Flygekorrar är offer för olaglig handel i Florida

Handeln med exotiska arter verkar inte ha något slut. Tusentals flygekorrar är nu offer för olaglig handel i Florida.
Flygekorrar är offer för olaglig handel i Florida
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De flygande ekorrarterna vi pratar om här, Glaucomys sabrinus, är inte en art som finns med i CITES-listan – ett fördrag för bevarande av hotade arter och ett förbud mot handel. Bevarande status för flygande ekorrar är “livskraftig” enligt International Union for Conservation of Nature (IUCN). Tyvärr har dessa flygekorrar blivit offer för omfattande illegal handel.

Detta djur har dock skydd av statliga lagar i USA. Tack vare detta har myndigheterna lyckats bryta upp ett nätverk som handlade olagligt med tusentals flygekorrar i Florida.

Utbredningen för denna art sträcker sig över en stor region i Nordamerika, inklusive Alaska och Kanada. Under flera år har en grupp människor smugglat djuren som de fångat in i naturen och skickat till andra regioner i världen, till exempel Asien. Vad var denna grupps modus operandi? Hur lyckades agenterna stoppa dem? Här kommer vi att berätta allt om det.

Flygekorrar är offer för olaglig handel i Florida

Dessa tjuvjägare fångade mer än 3600 levande flygekorrar under en period av tre år. Detta måste ha inneburit en vinst på över en miljon dollar för när de sålde dem som sällskapsdjur.

I flera områden i Florida hade jägare satt upp upp till 10 000 fällor för att fånga djuren vid liv. De sålde dem sedan till en uppköpare i Bushnell, Florida. Denna person var ansvarig för den första “penningtvätten”, dvs att de första dokumenten såg ut som om djuren hade blivit uppfödda i fångenskap.

Efter den första förfalskningen så transporterade de ekorrarna över hela landet och till kunder från bland annat Sydkorea som kommit till USA för att köpa dem och ta dem till Asien.

De transporterade ekorrarna till Chicago i hyrbilar. Här dolde de ytterligare ekorrarnas  olagliga ursprung och exporterade dem till deras asiatiska destination. Exportören hade ingen aning om att han var involverad i illegal handel.

Samtidigt, och som ett sätt att utöka verksamheten, sålde en annan person ekorrar från Georgia, i sydöstra USA. Därifrån tog han dem till Orlando och sedan till Chicago för deras senare export.

illegal handel

Gripandet av ligans medlemmar

Hela utredningen – som slutade med arresteringen av sex personer och sökandet efter en sjunde som inte ännu har blivit funnen – var tack vare ett tips från en civil person i Florida.

I Marion County upptäckte en medborgare som var ute och vandrade i skogen, fällor och djur. Han kontaktade omedelbart myndigheterna, som snabbt startade utredningen.

Förutom den olagliga handeln med flygekorrar verkar det som att det kriminella gänget också fångade andra djur för samma ändamål och sålde dem utomlands med förfalskade papper. Dessa andra arter som blev offer för olaglig handel är sötvattenssköldpaddor och alligatorer, vilka båda är skyddade arter.

Flygekorrar blir offer för handel för att de är populära som husdjur Asien

Under de senaste åren har efterfrågan på dessa exotiska djur ökat. I Sydostasiatiska länder – som Sydkorea – håller många dessa bedårande däggdjur som husdjur.

Flygekorrar är dock inte husdjur, och trots deras söta utseende kan de vara aggressiva, bita och överföra sjukdomar.

Förutom trenden med att ha dessa djur som husdjur finns det speciella caféer där människor kan gå och leka med ekorrar. Ett annat alternativ, som är mindre skadligt för naturen, och som också blir alltmer populärt i Asien är kaféer med katter.

Slutligen är det värt att nämna att det fanns en serie som heter 4inchers vars huvudpersoner är en flygande ekorre som heter Moong, en hamster, en igelkott och en fågel. Detta har lett till populariteten hos flygande ekorrar och människor som vill hålla dem som husdjur.

flygekorrar offer för illegal handel

Trots alla konsekvenser det har för naturen verkar handeln med exotiska husdjur vara svår att stoppa. Varje dag fångas miljontals djur från sina livsmiljöer för att hamna i någons hem. Det värsta är att de flesta av dessa varelser dö r på vägen på grund av transportförhållandena och den stress de utsätts för.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Effekterna av illegal handel med djur
My Animals
Läs det My Animals
Effekterna av illegal handel med djur

Handel med djur är ett fenomen som har funnits sedan förhistorisk tid. Idag tittar vi närmare på effekterna av illegal handel med djur.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.