, och de växer upp med en vana att se bilar och människor, vilket gör dem mindre rädda för de bägge.

Är stadsvildsvin farliga?

Sanningen är att även om dessa djur är godtrogna och inte nödvändigtvis behöver attackera så finns det alltid en risk att de väljer att anfalla när de står inför ett eventuellt hot, särskilt om en sugga är i närheten av sina kultingar.

Ett vildsvin i det vilda.

Dessa djur är starka, och galtarnas betar gör att en vildsvinsattack kan vara dödlig för hundar, katter eller till och med människor. Därför är det tillrådligt att hålla sig borta från dessa djur och aldrig bli vara ouppmärksam i deras närhet.

Ett annat problem som de kan orsaka är bilolyckor, de korsar ofta vägar och detta är farligt för både djur och människor. Dessutom är ökningen av smittsamma sjukdomar bland boskap, vilda djur och människor också ett bekymmer för myndigheterna.

I allmänhet har vildsvinet inte för avsikt att attackera oss utan ser ofta på oss med vänlighet då vi kanske ger dem mat. Men det är också sant att djur och människor ofta kommunicerar dåligt, och vildsvin i städer kan ta oss som ett hot inom olika sammanhang, vilket äventyrar vår egen säkerhet.

Möjliga lösningar på problemet med vildsvin i städer

För att få bukt med problemet väljer många att eliminera de födokällor som lockar vildsvinen. Detta kan göras genom att säkra avfallskärl och öka medvetenheten bland befolkningen så att de slutar att mata de stadslevande vildsvinen.

Wild boars running free.

För de som vill hjälpa herrelösa djur rekommenderar myndigheterna att kontakta djurhem. Om någon vill mata dessa djur bör de ta med sig små mängder mat och ta bort resterna för att undvika att locka de vildsvinen. Vildsvin kan också attackera katter.

Andra lösningar är bland annat att jägare och tjänstemän skjuter djuren, utbildning kan alltså rädda livet på många vildsvin. Andra sätt att kontrollera dem kan vara att omplacera djuren, eller kastrering.

Det som är säkert är att oavsett våra idéer verkar det rimligt att vi måste lära oss att leva med detta djur och att vi bör minska orsakerna till att vildsvinen bestämmer sig för att lämna skogarna och ta sig in i stadsområden. Detta är något som äventyrar vårt förhållande till naturen ännu en gång, och det beror på våra val och handlingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.