Allt om rakbladsmusslor: beteende och hemvist

Rakbladsmusslan är väldigt populär inom gastronomin runt om i världen.
Allt om rakbladsmusslor: beteende och hemvist
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Eftersom de har så egendomlig form och används så mycket inom matlagningen så känner de flesta känner till rakbladsmusslor. De finns i sjöar och hav runt om i världen.

Vad är rakbladsmusslor för djur?

Rakbladsmusslor är ryggradslösa djur som tillhör molluskfamiljen, som är en av de största djurgrupperna. Det finns ca 100,000 arter i denna grupp, och det inkluderar inte utdöda arter.

Inom molluskfamiljen hamnar rakbladsmusslorna under bivalviaklassen. Namnet refererar till artens mest utstående egenskap.

Dessa musslor har ett skal som är format som ett rakblad, eller rakkniv, för att de ska kunna skydda sin mjuka kropp.

En utmärkande egenskap hos dessa musslor är dock att de inte har tentakler eller något huvud. Alla musslor är vattenlevande djur, så de har därför anpassat sitt beteende och sina matvanor till det marina livet.

Hög med rakbladsmusslor.

Generella egenskaper hos rakbladsmusslor

“Rakbladsmussla” är ett generellt namn som getts till mollusker i släktet Ensis. Det finns 13 arter som man brukar kalla för rakbladsmusslor. Namnet refererar till likheten mellan formen på skalen och ett rakblad.

Molluskernas form kan variera något beroende på arten, men den blir vanligtvis mellan 8 till 20 cm lång. Skalen, som även kallas valv, är långa, symmetriska och kommer i olika färger, från blåvitt till brunt.

Skalen är dock oftast inte så värst tjocka, vilket gör att de lätt går sönder.

Befruktningen utförs utanför djurens kroppar. Musslorna släpper ut ägg och sperma i den omkringliggande miljön, och det är där som befruktningen uppstår. Larverna flyter sedan i vattnet tills de når vuxen ålder

De förflyttar sig sedan ner till havsbottnen, som är deras naturliga hemvist.

Hemvist

Rakbladsmusslorna föredrar havsbottnen, speciellt om den inte är för djup. Faktum är att man vanligtvis hittar den på stränderna vid Medelhavet, Atlanten och Nordsjön.

Rakbladsmussla i vattnet.

Dessa musslor använder en speciell teknik för att gräva ner sig själva i havsbottnen. De använder sin långa och kraftiga fot för att skapa små vertikala hål i havsbottnen.

Då hålet börjar fyllas med sand och vatten så placerar sig musslan snabbt i hålet och gräver ned sig. Detta hjälper musslan att undvika rovdjur.

Matvanor hos rakbladsmusslor

Alla rakbladsmusslor, oavsett var de lever, äter samma sak: plankton. Plankton är en grupp vattenlevande mikroorganismer.

Musslornas matvanor är nära kopplade till det sätt som de använder för att gräva ned sig själva i havsbottnen.

Som tidigare nämnt använder musslorna sin muskulösa fot för att gräva ned sig. Detta genererar ett vattenflöde vilket musslorna använder för att filtrera mat genom gälarna.

Ur ett kulinariskt perspektiv så är dessa musslor väldigt uppskattade. Rakbladsmusslorna utgör en viktig del av kosten i många kustområden. Detta har dock även en negativ sida.

Den höga efterfrågan på arter som exempelvis Ensis macha utgör ett hot mot artens fortlevnad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Márquez, F., & Van Der Molen, S. (2011). Intraspecific shell-shape variation in the razor clam Ensis macha along the Patagonian coast. Journal of Molluscan Studies77(2), 123-128.
  • Darriba, S., & Miranda, M. (2005). Impacto del descenso de la salinidad en la reproducción de la navaja (Ensis arcuatus). VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, 239-242.
  • Barón, P. J., Real, L. E., Ciocco, N. F., & Ré, M. E. (2004). Morphometry, growth and reproduction of an Atlantic population of the razor clam Ensis macha (Molina, 1782). Scientia Marina68(2), 211-217.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.