Vad är egentligen en dugong?

Man tror att dugongen är det djur som inspirerade legenderna om sjöjungfrur i gamla tider. Ordet dugong kommer faktiskt från det malajiska ordet duyong, som betyder just sjöjungfru.
Vad är egentligen en dugong?
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 17 november, 2022

En dugong är ett märkligt marint däggdjur som har en viss fysisk likhet med sälen. En av skillnaderna är att den har en bredare kropp som påminner mer om släktet manater, vilket inte är underligt eftersom de bägge tillhör ordningen sirendjur, de som ofta kallas sjökor. Trots sitt utseende är dessa stora djur kända för att vara fogliga och fredliga i sin natur.

Det vetenskapliga namnet på denna art är Dugong dugon. Den är den enda nu levande arten inom familjen Dugongidae, som även omfattade den numera utdöda Stellers sjöko. Fortsätt läsa för att lära dig mer om den märkliga dugongen.

Habitat och utbredning

Denna art föredrar att bo i tropiska och subtropiska kustområden, dess utbredning är omfattande och sträcker sig från Östafrika till Australien. På grund av olika problem med överexploatering har dess population minskat drastiskt och den är för närvarande svår att hitta.

De flesta exemplar tenderar att koncentrera sig på djupvattenområden som vikar och djupa mangrovekanaler. Dessa områden kännetecknas av en hög täthet av växter, som är grundläggande för dugongens liv.

En dugong.
Dugong dugon.

Dugongens fysiska egenskaper

Dugongens kropp liknar manaternas, med ett ovalt och moloket utseende. Den kan bli 3 meter lång och väga hela 200 kilo. Den har två bröstfenor, förutom en svans som liknar den som observeras hos valar. Som om det inte vore nog är huvudet ovalt och munnen öppnas i riktning mot magen, vilket är viktigt för dem eftersom det är så de får sin föda.

När det gäller deras tänder har dugongen inga normala sådana. Däremot använder de en typ av härdad platta (som av hord) för att mala sin mat. Dessutom har hanarna ett par exponerade framtänder som påminner mycket om elefanternas.

Beteende

Ett av de mest identifierbara dragen hos detta djur är dess märkligt fredliga och sociala beteende. I de flesta fall hittas de oftast ensamma eller i par, eftersom deras livsmiljö annars inte kan erbjuda mat åt alla. Det betyder naturligtvis inte att det är omöjligt att se dem i flockar eller grupper, men det sker bara tillfälligt och under en kort tid.

Även om dugongen tillbringar större delen av sitt liv nära ytan (på ett djup av omkring 10 meter) kan den gå ner till 39 meters djup. Denna begränsning kan bero på att den inte står ut länge utan luft (högst 6 minuter). Dessutom håller den sig i vissa fall upprätt med stjärten på botten och huvudet på ytan, så att den kan vila och andas samtidigt.

Föda

Dugongens diet är växtbaserad, vilket innebär att den endast äter växter, rötter och blad som finns i havet. På grund av detta kallas den också ofta för sjöko, eftersom dess märkliga mun gör att den kan beta på sandiga bottnar i jakt på havsgräs.

Vissa specialister påstår faktiskt att dugongen äter mycket försiktigt för att främja tillväxten av havsvegetation. På så sätt ser den till att maten förnyas och att den inte får slut på resurser i framtiden. Denna strategi kallas för att beta.

Dugongens fortplantning

Dugonghonan blir könsmogen vid 17 års ålder, så artens fortplantningsframgång är begränsad. De verkar inte ha någon specifik parningssäsong, men det har upptäckts att de flesta avkommorna föds mellan juli och september.

Dräktigheten varar mellan 13 och 15 månader. Varje hona föder vanligtvis bara en kalv, så att hon ägnar sig helt åt att se till att den överlever. Följaktligen kan amningsprocessen och mödravården pågå mellan 14 och 18 månader, även om denna tid kan variera beroende på populationen.

En simmande sjöko.
Dugong dugon.

Varför är den utrotningshotad?

Även om djuret har en kraftig kropp saknar det försvarsförmåga mot sina fiender. Dessutom kan de inte röra sig snabbt, så den är ett lätt byte för större och kraftfullare djur som hajar eller späckhuggare. Dessutom blir de ofta offer för människans överexploatering.

Både köttet och fettet från detta djur är mycket populärt på marknaderna i närheten av Indiska oceanen. På grund av detta har de förföljts för att tillgodose den lokala efterfrågan på dessa produkter. Som om det inte vore nog råkar ibland fiskefartyg som trålar också ofta oavsiktligt fånga dugonger. Allt detta har sammanlagt lett till en drastisk minskning i deras population.

Som du kan se är dugongen ett märkligt havsdäggdjur som inte vill skada någon. För närvarande är arten listad som sårbar av Internationella naturvårdsunionen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.