Fakta om blåskrikan: en nordamerikansk pärla

Blåskrikan är en släkting till kråkan och finns enbart i Nordamerika. Lär dig fler fakta om den vackra blåskrikan i dagens artikel.
Fakta om blåskrikan: en nordamerikansk pärla

Senaste uppdateringen: 05 september, 2020

Blåskrikan är infödd i Nordamerika med en distribution över stora delar av centrala och östra USA. På andra sidan Klippiga bergen kan man istället hitta stellarskrikan. Därför spelar det ingen roll vilken sida av landet du befinner dig i, det är mycket vanligt att se skrikor runt tomtar och trädgårdar i USA. Läs vidare i artikeln för att lära dig intressanta fakta om blåskrikan.

Med tanke på blåskrikans vackra blå fjädrar så förknippar folk vanligtvis inte denna skrika med en fågel som kråkan. Men blåskrikan och kråkan är faktiskt besläktade. Blåskrikan tillhör familjen Corvidae, samma familj som både kråkan och skatan tillhör.

Fakta om blåskrikan: fjädrar och andra fysiska egenskaper

En blåskrika står i ett vinterlandskap.

Blåskrikan (Cyanocitta cristata) är en fågel som mäter cirka 22 till 30 cm lång. Fågelns mest berömda kännetecken är, som namnet antyder, den vackra blå färgen på fjädrarna. Den har också svarta och vita fläckar på både vingarna och stjärtfjädrarna. En del av fågelns ansikte är vitt, såväl som hela magen, och den har en svart krage runt halsen samt på sidorna av huvudet.

Även om blåskrikan ser blå ut så är dess fjädrar tekniskt sett inte blå, utan bruna. Blåskrikan har nämligen inget blått pigment, men vi människor uppfattar ändå färgen som blå. Det är ett resultat av ett vetenskapligt fenomen som man kallar ljusspridning. Det har att göra med ljusets brytning på fågelfjädrarna.

Den här fågelns läte är mycket högt och skrikigt, den låter faktiskt lite som en mås. Men blåskrikan kan också producera en serie musikaliska ljud som imiterar andra fåglars läten, inklusive falkens.

En mycket social fågel, men ganska ettrig

Blåskrikan är en ganska social fågel. Några intressanta egenskaper hos denna fågel är:

  • Den tenderar att bilda par och små familjegrupper.
  • Varje år migrerar majoriteten av blåskrikor från norr till söder för att tillbringa sommaren där. De samlas i stora flockar på upp till 250 individer för att göra sin resa.
  • Vissa skrikor stannar emellertid kvar på samma plats under vintern, medan andra migrerar vartannat år. Anledningen till denna oegentlighet är ett mysterium.
  • Parningsritualer består av luftjakter, och hanar kan ge mat till honorna för att visa att de är en bra partner.
  • Blåskrikor bygger sina bon och uppfostrar sina ungar tillsammans. En blåskrika tenderar att lägga 4 till 5 ägg och båda föräldrarna delar ansvaret för att inkubera och utfodra dem.
  • De bygger sina bon högt uppe i bokträd och ekar. Ett bo är byggt av små grenar, gräs, ogräs, bitar av bark och mossa som de sedan fäster tillsammans med lera.
  • Blåskrikan är inte alltid synlig. Den tenderar att gömma sig i sitt bo och kvittra högt så att andra djur vet var den är.
En blåskrika matar sina ungar.

Denna fågel har ett rykte om att vara aggressiv mot andra fåglar. Man har observerat tävlingar blåskrikor emellan där det slutade med att de attackerade varandras ägg och förstörde – eller stal – varandras bon.

Ett tecken som indikerar att en blåskrika är nervös, och att den snart kan bli aggressiv, är ett högt och skarpt kvitter som följs åt av att fjädrarna på hjässan står upp.

Fakta om blåskrikan: en allätare

Blåskrikan är en allätare, men dess näring kommer mestadels från växter. Den här fågeln har en så pass stark näbb att den kan livnära sig på ekollon som den samlar och lagrar i ett hål i marken. Blåskrikan kan också äta insekter, som larver, skalbaggar och gräshoppor. Vid vissa tillfällen äter den även spindlar, sniglar, fågelägg, små gnagare, grodor, fågelungar och till och med kadaver.

En fågel som utför begravningar?

Det är många av djurens arter som genomför vissa begravningsritualer efter att en medlem i deras familjegrupp har dött. Både giraffer och elefanter verkar till exempel sörja förlusten av sina familjemedlemmar, och detsamma gäller för blåskrikan. När en blåskrika hittar en annan död familjemedlem så kallar den in resten av familjegruppen som samlas runt kroppen. Forskare förklarar detta fenomen som ett beteende blåskrikan kan ha utvecklat för att varna för fara i närheten.

Utan att bevittna hur döden inträffade, erkänner blåskrikan döden av sin familjemedlem. Den identifierar denna information som något den borde dela med resten av gruppen, på samma sätt som den skulle dela information av att ett rovdjur var närvarande i området.

Med denna strategi lyckas blåskrikan minska sin exponering för den potentiella faran som låg bakom fågelns död. Samtidigt arbetar gruppen tillsammans mot rovdjuret för att skrämma bort det.

Fakta om blåskrikan: en familj vid ett träd.

Slutsats

Blåskrikan är en intelligent fågel som trots sitt vackra utseende inte är så “söt” som den kan verka. Som vi nämnde så kommer en blåskrika försvara sig med våld om den behöver. Om du ser en blåskrika i sin naturliga livsmiljö så bör du komma ihåg att denna art inte beter sig lika lugnt och fredligt som en vanlig sparv gör.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • National Geographic. Arrendajo azul.
  • Audubon. Guía de Aves, Cyanocitta cristata.
  • Matt Walker, BBC. Descubren que los pájaros realizan funerales.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.