Smaragdboan som sällskapsdjur: skötsel i fångenskap

På grund av sitt färgsprakande skinn och vänliga natur är smaragdboan en av de mest populära reptilerna att hålla som exotiskt sällskapsdjur. Läs vidare för att lära dig hur du tar hand om den.
Smaragdboan som sällskapsdjur: skötsel i fångenskap
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Smaragdboan (Corallus caninus) är en orm utan gift som är mycket populär bland ormentusiaster. I den här artikeln får du lära dig om hur man kan hålla smaragdboan som sällskapsdjur, samt hur man bör ta hand om den.

Som för alla andra reptiler i ormfamiljen är värme, ljus och terrariet nyckelfaktorer för att detta djur ska växa och leva ett gott liv. Innan man bestämmer sig för att ta hem en smaragdboa bör man dock ta del av viss information så att man inte råkar bryta mot internationella lagar. Vi berättar om detta, samt allt du behöver veta för att hålla smaragdboan som sällskapsdjur och ge den ett bra liv i fångenskap.

Smaragdboan som sällskapsdjur: tidiga överväganden

Det finns en risk att vissa återförsäljare hämtar smaragdboan direkt från dess naturliga miljö för att sedan sälja vidare som husdjur. Tyvärr är det detta förfarande som är det största hotet mot arten.

Enligt uppgifter från Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har återförsäljare tagit med sig 2365 djur från Guyana på senare tid. Guyana är det land där dessa ormar huvudsakligen lever. Sedan säljer de vidare dessa ormar som sällskapsdjur i andra länder bortom Brasilien, ett land där handel av smaragdboan faktiskt är olaglig.

Convention in International Trade in Endangered Species (CITES), också kallad Washingtonkonvention, har smaragdboan listad i appendix II. Detta innebär att det finns regler om dess internationella handel. I Brasilien är det som sagt olagligt att fånga in, föda upp och sälja den här ormen.

Om du vill hålla detta djur som ett husdjur måste du se till att det har blivit avlat i fångenskap. Dessutom måste du verifiera att det faktiskt är lagligt att ha en smaragdboa i landet där du bor. Att köpa ett av dessa djur som har tagits från dess naturliga miljö är inte bara en etisk fråga, det är även ett brott i vissa regioner.

Smaragdboa på en gren.

Skötsel av smaragdboan i fångenskap

Smaragdboan behöver en mycket stabil miljö framför allt när det gäller fuktighet, temperatur och ventilation. Dessutom är denna orm ett djur som genererar mycket lite avfall eftersom den bara ömsar skinn två gånger om året. Dessutom har den bara avföring varannan månad, beroende på typen och kvantiteten av maten.

Hur ska smaragdboans terrarium se ut?

Det idealiska terrariet för en vuxen smaragdboa bör vara minst 3 meter långt och brett, samt ytterligare 3 meter högt. Dessa djur är trädburna under dagen. Så när solen är framme rullar den ihop sig på en hög gren och vilar. På natten rör den sig aktivt på terrariets golv.

För unga djur räcker ett 102-liters glasterrarium. Men allt eftersom ormen växer måste den flytta till större utrymmen. Dessa djur når vanligtvis en längd på cirka 2 meter, även om vi också vet att vissa exemplar har nått nästan 3 meter.

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till ormens storlek. Smaragdboan är ett stort djur. Så om du inte kan erbjuda den en ordentligt inhängnad när ormen når vuxen ålder, bör du inte skaffa en till att börja med.

På grund av sitt arboreala beteende bör terrariet ha flera kraftiga och tjocka stammar och grenar placerade i olika höjder för att underlätta ormens vila. Dessutom bör du erbjuda ormen möjlighet att ta ett bad. Vi kommer att förklara orsaken till det senare.

Golvet på inhängaden kan bestå av tidningsark eller tvättbara reptilmattor. De är lätta att rengöra, men du måste ha i åtanke att de inte hjälper ormen när den ömsar skinn. I det avseendet är det bättre att belägga golvet med kompost och torra löv. När ormen sedan ömsar sitt skinn kommer den att röra sig över substratet för att få bort sin gamla hud.

Miljöparametrar i terrariet

Smaragdboan kommer från tropiska regioner och gillar därför värme och fukt. Men överdriven värme kan vara besvärande. Så det är bäst att designa ett terrarium där djuret kan röra sig om det behöver mer värme eller kyla.

Med det i åtanke så kan du placera en värmelist i den övre delen av terrariet. Värme tenderar alltid att stiga och kyla att falla. Därför kan ormen klättra upp i de höga grenarna när den är kall. När den å andra sidan blir för varm, kan den slingra sig ner till de lägre grenarna, eller till marken.

Temperaturen bör hålla konstant 27 ° C under ljusa timmar, och 21 ° C på natten. Det är därför viktigt att ha en termometer och även installera fläktar för att kunna upprätthålla denna balans inuti inhängnaden.

När du ställer in ett dag- och nattschema kan du placera en vanlig lampa som inte producerar värme i inhänganden, och styra den med en timer. Dagen borde bestå av 12 timmar ljus och natten ytterligare 12 timmar mörker. Även om UV-ljus inte är viktigt för dess överlevnad, kan det vara en bra investering om du vill att din orm ska se så vacker och lysande ut som möjligt.

Luftfuktighetsnivå

Slutligen bör luftfuktighetsnivån vara mellan 60 och 70 %. Du kan använda en hygrometer för att kontrollera terrariets fuktighet. Eftersom det regnar varje dag i skogarna där ormen har sitt ursprung, bör du spraya terrariet med vatten varje dag eller installera en luftfuktare.

Denna orm hydrerar sig genom sina fjäll eller dricker vattendropparna som finns kvar på terrariets väggar. Ormen badar också gärna för att hydrera sig, eller för att använda toaletten. För att underlätta och uppmuntra ormen att använda badet bör du placera en gren som står inuti själva vattenansamlingen.

Mellan nebuliseringarna bör du låta tanken torka ut helt. Överdriven luftfuktighet kan leda till svamp i terrariet, liksom infektioner på ormens hud.

Smaragdboan som sällskapsdjur: föda

Den bästa födan för en smaragdboa i fångenskap är råttor. Du kan få dessa genom uppfödare på internet eller besöka specialbutiker. Råttorna levereras frusna och bör hållas frusna tills det är dags att erbjuda dem till ormen. Naturligtvis måste du tina dem först.

För att ge ormen rätt föda måste du veta dess ålder och kön. Vuxna honor äter en medelstor råtta – mellan 148 och 177 gram – var tredje vecka. Hanar kommer att följa samma utfodringsmönster, men råttan ska vara mindre – mellan 73 och 124 gram.

Det är viktigt att följa dessa parametrar, särskilt eftersom du aldrig bör ge en smaragdträdboa för mycket mat. Dessa djur bör hålla sig tunna så att de lätt kan klättra upp på stammarna. När du väl har matat ormen tre gånger ska du inte erbjuda den mer mat förrän den har haft avföring.

Smaragdboa i ett terrarium.

Förutom att skaffa ett tillräckligt stort terrarium och upprätthålla både temperatur och luftfuktighet så är det, som du kan se, inte mycket daglig skötsel om du har smaragdträdboan som ett sällskapsdjur. Det enda som är väsentligt när det kommer till att ta hand om denna orm, är att aldrig köpa den från en okänd leverantör, eftersom leverantören kan ha fått tag på en orm som tagits från sin naturliga miljö.

https://myanimals.com/animals/wild-animals-animals/reptiles/the-emerald-tree-boa-care-in-captivity/


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.