De många arterna av ogiftiga ormar

Icke-giftiga ormar har ofta andra mekanismer än toxiner som de använder för att undvika rovdjur och för att jaga byten.
De många arterna av ogiftiga ormar

Senaste uppdateringen: 18 juli, 2021

När vi tänker på djuret orm föreställer vi oss ofta ett långsträckt djur med en fjällig kropp, en stor övre käke som har förmågan att separera från den undre, samt stora, vassa huggtänder som spottar ut gift. Men många ormar är faktiskt ogiftiga och det är inte heller alla giftiga ormar som avsevärt kan skada en människa.

Ormar är klassificerade i mer än 3400 arter i cirka 450 släkten. Endast 15% av dem är giftiga, och inom denna grupp utgör endast 20% av dem ett hot mot människor.

De flesta ormar har inget gift

Det finns många typer av ogiftiga ormar och dessa är fördelade i olika grupper av ormar. Gift är en effektiv metod för att immobilisera eller döda ett fångat byte, men det är inte den enda metoden att fånga ett byte på. En boaorm stryper till exempel sitt byte. Boan kramar sin starka kropp runt sitt vanligtvis stora byte och kväver då bytet med sina kraftfulla muskler innan den njuter av sin måltid.

Det finns inte någon otvetydig metod för att särskilja giftiga ormar från ogiftiga, men det finns vissa allmänna egenskaper som gör att vi kan uppskatta hur farlig ormen är:

  • Tänder. Maxillära tänder är de enda som innehåller giftkörtlar. Ormar med ihåliga huggtänder i den främre delen av käken är vanligtvis giftiga. Ormar utan gift har vanligtvis inte huggtänder i denna position och saknar också giftkörtlar.
  • Huvudets form. Giftiga ormar har ett brett huvud – nästan triangulärt – och en tunn hals. Huvuden på de ogiftiga är vanligtvis mer rundade.
  • Pupiller. De flesta ogiftiga arter har rundade pupiller, jämfört med de vertikala pupillerna hos en giftig orm. Det beror på deras vanor, eftersom ormar som inte är giftiga mest jagar sina byten på dagtid.
  • Värmekänsliga groporgan. Ormar upptäcker sitt byte genom värmen som de avger genom dessa groporgan. Groparna kan identifieras som ett slags hål mellan ormens ögon och näsa. De flesta ogiftiga arter saknar dessa groporgan, även om det finns några undantag.

Tänk på att dessa inte är allmänna regler och det finns flera undantag, så du bör inte helt lita på dessa egenskaper. Detaljerad kunskap om de olika arterna är det som gör att du kan skilja en giftig orm från en som inte är det.

 

Orm visar upp sina huggtänder.

Typer av ogiftiga ormar

Det är vanligt att man betecknar ogiftiga ormar som Colubridae. Men den här termen hänvisar till en specifik familj av ormar. Således är det inte ett helt giltigt sätt att differentiera dessa djur.

Här tar vi upp några ogiftiga ormar som är lätta att känna igen.

Boa- och pytonormar

Boaormen är en art av orm som använder sig av kontraktion. Den dödar helt enkelt sitt byte genom att linda sin muskulösa kropp runt det. Denna orm bor i tropiska områden i Syd- och Centralamerika och är en utmärkt simmare. De föredrar dock att hålla sig på torra land, i håliga stockar eller allra helst i övergivna hålor.

Denna orm kan mäta upp till 4 meter och väga mer än 45 kg. Färgen på kroppen kan vara brun, grön, röd eller gul, med kryptiska mönster bildade av oregelbundna linjer, ovaler, diamanter och cirklar beroende på vilket livsområde de kamouflerar sig för.

Pytonormen använder sig också av kontraktion och är faktiskt väldigt lik boaormen. Det finns dock viktiga skillnader mellan dessa arter, till exempel hur de reproducerar sig.  Pytonormen är till exempel ägglossande (den lägger ägg), medan boaormen är ovovivipar (ägget kläcks inuti ormen så den föder levande ungar). De bor också i olika delar av världen.

En pytonorm klättrar i ett träd.

Ogiftiga ormar: snokar

Denna familj av ormar omfattar cirka 1800 olika arter med en världsomspännande distribution. De flesta arter är ogiftiga, men vissa av dem är giftiga och kan även vara farliga för människor som försöker röra vid dem.

I allmänhet är dessa ormar vakna på dagen och deras pupiller är runda precis som huvudet. De har stora fjäll. Det finns såklart undantag bland dem, som viperasnoken (Natrix maura), som imiterar både kroppen och beteendet hos giftiga ormar.

Mjölksnoken är en av många ogiftiga ormar.

Det är många arter i djurvärlden som utnyttjar utseendet av giftiga djur för att förvirra både sitt byte och eventuella rovdjur. Detta evolutionära fenomen är känt som Bates mimikry.

Mjölksnoken är ett utmärkt exempel på Bates mimikry, men den är inte giftig. Emellertid är graden av imitation sådan att man måste känna till hudens specifika mönster för att kunna skilja mjölksnoken från den giftiga korallormen (på engelska heter mjölksnoken “false coral snake”).

Korallormen har också röda och vita eller gula toner i rad. Däremot har mjölksnoken vita och gula färger mellan de svarta ränderna, vilket ger den ett rött-svart-vitt eller gult-svart-rött mönster.

Mjölksnok på en svart yta.

Som du kan se är gift inte den enda formen av skydd eller form av jakt i ormvärlden. Många ormar klarar sig utan hjälp av giftiga ämnen. Dessa metoder sträcker sig från en ganska kraftfull muskulatur till perfekt mimikry.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hickman, C. P. (2009). Principios integrales de Zoología. McGraw-Hill, Madrid.
  • National Geographic, 2010. Boa constrictor.
  • The reptile Database
  • Mundosnake

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.