10 intressanta fakta om krabbor

De är tiofotade kräftdjur som framgångsrikt har koloniserat den marina miljön. Här följer 10 intressanta fakta om krabbor.
10 intressanta fakta om krabbor
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kräftdjur förekommer rikligt i kustområden och är mat för många fågelarter, men de håller också mänskliga ekonomier flytande tack vare fisket. Vill du lära dig några intressanta fakta om krabbor?

Med sina pråliga klor, den periodiska ömsningen av deras exoskelett, uppvaktningsmetoderna som vissa arter uppvisar och deras fascinerande livscykel så är krabbor enkla att bli fascinerade av. Läs vidare om du vill veta mer om dessa vattenlevande ryggradslösa djur.

1. Intressanta fakta om krabbor: det finns tusentals arter

Termen “krabba” är en taxonomisk infraordning som hänvisar djur inom underordningen Pleocyemata. När vi pratar om dessa leddjur hänvisar vi i den här artikeln till exemplar som tillhör infraordningen Brachyura, och den inkluderar 98 familjer och 7 000 arter. Studier visar är det den mest varierade gruppen av kräftdjur som finns.

De “riktiga krabborna” ingår i ordningen Decapoda; tiofotade kräftdjur. Av denna anledning är de direkta släktingar till bland annat spindelkrabbor, hummer, kräftor och räkor. Många av de tiofotade kräftdjuren är av kommersiellt intresse och upprätthåller ekonomin i många av världens fiskeområden.

Trollkrabbor och porslinskrabbor tillhör inte infragruppen brachyura, men de har en kroppsform som liknar typiska krabbor.

2. Alla krabbor har en gemensam kroppsform

Som indikeras av deras taxonomiska beteckning är kräftdjuret tiofotat, vilket innebär att de har 10 ben fördelade i 5 benpar. Paret närmast munnen har modifierats till klor, som används för att knipsa upp mat, utföra parningsdanser och som en försvarsmetod mot möjliga rovdjur.

Utöver detta kännetecknas krabbor av att ha en förkortad “svans” (buk), samlad under bröstkorgen, som upptar större delen av kroppen. Dessutom har de ett hårt och resistent exoskelett, som de måste ömsa då och då för att växa.

Vissa krabbor är bara några millimeter långa, medan andra kan växa till svindlande 4 meter från benspets till benspets.

En krabba på ett underlag av sandtyp.

3. De har en varierad distribution

De flesta krabbor är associerade med marina miljöer, särskilt kustnära, steniga områden med riklig sand och organiskt material. Det finns dock cirka 850 typer av krabbor som lever i färskt vatten, särskilt i tropiska regioner. Ett undantagsfall är kokoskrabban (Birgus latro), som inte beträder vattnet efter att den blivit vuxen.

4. Krabbor måste ömsa sitt exoskelett

Bland dessa intressanta fakta om krabbor finns behovet av att byta “rustning” då och då för att kunna fortsätta utvecklingen. Denna process kallas ekdys och är typisk för leddjur i allmänhet, oavsett om de är kräftdjur eller inte. I allmänhet uppskattas det att honor ömsar 18-20 gånger innan de når sexuell mognad, medan hanar ömsar 21-23 gånger.

Ömsningen förmedlas av hormonella föreningar och är de mest känsliga ögonblicken i krabbornas liv. Innan processen börjar, tar tiofotingen oftast skydd under marken eller mellan stenar. Exoskelettet bryts isär mellan bröstkorgen och buken, vilket gör att krabban kan lämna sitt gamla jag med sin nya, mycket mjuka och känsliga rustning.

Processen kan ta två till tre timmar. Krabbor är mycket känsliga direkt efter denna process eftersom deras nya exoskelett fortfarande inte är härdats.

5. Krabbor har blått blod

Dessa leddjur har blod med en blå nyans, men inte på grund av någon koppling till kungligheter! Detta beror på hemocyanin, ett pigment som är analogt med hemoglobin som binder syre för att transportera det genom djurets kropp. Till skillnad från ryggradsdjur har dessa djur ingen speciell celltyp för processen och O2 binder direkt till hemocyanin.

6. En tydlig sexuell dimorfism

En annan intressant sak med krabbor är att de vanligtvis uppvisar en mycket tydlig sexuell dimorfism. Hanar har längre och mer uttalade klor, något som är särskilt tydligt hos spelmanskrabbor (se videon nedan), som har exceptionellt långa klor.

Dessutom har honor en mycket mer uttalad och större buk än hanarna, med ett slags “veck” fäst vid kroppen. Denna vikning eller påse är användbar för att bära äggen under parningstiden.

7. Krabbor är håriga!

Om du analyserar en krabba kanske du märker att den har hår, särskilt på vissa delar av kroppen. Mer information om detta kan hittas hos Crab Street Journal . De är speciella strukturer som utför många funktioner, men är särskilt användbara för att upptäcka kemikalier och rörelser.

8. I sin reproduktion är kvantitet viktigare än kvalitet

Vissa krabbor (som spelmanskrabbor) uppvisar invecklade uppvaktningsrutiner, medan hanarna hos andra arter helt enkelt försöker leta efter en tillgänglig och nyömsad hona. Till exempel är den strandkrabban (Carcinus maenas) nöjd med att lokalisera en hona och befrukta äggen som hon har under skalet, i buken.

En honkrabba kan lägga upp till 100 000 ägg under en enda läggning, men de allra flesta larver når inte vuxenstadiet. Nyfödda larver utgör en del av vattenplanktonet och fungerar som föda för många arter som filtrerar plankton.

9. En farlig migration

De flesta krabbor lever i kustområden, men honor måste våga sig ut i vattnet för att släppa ut larverna efter att äggen befruktats. I vissa tropiska områden där det finns terrestriska arter kan tidpunkten för migration till havet vara mycket farlig.

I vissa regioner dör upp till 30 % av populationen med landkrabbor varje år när de korsar vägar för att nå havet och lägga sina ägg.

10. Djur av stor betydelse för människor

Den sista intressanta uppgiften är att dessa tiofotingar ger enorma fördelar till vår egen art, både näringsmässigt och ekonomiskt. I allmänhet står krabbor för upp till 20 % av alla kräftdjur som fångas över hela världen, vilket motsvarar 1,5 miljoner ton mat årligen.

På grund av deras tillgänglighet i vattenmiljön har dessa djur förberetts på många olika sätt inom ett stort antal olika kök. I allmänhet serveras de i form av soppor och grytor, eller så konsumeras de kokta på enklaste sätt, kanske med smör, dill och potatis.

En krabba.

Dessa underbara ryggradslösa djur sticker ut för sin hastighet och sitt utseende, men de har många andra intressanta aspekter förutom sina stora klor och sitt hårda skal. Att respektera dem är viktigt, eftersom deras population drabbas tillräckligt av överfiske.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tsang, L. M., Schubart, C. D., Ahyong, S. T., Lai, J. C., Au, E. Y., Chan, T. Y., … & Chu, K. H. (2014). Evolutionary history of true crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura) and the origin of freshwater crabs. Molecular Biology and Evolution, 31(5), 1173-1187.
  • Hidalgo, F. J., Baron, P. J., & Orensanz, J. M. L. (2005). A prediction come true: the green crab invades the Patagonian coast. Biological Invasions, 7(3), 547-552.
  • Porter, H. J. (1960). Zoeal stages of the stone crab, Menippe mercenaria Say. Chesapeake Science, 1(3), 168-177.
  • Lam, S. C. (1969). Abbreviated development of a non‐marine crab, Sesarma (Geosesarma) perracae (Brachyura; Grapsidae), from Singapore. Journal of Zoology, 158(3), 357-370.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.