Fåglar

<p>Fåglar är varmblodiga, bevingade ryggradsdjur som - förutom några få undantag - kan flyga. De lägger ägg, bygger bon och är vackra och fascinerande varelser. Du kan lära dig allt om deras främsta egenskaper i denna sektion.</p>