Anolisar: livsmiljö, egenskaper och fortplantning

Anolisar är ödlor med mycket speciella egenskaper. På grund av deras förmåga att byta färg anses de vara Amerikas "kameleonter".
Anolisar: livsmiljö, egenskaper och fortplantning

Senaste uppdateringen: 13 november, 2022

Anolisar, som är endemiska på den amerikanska kontinenten, är ett släkte av fjällbärande kräldjur vars namn kommer från franskans l’anole, en term som användes av de karibiska indianerna för att hänvisa till ödlorna på de mindre Antillerna.

Även om några av de 437 existerande arterna av anolisar kan ändra kroppsfärg skiljer sig deras fysiska egenskaper mycket åt från kameleonternas. I själva verket är dessa små ödlor närmare besläktade med leguaner än med kameleonter.

Deras främsta kännetecken är, som nämnts ovan, deras förmåga att byta kroppsfärg. Enligt artikeln Transcriptomic Analysis of Skin Color in Anole Lizards kan dessa ödlor utföra kromatiska förändringar beroende på omgivningens temperatur, deras humör eller den miljö de befinner sig i. Detta är dock inte det enda som gör dem så speciella.

Anolisars fysiska egenskaper

De når i genomsnitt storlekar på 20 centimeter i längd och en vikt på cirka 8 gram. Deras kropp är slank och tillplattad och de finns i gröna, grå och bruna färger. De har ofta fem kloförsedda tår på frambenen och fyra på bakbenen. Tack vare detta kan anolisar lätt klättra i träd i sin livsmiljö, och de är trädlevande.

De har runda och korniga fjäll som täcker deras huvud, kropp, buk och lemmar. Hos denna ödleart förekommer det en tydlig sexuell dimorfism, där hanen är den som är större i vuxen ålder.

På samma sätt skiljer sig hanen från honan genom att den har en slags säck eller dagglapp på den nedre delen av halsen. Denna struktur, som vanligtvis är röd eller rosa, används för att locka till sig honor eller för att konkurrera med andra ödlor om revir.

En anolis.
Anolis.

Habitat och kost

Anolisar är trädlevande och dagaktiva ödlor som bor i skogar och gräsmarker i Nord- och Sydamerika, även om de även finns i Hawaii, Japan och Västindien. Även om de föredrar miljöer med riklig vegetation som Amazonas, har de på senare år hittats i städer som ett resultat av att deras naturliga livsmiljöer minskat.

De livnär sig på insekter som flugor, spindlar, fjärilar och skalbaggar, vilka de fångar genom smygjakt då de kamouflerar sig med sin omgivning. De kan också inkludera frön i sin diet då bytesdjur inte finns tillgängliga.

Anolisars fortplantning

Anolisar blir i allmänhet könsmogna vid åtta månaders ålder. Fortplantningen är sexuell och oviparisk. Dräktighetsperioden varar vanligtvis en till två veckor och slutar när honan lägger sina ägg i jorden.

Honan kan lägga upp till sex ägg, som tar fem till sex veckor på sig att utvecklas. Denna process kan upprepas tre till fyra gånger per år under de varma månaderna maj till september.

Anolisar
Anolis.

Intressanta fakta

I Amazonas är det beaktat som en symbol för lycka och välstånd att hitta en anolis. Men om du skadar eller dödar den kommer du att drabbas av motsatsen eftersom det anses vara ett dåligt omen. Dessutom är hanarna så territoriella att om man sätter dem framför en spegel försöker de slåss mot sin spegelbild.

En annan kuriositet om dessa ödlor är att honorna kan lagra hanens sperma och vänta på det perfekta tillfället under ägglossningen. Likaså har anolis klisterstrukturer på sina lemmar som gör att den enkelt kan klättra på väggar och vertikala strukturer. Slutligen kan den, liksom andra ödlor, förlora sin svans och sedan återskapa den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ayala-Varela F, Valverde S, Poe S, Narváez AE, Yánez-Muñoz MH, Torres-Carvajal O. A new giant anole (Squamata: Iguanidae: Dactyloinae) from southwestern Ecuador. Zootaxa. 2021;4991(2):295-317.
  • de Mello PLH, Hime PM. Transcriptomic Analysis of Skin Color in Anole Lizards. 2021;13(7).
  • Husak JF, Rohlf CM, Lailvaux SP. Immune activation affects whole-organism performance in male but not female green anole lizards (Anolis carolinensis). Journal of comparative physiology B, Biochemical, systemic, and environmental physiology. 2021;191(5):895-905.
  • Lovern MB, Holmes MM, Wade J. The green anole (Anolis carolinensis): a reptilian model for laboratory studies of reproductive morphology and behavior. ILAR journal. 2004;45(1):54-64.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.