Dvärgpingvinen: världens minsta pingvin

Låt oss resa till Australien för att träffa dvärgpingvinen, världens minsta pingvin och landets sötaste invånare.
Dvärgpingvinen: världens minsta pingvin

Senaste uppdateringen: 17 september, 2019

Om du går längs kusten i Australien eller Nya Zeeland kanske du får se en av regionens sötaste invånare: dvärgpingvinen. Man tror att den är världens minsta pingvin. Om du vill veta mer om detta fantastiska djur, läs vidare!

Klassificering av dvärgpingvinen

Den första skriftliga rapporten av denna art kommer från 1781. Beskrivningen är gjord av naturforskaren Johann Reinhold Forster, som gav den dess vetenskapliga namn: Eudyptula minor.

Idag vet vi att det finns flera underarter, även om man ännu inte kan klassificera dem officiellt.

Dess lilla storlek betyder att australierna generellt kallar den för fepingvinen. Den kallas emellertid ofta även för blå pingvin på Nya Zeeland, där den också är känd under sitt maoriska namn, kororā.

Världens minsta pingvin: kännetecken och beteende

En av de mest märkbara kännetecknen för dvärgpingvinen är dess skifferblå fjäderdräkt. Fjädrar täcker hela kroppen, som vanligtvis mäter högst 38 cm i höjd och väger upp till ett kilo.

Närbild på Eudyptula minor.

Dess kusin, kejsarpingvinen, kan mäta över 1 m i höjd. Det går inte att förneka att dvärgpingvinen har fått sin status som ”världens minsta pingvin”.

Dess blå fjädrar täcker det mesta av huvudet och ryggen. Dess vingar – rudimentära lemmar som gradvis har förvandlats till simfötter – är också blå. Från hakan till fötter är fjädrarna ljusgrått vita.

Till skillnad från de flesta pingviner är dvärgpingvinen aktiv på natten. Den bor vanligtvis i stora kolonier, där par grupperar sig runt sina respektive bon.

Under dagen ägnar den sig åt att hitta mat, så att den kan återvända till sitt bo på natten för att mata sina ungar.

Reproduktion och diet

Dvärgpingvinen når könsmognad när den är omkring 3 eller 4 år gammal. Parningssäsongen äger normalt rum mellan augusti och september.

För att säkerställa framgång för sina framtida avkommor stannar dvärgpingvinen hos sin partner under hela parningssäsongen. De kläcker och föder upp sina ungar tillsammans.

Deras bon är vanligtvis belägna vid kusten. Ett par lägger vanligtvis ett eller två ägg, som sedan kläcks efter en 36 dagar lång inkubationsperiod.

Dvärgspingvinen med sitt vita bröst.

På grund av sin lilla storlek tenderar dvärgpingvinen att äta mycket mindre än andra pingvinarter. Den äter vanligtvis fisk (såsom ansjovis eller sardiner), liksom små bläckfiskar och kräftdjur.

Den stannar oftast nära kusten när den letar efter mat, även om de också kan dyka vid behov.

Distribution och bevarande av världens minsta pingvin

Detta djur lever längs kusten i Australien och Nya Zeeland. Dess storlek och färg kan variera från område till område, även om dessa variationer kan vara en del av en separat underart.

Man har observerat dvärgpingviner i vissa delar av Chile och till och med längs Sydafrikas kust. Många har spekulerat i att det kan finnas fler ännu oupptäckta populationer på andra håll i världen.

När det gäller bevarande anser inte experter att denna art är hotad.

IUCN (International Union for Conservation of Nature) har klassificerat denna art som ”minst bekymmer”, men det betyder inte att det fortfarande inte finns några hot mot dess överlevnad.

Kolonier som lever nära mänskliga befolkningar riskerar till exempel att bli jagade och kan ofta försvinna på grund av förlust av deras livsmiljö. På samma sätt utgör föroreningar som skräp och plast en allvarlig fara för dessa små djur.

Detta kanske intresserar dig
Adoptera en pingvin: ett intressant projekt
My AnimalsLäs det My Animals
Adoptera en pingvin: ett intressant projekt

En miljömedvetenhetskampanj som fokuserar på Antarktis har startats. Dess mål är att få folk involverade i att hjälpa genom att adoptera en pingvin...  • Dann, P., CARRON, M., CHAMBERS, B., CHAMBERS, L., DORNOM, T., MCLAUGHLIN, A., … & UNTHANK, S. (2005). Longevity in little penguins Eudyptula minor. Marine Ornithology33, 71-72.
  • Numata, M., Davis, L. S., & Renner, M. (2000). Prolonged foraging trips and egg desertion in little penguins (Eudyptula minor). New Zealand Journal of Zoology27(4), 277-289.
  • Hocken, A. G. (2000). Cause of death in blue penguins (Eudyptula m. minor) in North Otago, New Zealand. New Zealand Journal of Zoology27(4), 305-309.