Lär dig mer om de giftiga havsormarna

Havsormarna skiljer sig från sina landlevande släktingar genom att kroppen är anpassad för att klara av ett liv i djupa vatten.
Lär dig mer om de giftiga havsormarna

Senaste uppdateringen: 02 december, 2019

De giftiga havsormarna, även kända som korallrevsormar, är paradoxala varelser. Vissa människor njuter till och med av att simma i närheten av dem, även om de inte skulle vilja gå nära deras landlevande kusiner.

Å ena sidan har de rykte om sig att vara fredliga djur som bara angriper i självförsvar, och med vilka människor kan interagera vid dykning.

Å andra sidan är dessa ormar som håller till i korallreven mycket giftiga. Giftigare än de flesta andra typer av ormar faktiskt.

Dessa vackra varelser är släkt med australienska landlevande ormar, och till skillnad från rent vattenlevande djur kommer havsormar upp till ytan för att andas regelbundet.

Biologin hos de giftiga havsormarna

Dessa ormar har en unik anpassning till vattenvärlden i deras förmåga att absorbera syre genom huden. De kan faktiskt uppfylla upp till 25% av sitt syrebehov på detta sätt.

Ett annat evolutionärt drag är hur havsormar hanterar salt. De är ursprungligen landlevande djur och klarar inte av höga salthalter, till skillnad från andra marina varelser.

Havsormarna har dock utvecklat speciella körtlar under tungan som gör det möjligt för dem att avlägsna överskott av salt från kroppen.

Det sista evolutionära drag som havsormar uppvisar ligger i deras fjäll. De flesta ormar som bor på land har överlappande fjäll som är avsedda att skydda kroppen mot konstant nötning mot marken.

Havsormar behöver inte den typen av skydd, så deras fjäll är mjuka och överlappar inte varandra. De är utformade för att vara hydrodynamiska och att fungera som rustning mot vassa koraller.

Havsorm slingrar sig längs bottnen.

Havsormens livsmiljö

Havsormar lever över hela världen i varma och tempererade vatten. Liksom de flesta reptiler gillar de inte kallt väder. Det är möjligt att hitta dem i tropiska vatten från Karibien till Australien, och även på Afrikas östkust.

Intressant nog, av anledningar som inte är helt förstådda än, är de enda vatten som inte är bebodda av denna art Medelhavet och Atlanten. Detta trots att båda är varma nog för att havsormar ska kunna bo där.

Det här är särskilt intressant på grund av att havsormar, av någon okänd anledning, inte är villiga eller förmögna att korsa Panamakanalen och Suezkanalen, till skillnad från många andra arter som har korsat denna kanal utan några problem.

Dödligt gift

Havsormen är, precis som dess kusiner på land, giftig. Den biter inte särskilt ofta, men när den gör det biter den ordentligt! Till skillnad från ormar på land injicerar inte havsormar stora mängder gift när de bits.

På grund av den lilla mängden gift är bettet först ofta smärtfritt och symtomen inte omedelbart synliga. Men trots den lilla mängd som ormen injicerar när den biter, är giftet farligt på grund av dess styrka.

Om bettet lämnas obehandlat kan man dö 8 till 12 timmar senare.

Havsorm som simmar i korallrev.

Myter om de giftiga havsormarna

Den vanligaste myten som du kommer att höra om havsormar är att de, på grund av sina små huggtänder, bara kan bita en dykare på örsnibben och på hudområdet mellan tummen och pekfingret.

Detta är en myt. De flesta marina ormar är fogliga och skygga av naturen, och man kan se många fiskare som tar upp dem, rullar ut dem från sina nät och släpper tillbaka dem i havet.

Men man bör inte förväxla havsormens brist på aggressivitet med en brist på förmåga att faktiskt bli aggressiv och bita.

Havsormen kan bita och tränga in i blottad mänsklig hud, och eftersom att de flesta är giftiga kan det leda till döden om bettet inte blir behandlat i tid.

Vanor när det gäller föda och fortplantning hos havsormen

Favoritmaten hos denna ormart är fisk, som de sväljer hela. Det är också fest när havsormen får tag på ål och kräftdjur, och några av dem äter även fiskägg. De giftiga havsormarna är en ovoviviparös art.

Äggen utvecklas inuti moderns kropp tills de håller på att kläckas. Endast släktet Laticauda är oviparöst och lägger ägg på marken.

Unga havsormar föds levande i vattnet, där de fullbordar hela sin livscykel. I vissa arter är avkomman ganska stor – upp till hälften av deras mammas kropp.

Havsormens avkomma är självständig vid födseln och är en av få djurarter som inte kräver vård av mamman som ungar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.