Broskfiskar: livsmiljö, typer och kännetecken

Bland broskfiskar hittar vi arter som hajar och rockor. Dess evolutionära historia är fascinerande. Lär dig mer om dem här.
Broskfiskar: livsmiljö, typer och kännetecken
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Broskfiskar är det svenska namnet på den taxonomiska klassen Chondrichthyes, och de är djur som har ett inre skelett helt i brosk. Till denna klass hör hajar, rockor och helhuvudfiskar. Dess taxonomiska tillhörighet har en uråldrig evolutionär historia, de uppkom för mer än 450 miljoner år sedan.

Chondrichthyes är till största delen rovdjur. På grund av detta har de en viktig ekologisk roll genom att de kontrollerar populationerna av sina bytesdjur. Deras kött ger en stor mängd protein, fett och A-vitamin, vilket är anledningen till att de används som livsmedel. Om du vill veta mer om dessa arter, fortsätt läsa, du kommer förmodligen att bli förvånad.

Typer och egenskaper hos broskfiskar

Broskfiskar kännetecknas av att de har ett skelett av brosk istället för av ben, så som, du gissade det, benfiskar har. Dessutom är deras hud täckt av placoidfjäll, som är mycket lika tänder hos däggdjur. Det är därför dessa organismer har en så grov textur vid beröring.

Deras munnar innehåller många delvis förkalkade tänder. Dessa är inte sammanfogade med käken, så de har också mängder av dem i reserv. De har två näsborrar, ett blåshål och 5 till 7 gälöppningar. Deras ögon har inte ögonlock som människans ögonlock, utan de har ett lätt, genomskinligt membran, kallat nictitate, som fyller samma funktion.

Ett annat huvudkännetecken är förekomsten av bäckenfenor i den nedre delen av kroppen, som fungerar som fortplantningsorgan för dessa fiskar. Dessa fenor, som också kallas spännare, är modifierade för att kunna deponera könscellerna (spermier) inuti honan. Därmed är det bara hanarna som har dem, men det är ett kännetecknande för hela klassen.

Enligt UNAM:s biologiska institut innehåller gruppen chondrichthyanes cirka 900 arter. Denna taxonomiska gruppering är uppdelat i 2 underklasser: elasmobrancher (hajar och rockor) och hoplocefer (helhuvudfiskar).

Örnhajen påminde om några av dagens rockor.

Helhuvudfiskar

Dessa fiskar är invånare i de djupa vattnen på havets botten. Dessutom har de en käke som är fäst vid skallen och deras tänder är uppdelade i tre par tandplattor som växer långsamt och kontinuerligt utan att förändras. Den första fossila representanten för den här gruppen är Callorhinchus från Tyskland, från mellersta juraperioden.

Helhuvudfisken är en av tre typer av broskfiskar.

Elasmobranchii (hajar och rockor)

Medlemmar av den här underklassen har torpedformade (fusiforma) kroppar, som är tillplattade på sidorna. Även om de har ögon är deras syn inte särskilt bra, så de förlitar sig på luktsinnet för att upptäcka sina byten. Doftlökarna, de delar av hjärnan som ansvarar för att bearbeta information från lukter, är mycket välutvecklade.

Elasmobranchii har också ett sinne som uppfattar elektriska strömmar vilket gör att de kan upptäcka variationer i lågfrekvent elektriska stimulans. De uppnår detta med hjälp av Lorenzinis ampuller, som de använder för att orientera sig i elektriska fält och för att upptäcka bioelektriska fält från sina byten.

Käkarna i denna grupp är rörliga eftersom de är uppsatta med hjälp av ett brosk som förenar dem med skallen. Detta gör att underkäken kan skjuta utåt, vilket gör att den kan fånga sitt byte lättare.

En kortfenad haj.

Hur simmar broskfiskar?

Broskfiskar behöver ständigt simma för att vatten ska passera genom gälspringorna och för att de därmed ska kunna andas. Av den anledningen har de utvecklat olika simmekanismer: vågframdrivning och framdrivning med bihang.

Den första mekanismen avser användningen av svansen, med oscillerande rörelser, som gör att fisken kan röra sig framåt. Den används av de flesta hajar, eftersom deras bröstfenor bara gör att de kan hålla sig stabila, men de har ingen flexibilitet.

Med andra ord använder de svansen genom att föra den från sida till sida för att förflytta sig framåt, medan deras andra fenor håller den stabil och rak.

Den andra mekanismen innebär att djuret använder bröstfenorna eller sidotilläggen. Denna anpassningsform används av rockor som höjer och sänker sina bihang för att kunna driva sig själva framåt i vattnet, något som liknar att “flyga”, fast under vatten.

Alla arter har en eller båda simmekanismer. Detta beror på varje broskfiskars kroppsstruktur eftersom kroppens form påverkar deras fortplantnings- och flytförmåga.

Dessa fiskar är optimerade för att simma eftersom deras modifieringar ger dem en fantastisk hydrodynamisk kapacitet. Det faktum att de har ett lätt broskskelett förbättrar flytförmågan och användningen av fjäll minskar turbulensen i vattnet. Dessa arter har dock ingen simblåsa, men deras lever fyller denna funktion istället,

Den höga mängden fetter i levern gör att broskfiskar kan flyta.

Broskfiskars reproduktion

Broskfiskar har alla en intern befruktningsprocess, men de kan beroende på art uppvisa samtliga 3 typer av reproduktion: viviparous, oviparous och ovoviviparous.

Viviparous

Detta är den typ av reproduktion där modern förser sina ungar med näring genom placentan. Genom detta upprätthåller honan sina ungas hälsa och tillväxt. Några exempel på viviparösa arter är hammarhaj (Sphyrnidae sp.) och blåhaj (Prionace glauca).

Oviparösa

När parningen är över lägger honorna ner hårda kapslar på marken eller fäster dem på stenar eller alger. Embryona använder äggets gula – gulesäcken – för att livnära sig och utvecklas fram till kläckningen.

Ovoviviparous

Denna typ av reproduktion befinner sig på ett mellanting mellan oviparitet och viviparitet, eftersom embryots utveckling sker i ett ägg som behålls av modern. När ägget kläcks föder modern en fullt utvecklad unge.

Broskfiskars livsmiljö

Dessa fiskar kan, beroende på art, leva i både havs- och sötvattensmiljöer. De hittas ofta i korallrev i tropikerna, i djupa havsgravar, i floder eller i områden där floder flyter samman med havet (flodmynningar).

Även om de uppvisar förfäders och bevarade egenskaper har de blivit tvungna att anpassa sig till sin miljö. Därför har den evolutionära processen förbättrat vissa egenskaper, t.ex. deras lukt och mekaniska uppfattningsförmåga, för att säkerställa att de kan fånga sina byten.

Chondrichthyernas biologi gör att de kan överleva och vara framgångsrika i sin miljö.

En grupp hammarhajar.

Evolutionen är en process som främjar bevarandet och förbättringen av de egenskaper som gynnar arten mest. Även om ett skelett av ben är mer motståndskraftigt så föredras i vissa fall broskskelettet på grund av dess flexibilitet och lätthet. Hajar, rockor och helhuvudfiskar är levande exempel på detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Galíndez, E. J. (2016). Reproducción de peces cartilaginosos. Revista Ciencias Morfológicas18.
  • Flores, Luis & Morrone, Juan & Alcocer, Javier & León, Gerardo. (2016). Diversidad y afinidades biogeográficas de los tiburones, rayas y quimeras (Chondrichthyes: Elasmobranchii, Holocephali) de México. Revista de Biología Tropical. 64. 10.15517/rbt.v64i4.22774.
  • Cope, E. D. 1872. On two extinct forms of Physostomi of the Neotropical region. Proceedings of the American Philosophical Society 12:52-55.
  • Nelson, J. S. 1994. Fishes of the world. John Wiley & Sons. 3rd ed., 600 p.
  • Montero, Ricardo & Autino, Analía. (2004). Sistemática y filogenia de los Vertebrados, con énfasis en la fauna argentina. Primera Edición.. Montero, Ricardo & Autino, Analía. (2004). Sistemática y filogenia de los Vertebrados, con énfasis en la fauna argentina. Primera Edición.
  • Suárez, Mario E., & Lamilla, Julio, & Marquardt, Carlos (2004). Peces Chimaeriformes (Chondrichthyes, Holocephali) del Neógeno de la Formación Bahía Inglesa (Región de Atacama, Chile). Andean Geology, 31(1),105-117.[fecha de Consulta 16 de Junio de 2021]. ISSN: 0718-7092. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173918528006


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.