Hur man tar hand om en ödla som husdjur

Att ta hand om en ödla är inte så enkelt som det verkar. I den här artikeln ska vi titta närmare på kraven.
Hur man tar hand om en ödla som husdjur
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2024

Termen ödla har ingen taxonomisk motsvarighet. Den hänvisar med andra ord inte till någon specifik grupp och många små reptiler med långsträckta kroppar kan kallas ödlor. I Sverige liksom i resten av Europa tillhör ödlor normalt den taxonomiska familjen egentliga ödlor (Lacertidae) , men i andra regioner kan de tillhöra bland annat Gekkonidae, Teiidae och Tropiduridae. Ta reda på hur man kan ta hand om en ödla som sällskapsdjur i den här artikeln.

Att veta hur man kan ta hand om en ödla beror på varje enskilt fall. Det beror på vilken art som ska skötas och vilken miljö den kräver i sitt terrarium. Det finns dock en rad parametrar och allmän information som varje ägare bör ha klart för sig innan den skaffar en av dessa reptiler. Här ska vi berätta allt om dem.

1. Ta aldrig djuret från dess livsmiljö

Det kan verka frestande att “rädda” en ödla från en fientlig miljö och ta hem den. Tänk dock på att detta är dess hem och att ett avlägsnande av den kommer att göra mer skada än nytta. Alla vilda djur är vana vid att leva i sin naturliga miljö, så att sätta dem i ett terrarium är sällan den bästa lösningen.

Förutom de etiska aspekterna av att ta bort ett djur från det vilda är det värt att notera att denna handling i de flesta länder anses vara olaglig och straffbar. Direkt eller indirekt handel med exotiska reptiler som tagits från naturen är ett verkligt problem och bör inte uppmuntras på något sätt.

Om du har en ödla i huset eller trädgården är det bästa du kan göra att ge den en liten skål med vatten och några levande insekter då och då. Låt den vandra fritt.

Hur man kan ta hand om en ödla.

2. Välj en seriös källa och lär dig om arten

Det bästa alternativet för att hålla en ödla som husdjur är att köpa den från en laglig uppfödningsanläggning eller adoptera den från ett djurhem. När du väl bestämmer dig för att skaffa en, be då om ett intyg som visar att djuret kommer från fångenskap.

Som nämnts ovan avser termen ödla här hemma familjen Lacertidae, men även flera grupper av geckor och andra reptiler inkluderas i begreppet. I de flesta fall tillhör de exemplar som säljs under detta namn familjen Gekkonidae (t.ex. tokajagecko eller leopardgecko) och familjen Scincidae (t.ex. ökenskink).

Varje reptil har sina egna specifika skötselråd. Ta reda på dem innan du tar hem djuret.

3. Välj terrarium utifrån djurets behov

En av de viktigaste sakerna att tänka på när man håller en ödla som husdjur är att välja rätt terrarium. Anordningen måste alltid byggas med glas, ha ventilation och säkerhetslås; de flesta reptiler är mycket bra på att rymma!

Utöver dessa allmänna rekommendationer måste du ta hänsyn till varje arts behov när du väljer installation. Trädlevande ödlor kräver terrarier som är högre än de är långa (30 x 60 x 30 centimeter i längd, höjd och bredd, till exempel), medan landlevande ödlor gynnas av ett terrarium som är minst 50 x 30 x 40 centimeter i längd, höjd och bredd.

Geckor tenderar att vara trädlevande, medan skinkar är mestadels landlevande. Det finns dock alltid undantag.

4. Håll parametrarna

Ödlor lever i mycket olika miljöer över hela världen. Även om du köper dina från en uppfödningsanläggning bör du tänka på att deras vitala parametrar kommer att vara desamma som de som finns i deras naturliga miljö. En reptil som lever i Afrika och en som lever i Ecuador är inte anpassade till samma livsstil.

Tropiska ödlor kräver terrarier fulla med växter och med ett mycket fuktigt substrat, till exempel kokosfiber. Den relativa luftfuktigheten i anläggningen bör ligga mellan 60-80 % och temperaturen mellan 24-28 °C för de flesta arter från tropikerna. Ökenreptiler kräver däremot en luftfuktighet på under 50 % och något högre temperaturer.

Det finns alltid undantag från den här regeln. Var välinformerad om den art du ska ta hand om.

5. Lägg till miljöberikning

En annan viktig del av hur man kan ta hand om en ödla är att lägga till miljöberikning i terrariet. Som små reptiler är de ofta bytesdjur för många andra djur i naturen. Därför lever de instinktivt under eller i stockar, stenar, växter och skrevor.

För att simulera denna miljö i terrariet bör du lägga till ett lager djupt substrat (minst 10 centimeter), stenar, tomma blomkrukor och andra element som erbjuder skugga. Detta kommer att förhindra att djuret blir stressat på kort och lång sikt.

6. Mata ödlan som den förtjänar

Alla ödlor (med några undantag) är i första hand insektsätare. Det innebär att de i det vilda livnär sig på insekter och andra ryggradslösa djur, såsom gräshoppor, syrsor, nattfjärilar, skalbaggar, myror, spindlar och maskar, bland annat. De flesta är också jägare, så de är bara intresserade av levande byten.

Att ha en reptil därhemma innebär också alltid att man föder upp levande insekter i hemmet. Det är inte någon bra idé att ta dem från naturen (på grund av eventuella parasiter eller giftiga ämnen). Du bör ha syrsor, maskar och kackerlackor för att mata din ödla. Den äter 1 till 4 gånger i veckan, beroende på ålder och storlek.

7. Hantera den så lite som möjligt

Som du kan se har skötseln av en ödla som husdjur ingenting att göra med skötseln av en hund eller katt. Detta gäller även din interaktion med reptilen; den kommer inte gilla att komma ut ur terrariet eller idka någon form av kontakt med människor.

Helst ska du hålla ödlan i sitt eget hägn hela tiden och bara hantera den under rengöringstillfällena. Om du måste ta tag i den, ta då upp den med fingrarna på ena handen från bukens flanker, aldrig från svansen. Många av dessa reptiler praktiserar caudal autotomi (de kastar av sig svansen när de känner sig attackerade) och kommer inte att tveka att göra det om hanteringen är dålig.

En ödla.

Att ta hand om en ödla är inte lätt om du är förstagångsvårdgivare. De flesta reptiler är mycket känsliga när det gäller miljö och temperatur, så skaffa inte en om du inte är säker på att du kan hålla den på lång sikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.