Fåglar

Fåglar är varmblodiga, bevingade ryggradsdjur som - förutom några få undantag - kan flyga. De lägger ägg, bygger bon och är vackra och fascinerande varelser. Du kan lära dig allt om deras främsta egenskaper i denna sektion.

Bevarandet av örnar i Spanien
Bevarandet av örnar i Spanien

Varför är bevarandet av örnar så viktigt i Spanien? Både hökörn (Aquila fasciata) och kungsörn (Aquila chrysaetos) representerar den bild…