De olika arterna av bladlöss och deras kännetecken

Bladlöss är små insekter som är knappt några millimeter långa i vuxen ålder. De finns fler än 4,700 arter av bladlöss.
De olika arterna av bladlöss och deras kännetecken
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Bladlöss är små insekter som tillhör överfamiljen Aphidoidea. Det är en stor familj, och vi ska titta på en del av arterna i dagens artikel och tala om deras huvudsakliga kännetecken och vanor. För tillfället finns det fler än 4,700 arter av bladlöss. Det är den familj av hemipteran-insekter som är störst och mest mångfaldig.

Bladlöss morfologiska kännetecken

Ett intressant karaktärsdrag hos denna familj är att dess individer kan se väldigt annorlunda ut. Det finns till exempel både bevingade och vinglösa arter, med olika mönster och färgteckningar. Generellt kännetecknas bladlöss av sin lilla storlek, eftersom de bara växer till några millimeter i längd som vuxna. Deras mjuka kroppar har vanligtvis oval form, och oftast går det inte att särskilja huvud, överkropp och underkropp.

Beroende på arten så kommer den ha fyra till sex segmenterade antenner och tre punktögon, eller oceller. De bevingade arterna har två par transparenta vingar, där det bakre paret är mycket större än det främre.

De har även två uppstående ryggrör, eller sifoner, vid slutet av underkroppen. Dessa uppfyller en försvarsfunktion hos djuret eftersom de kan skicka ut substanser som skrämmer bort rovdjur.

Bladlöss på gren

Arter av bladlöss och deras fortplantning

Dessa djur är vivipara insekter som utövar heterogoni, vilket innebär att de har olika former av fortplantning. Generellt finns det en alternering mellan flera generationer av partenogena honor och en enda amfigon generation.

Den så kallade “jungfrufödseln” – med obefruktade könsceller från honor – äger rum i de partenogena generationerna. Det innebär att avkomman utvecklas utan behov av befruktning. Som ett resultat föds avkomman som “kloner” av sina föregångare.

Denna fortplantningsmetod används av vissa typer av insekter, amfibier, reptiler och till och med fåglar. När det kommer till bladlöss så kan en enda hona producera 100 avkommor per fortplantningsfas.

När det kommer till de amfigona generationerna så sker fortplantningen med befruktningen av de gameter som hanarna och honorna producerar. Hanarna överför sina könsceller till honorna och ägget befruktas inom dem.

Experter tror att detta kännetecken är en adaptiv förmåga som bladlöss och andra djur har utvecklat. Genom att förändra sättet de fortplantar sig kan de bättre garantera artens framtid även i dåliga omständigheter.

Bladlöss i grupp

Kost och vanor

Oavsett vad många tror så är bladlöss inte besläktade med loppor. De påminner faktiskt inte alls om dem morfologiskt, vanemässigt eller livsstilsmässigt.

Loppor är ektoparasiter som vanligtvis lever på en värds blodBladlöss använder istället sina sugkoppsliknande munnar för att leva på saven från växter.

Därför hittar man dem ofta runt grödor och odlingar.  De anses vara skadedjur i dessa områden eftersom de kan göra mycket skada.

Skada på grödor

Under och vår och sommar orsakar ofta olika arter av bladlöss stor oro bland odlare. Detta är några av de typer av skada de kan orsaka:

  • De suger ut näringsämnena ur växter. På så sätt påverkar de deras utveckling, vilket kan resultera i deformering och visning.
  • De utsöndrar en kletig substans som en biprodukt av deras matsmältning. Detta gör blad och frukt klibbiga, vilket gör att smuts ansamlas och förstör det kommersiella värdet.
  • De kan eliminera giftiga substanser med sin saliv, men detta får bladen att deformeras.
  • Vissa bladlöss bär på mosaikviruset.

Hur man bekämpar bladlöss naturligt

  • Teer: åkerfräken, malört, vitlök, lök och kamomill kan hålla dem borta. Du bör endast behandla växterna på torra, soliga dagar.
  • Neutral tvål: du kan göra en blandning av en tesked neutral tvål med en liter vatten för att bekämpa dem. Spreja bara lite på växterna.
  • Växter de inte gillar: vissa växter verkar för att hålla dem borta naturligt, inklusive lavendel, citronmeliss, rosmarin och mynta. Du kan därför plantera dessa runt andra växter för att undvika att bladlössen fortplantar sig i din trädgård eller odling.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.