Livsmiljö och kännetecken hos agamihägern

Agamihägern är en unik fågel som lever i lågländerna och träsken i Centralamerika och Sydamerika. Trots arbete från forskare förblir fågeln något av en gåta för oss. Dess livsmiljö är svåråtkomlig, vilket gör det sällsynt att se den.
Livsmiljö och kännetecken hos agamihägern
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Agamihägern är en unik fågel som lever i lågländerna och träskskogarna i Central- och Sydamerika. Den är extremt sällsynt, och idag vill vi dela med oss av några kännetecken hos agamihägern.

Generellt är det en fågel som föredrar att leva ensam. Under parningssäsongen samlas de dock i kolonier på upp till 900 bon. Detta sker under regnperioden, när lågländerna börjar översvämmas.

Trots att mycket forskning gjorts förblir agamihägern något av en gåta för oss. Det finns väldigt få kända kolonier av dem eftersom deras livsmiljö är svåråtkomlig.

Det har hindrat forskare från att ta reda på hur många djur som finns, även om vi vet tillräckligt för att konstatera att det är en sårbar art.

Distinkta kännetecken hos agamihägern

Ett vuxet exemplar är runt 60 cm lång och väger runt ett halvt kilo. Likt många andra träsk- och sumpmarksfåglar har de extremt långa ben för att kunna gå i översvämmade områden.

Agamihäger på stock

De har orangea ögon med inslag av rött. Deras näbbar är alltid en gråaktig nyans av grön. Denna art av häger har lång hals, och tillsammans med näbben har den lätt att fånga små byten.

Märkligt nog förblir inte agamihägerns fjädrar samma färg året runt. Oftast är huvudet svart, med korta mörkgrå fjädrar runt halsen. Halsen är brun med ett kastanjebrunt eller vitt band på framsidan ned mot bröstet.

När parningssäsongen börjar för dessa fåglar får både honor och hanar ljusblå eller gråa fjädrar runt nacken. Det må inte vara en drastisk förändring, men det har önskad effekt.

De nya ljusa fjädrarna skapar en kontrast till deras annars mörka kroppar, vilket får det att verka som en reflektion av solen på vattnet. Detta gör dem ännu svårare att se.

Utbredning och livsmiljö

Agamihägern är en tropisk fågel som framförallt lever längsmed den karibiska kusten i Centralamerika. De lever även i norra Sydamerika, i nästan hela Amazonas.

De kan hittas i Mexiko, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Venezuela, Peru, Bolivia och Brasilien.

Häger som jagar

I Centralamerika lever de för det mesta nära mangroveträsk och i galleriskogar med sötvatten. Dessa typer av omgivningar är perfekta för agamihägrar eftersom de gillar att förbli gömda i låg växtlighet.

I Amazonas tenderar de att leva i sötvattenträsk, likt de prärier som översvämmas under regnperioden.

De äter mestadels småfisk och ryggradsdjur som grodor och ödlor. I vissa fall kan de även äta sniglar. Med det sagt är fisk den föredragna källan för föda.

Deras jaktteknik går ut på att förbli stilla under långa perioder så att fisken simmar nära. När fisken är tillräckligt nära fångas den snabbt av deras långa näbbar.

Även om de tenderar att hålla sig nära havsnivå så har vissa forskare sett fläckade agamihägrar nära bergskedjan Anderna. Där befann de sig på 2,500 meters höjd.

I dagsläget klassificeras agamihägern som en sårbar art. Skogsskövling och klimatförändringar har drastiskt ändrat deras livsmiljö, vilket sätter hela arten i riskzonen.

Det innebär även att det blir ännu svårare att få syn på dem, vilket tidigare redan var sällsynt. Om du vill se en måste du alltså resa till Centralamerika och ha riktigt tur!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stier, A., Ricardou, A., Uriot, S., De Pracontal, N., & Kushlan, J. A. (2017). Breeding season home range and migration of the Agami Heron (Agamia agami). Waterbirds, 40(3), 289-297.
  • Abella-Gutiérrez, I., & López-Conlon, M. (2008). Fenología reproductiva de una colonia de Garza Agami (Agamia agami, Aves: Ardeidae) en la Reserva Pacuare, Costa Rica. Brenesia, 69, 77-79.
  • Kushlan, J. A., & Hines, K. (2016). Behavior of the Agami Heron (Agamia agami). Waterbirds, 39(2), 187-193.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.