Rapphönans sånger

Många av oss känner till den klassiska julvisan om julens tolv dagar och rapphönan i päronträdet, men känner du till rapphönans egna sånger?
Rapphönans sånger
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 11 maj, 2023

Rapphönans sånger är mycket uppskattade bland experter och älskare av vilda fåglar. Den här lilla fågeln skapar mycket speciella ljud, vilket gör dess naturliga sånger både unika och attraktiva.

Rapphönans välkända sånger: ropet

Fåglar avger olika ljud som fyller olika funktioner inom deras kommunikation och sociala positionering . När vi säger ”rapphönans sånger” syftar vi därför på de mest kända typerna av ljud som denna art avger.

I det här fallet är rapphönans typiska ljud som gör att vi lätt kan identifiera den ett så kallat ”rop” . Det är ett mycket kraftfullt ljud, genom vilket fågeln visar sin styrka, kraft och personlighet . Detta ljud fyller en funktion som liknar en presentation. En vuxen rapphöna har vanligtvis tre till åtta slag i sitt rop vilket är mycket lätt att känna igen.

Andra välkända sånger från rapphöns

En rapphöna.

Rapphöns är igenkännbart mycket röststarka fåglar som avger ett stort antal olika karakteristiska ljud . Nedan följer en sammanfattning av de olika ljuden och deras funktioner:

  • Det första har en dubbel funktion. När hanar riktar in sig på varandra är det en utmaningssång. Men när hanen ägnar sig åt en hona är det en kärlekssång som används för att väcka uppmärksamhet och bjuda in. Utmaningssången har ett högre och mer aggressivt ljud, i motsats till kärlekssången.
  • Den andra sången består av höga, skarpa slag som nästan liknar ljudet av kyssar. Återigen har detta rop en dubbel social funktion. För hanar är det ett maximalt utmanande kall, men tillägnat en hona är det en intim inbjudan. Normalt sett använder hanarna detta ljud efter det första ropet.
  • Nästa sång är nästan identisk med deras mest använda rop. Men med ett mycket lägre och djupare ljud. De brukar använda det före det huvudsakliga ropet för att markera början av sitt kall, eller i slutet av kvällen.
  • En annan av deras sånger låter mycket en katts jamande. Enligt experter använder rapphöns detta för att fullt ut uttrycka “ropet”.
  • De har ett annat sång som de använder när de drivs bort från en plats och snabbt måste flyga iväg.
  • De har också en sång som används som ett distinktionskall, så de använder den sällan. Det låter ungefär som ett mycket kraftfullt ”ti-ti-ti-ti-ti …”. Den har också en dubbel funktion i rapphönans sociala struktur. Å ena sidan är det en kraftfull kärlekssignal, som fungerar bra för att locka till sig honor. Men i sällsynta fall kan den användas för att kalla på en hane för att utmana honom.

Sånger som är kopplade till känslor

En av deras sånger kan betraktas som en repetitiv utsändning . Detta är det ljud som rapphöns gör när den äter och det liknar: ”gu-gu, gu-gu, gu-gu, gu-gu …”.

En rapphöna håller utkik.

Fälthöns ser det som ett tecken på att de kan komma och äta i lugn och ro.

Rapphöns har en annan sång som de använder när de uppmärksammar ett hot och för att varna eller be om hjälp. Den är snabb och effektiv. Andra rapphöns står omedelbart stilla och blir tysta när de hör den.

Många experter anser att denna sista sång är den mest obehagliga av alla rapphönans sånger. Den låter som: ”ach, ach, ach, ach, ach, ach …”, som de sänder ut upprepade gånger och på ett mycket irriterande sätt . Rapphöns använder den för att uttrycka irritation, ilska eller obehag.

Tystnad

Förutom de ovannämnda ljuden måste vi nämna den tystnad som markerar pauserna mellan sångerna .samma sätt som vi gör mycket uttrycksfulla pauser i vårt verbala och kroppsliga språk så växlar rapphönan sin sociala kommunikation med dessa tystnader.

Detta kanske intresserar dig

Lär dig hur du identifierar fågelsång och fågelläten hemifrån
My Animals
Läs det My Animals
Lär dig hur du identifierar fågelsång och fågelläten hemifrån

Slappna av genom att lyssna på fåglarna som finns i din närhet. Lär dig hur du identifierar fågelsång och fågelläten i den här artikeln.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.