En nyupptäckt kameleont är världens minsta reptil

I Madagaskars skogar finns det en kameleont som du behöver ett förstoringsglas för att undersöka ordentligt. Läs vidare och träffa den!
En nyupptäckt kameleont är världens minsta reptil

Senaste uppdateringen: 21 juli, 2022

På Madagaskar har man nyligen upptäckt världens minsta reptil. Det är en liten kameleont som lätt ryms på fingerspetsen! Även om honorna är större än hanarna är inget av könen längre än 3 centimeter.

Dessa upptäckter utmanar forskarnas antaganden och väcker fler frågor än svar. Vilken evolutionär roll spelar denna lilla reptil? Spelar miljön en roll för artens anpassning? I det här utrymmet kommer vi att berätta allt vi vet om dessa små reptiler, så missa inte det.

Madagaskar, hem för små reptiler

Madagaskar är den största ön i Indiska oceanen och ligger utanför Afrikas sydöstra kust. Dess flora och fauna är unik, och den är hemvist för ett stort antal endemiska arter. Tack vare 80 miljoner år av isolering i havet har arterna följt en utvecklingsväg som skiljer sig mycket från sina afrikanska motsvarigheter.

80 % av de arter som lever på Madagaskar är endemiska, det vill säga att de inte finns någon annanstans i världen.

Ön är inte bara hemvist för världens minsta reptil, utan också för den största kameleonten. Dess vetenskapliga namn är Furcifer pardalis och den är känd som panterkameleonten. Hanarna, som är större än honorna, är mer än en halv meter långa och lever i olika enklaver på Madagaskar, Mauritius och Réunion.

Hur kan världens minsta och största kameleont samexistera på samma ö? Biologer håller fortfarande på att undersöka saken, och även om svaret ännu inte är klart så pekar resultaten på konvergent evolution och miljötryck.

Vad är världens minsta reptil?

Kameleontsläktet Brookesia, som har den minsta arten av denna reptil, har varit känt på Madagaskar i många år. År 2021 publicerades en studie som beskriver upptäckten av en ny art av detta släkte, kallad Brookesia nana.

Dessa små reptiler är de minsta kända hittills. Deras längd, inklusive svansen, är inte mer än 3 cm. Detta innebär att om du placerar dem på din fingertopp finns det gott om plats för dem.

Sexuell dimorfism och dess biologiska betydelse

Dessa små kameleonter uppvisar en tydlig sexuell dimorfism när det gäller storlek. Hanarna är mindre än honorna, de mäter omkring 21 millimeter medan honorna når nästan 29.

Man har funnit att för att kompensera för denna storleksskillnad under kopulationen är hanens hemipenes ganska stora i förhållande till hans kropp (upptar 18,5 % av dess storlek).

Generellt sett tenderar kameleonthanar att vara större än honor, eftersom de är territoriella till sin natur och kroppsstorleken spelar en viktig roll för att försvara terrängen. Hos Brookesia nana är det dock tvärtom, vilket tyder på att denna art har ett mildare temperament när det gäller territorialitet. Honorna måste däremot vara större för att kunna producera ägg.

Teorier om storleken på Brookesia nana

När experter tillfrågas om de adaptiva fördelarna med att inneha rekordet för världens minsta reptil kretsar de mest accepterade teorierna kring evolutionär konvergens. Eftersom Madagaskar har varit isolerat under så lång tid anpassar sig arterna så småningom till det särskilda ekosystem de lever i.

Även om miniatyrisering verkar osannolik på en så stor ö som Madagaskar, är det ett faktum att dessa reptiler upptar mycket små ekologiska nischer. Brookesia nanas kända utbredningsområde omfattar faktiskt bara några få hektar skogsområde, så det skulle kunna vara en giltig hypotes.

Nyupptäckt och redan utrotningshotad

Väldens minsta reptil

Denna märkliga upptäckt förde med sig en otrevlig nyhet: det lilla område som den upptar är hotat av avskogning. Liksom många andra endemiska arter som lever på små områden (som till exempel salamandern), visar Brookesia nana en hög specificitet när det gäller att anpassa sig till sin miljö.

Detta är farligt för den lilla kameleonten eftersom det skulle vara en dödsdom att förlora sitt utbredningsområde. För närvarande överväger man att föra upp denna reptil på listan över utrotningshotade arter för att skydda den.

För närvarande har det område som den lever i förklarats skyddat. Detta är ett litet steg mot att garantera överlevnaden för världens minsta reptil, men vi får inte sänka garden. Varje liten åtgärd är viktig när det gäller att rädda både världens stora och små underverk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.