Är storlek den enda skillnaden mellan rapphöna och vaktel?

Utöver storlek och utseende är även beteendet och migrationsvanorna hos rapphöna och vaktel väldigt annorlunda.
Är storlek den enda skillnaden mellan rapphöna och vaktel?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Även om de kanske ser likadana ut vid första anblick finns det många skillnader mellan rapphöna och vaktel. Dessa fåglar skiljer sig inte bara morfologiskt, utan även i beteende och vanor.

I denna artikel ska vi berätta mer om rapphöna och vaktel så att du kan lära känna dem bättre och se skillnaderna.

Generella kännetecken hos rapphöna

Termen rapphöna refererar till olika arter från familjen fasanfåglarDe är hemmahörande i Asien, Afrika, Europa och Mellanöstern. De är Galliformes-fåglar, eller hönsfåglar, av medelstorlek och migrerar ej. Dessutom gör de sina bon på marken. Kosten består av olika frön beroende på vad som är tillgängligt för tillfället.

Den vanligaste rapphönan

I Europa och Asien är den vanligaste arten Perdix perdix. Den har även kommit till USA och Kanada, men i Spanien är den röda rapphönan (Alectoris rufa) vanligast. Den är stillasittande och spenderar merparten av sin tid på marken, där den äter frön och organiskt material.

Rapphönor i gräset

Men i Latinamerika finns det vissa neotropiska arter av familjerna Tinamidae och Odotophoridae som också kallas för rapphöns. Dessa fåglar har dock inte några band till de ursprungliga rapphönorna. Deras fysiska likhet handlar enbart om evolutionär konvergens.

Generella kännetecken hos vaktel

De olika typerna av vaktel är också Galliformes-fåglar som tillhör familjen fasanfåglar. De är dock medlemmar i ett annat genus som heter Coturnix, medan rapphönor kommer från Perdix.

Dessa fåglar har små, knubbiga kroppar, och de lever i Afrika och Eurasien. Trots sin storlek har vaktlar stora, starka vingar som låter dem flyga långa distanser. Detta är ett viktigt karaktärsdrag hos flyttfåglar, eftersom det gör att de är optimalt anpassade till den nomadiska livsstilen.

Cortunix coturnix,  eller vanlig vaktel, är den vanligaste arten i Eurasien. Det är en knubbig fågel med mestadels brun fjäderdräkt, men med inslag av svart och okra.

Vaktel på marken

Dess kost baseras främst på frön, speciellt från vilda gräs. Den äter även små insekter och ryggradslösa djur för att tillfredsställa sitt behov av protein.

Likheter och olikheter mellan rapphöna och vaktel

Nu när du vet lite mer om dessa fåglar så kommer det bli enklare att skilja mellan rapphöna och vaktel. Det förändrar dock inte det faktum att de är väldigt lika fåglar som dessutom är besläktade.

Likheter mellan rapphöna och vaktel

Vi måste givetvis påpeka att båda är Galliformes-fåglar som tillhör samma familj (fasanfåglar). Deras morfologiska, genetiska och beteendemässiga skillnader gör dock att de placeras under olika släkten. Båda fåglarna är eftertraktade på den gastronomiska marknaden, mestadels för sin smak och sitt fettsnåla kött. Vaktel föds ofta upp i fångenskap för sina ägg, som har låga kolesterolnivåer.

Följande talesätt är något som många kulinariska älskare håller med om: “Av alla fåglar, rapphönan, men än bättre vakteln.” Även om köttet hos båda fåglarna har utomordentligt näringsvärde och en god, subtil smak, är vakteln mer uppskattad, och anses vara delikat, mångsidig och generellt vacker.

Skillnader mellan rapphöna och vaktel

En av de mest uppenbara skillnaderna mellan dessa fåglar är deras storlekVakteln är liten och knubbig, medan rapphönor är medelstora och har eleganta kroppar.

När det kommer till kroppsvikt så är skillnaden slående. En vuxen rapphöna kan väga upp till 450 gram medan en vaktel sällan överskrider 115 gram.

En annan skillnad mellan rapphöna och vaktel är att rapphönan är stillasittande och inte flyttar, medan vakteln kan flyga långa distanser. Vidare har vakteln perfekt anpassat sig till det nomadiska livet. Den spenderar vanligtvis somrarna i Europa, men ger sig ut på den långa resan mot Afrika innan vintern kommer.

Detta kanske intresserar dig
Möt fågeln som sover medan den flyger
My Animals
Läs det My Animals
Möt fågeln som sover medan den flyger

En av fåglarna som kan dra mest nytta av människors hjälp är den som sover medan den flyger: den älskade Tornseglaren (apus apus).


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.