10 intressanta fakta om syrsor

Intressanta fakta om syrsor inkluderar att de är insekter med en tydlig sexuell dimorfism, då hanarna skapar ljud för att locka honor från omgivningen.
10 intressanta fakta om syrsor
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Visst har du hört deras ljud på natten då du befunnit dig på landsbygden, även fast syrsornas “sång” i Sverige sannolikt istället kommer från vårtbitare eller gräshoppor. Utan tvekan skapar dock hanarna bland syrsor ett oerhört karaktäristiskt läte då de aktivt letar efter en hona att para sig med. Utöver deras förmåga att “sjunga”, känner du till några andra intressanta fakta om syrsor och deras släktingar?

Syrsor är insekter, och som sådana har de flera egenskaper som är gemensamma för dem alla: 3 par ben, kroppar uppdelade i huvud, bröstkorg och buk samt känselspröt. Denna grupp har dock vissa intressanta egenskaper som tydligt skiljer den från andra insekter. Här berättar vi om tio av dem.

1. Intressanta fakta om syrsor: de är inte bara en art

Ordet “syrsa” har ingen taxonomisk relevans, eftersom det inte hänvisar till en specifik och etablerad art. Genom att ange detta namn hänvisar vi till sexfotingar av ordern orthoptera, en taxonomisk gruppering som i sin tur inkluderar syrsor, gräshoppor och flygande gräshoppor.

Närmare bestämt tillhör syrsor superfamiljen grylloidea och familjen gryllidae. Som framgår av webbportalen Wildlife Journal finns det cirka 900 arter inom denna sista grupp, varav cirka 100 finns i USA. Den största mångfalden av dessa insekter förekommer i tropiska regioner nära kräftans vändkrets.

Ordet “syrsa” kan hänvisa till mer än 900 olika arter av orthoptera.

En hussyrsa.

2. Syrsor har en gemensam kroppsuppsättning

Alla arter av syrsor har vissa gemensamma egenskaper. De har cylindriska kroppar, cirkulära huvuden och mycket långsträckta antenner. En robust pronotum ligger bakom huvudet och buken slutar i ett par karakteristiska sensoriska eller vestigiala tillägg. Bakbenen har ett högutvecklat lårben, specialiserat på att hoppa.

3. Dess distribution är kosmopolitisk

Syrsor finns i nästan alla delar av världen, utom de vid breddgrader på 55 eller mer. De är ektotermiska djur och som sådan beror deras kroppstemperatur på den omgivande miljön. Eftersom de inte kan producera värme på egen hand kan de inte kolonisera extremt kalla områden. I Sverige håller de sig till byggnader eller avfallshögar under kallare perioder.

Dessa insekter överlever alltså i en stor mångfald av livsmiljöer, från stränder till grottor, skogar, gräsmarker, buskar och många andra mikroekosystem. De flesta av arter är halvt underjordiska och tar skydd under jord, men inte särskilt djupt.

4. De är djur med mycket få försvar

Utöver deras bett är dessa insekter ganska försvarslösa i närvaron av rovdjur. Av denna anledning är en annan av alla intressanta fakta som syrsor deras förmåga att passera obemärkt förbi i miljön. Detta fenomen är känt som crypsis , (att vara osynlig i ögonen på ett hot).

Syrsor tenderar att vara beklädda i mörka, jordnära färger, perfekt för att kamouflera sig mot mark och golv. Dessutom är de främst utanför sina hålor på natten, vilket gör dem ännu svårare att se. Trots sina defensiva strategier är de den grundläggande proteinkällan för många arter av fåglar och däggdjur.

5. Flygförmåga

Närvaron av vingar är en allmän egenskap hos orthoptera, men det bör noteras att vissa syrsor från underfamiljen nemobiinae inte har några. Andra arter har små främre vingar och inga bakre vingar eller vice versa. I allmänhet tenderar grupper av syrsor med mer utvecklade bakvingar att vara bättre flygare.

Vissa syrsor flyger ganska bra, medan andra knappt kan lämna marken.

6. Syrsors sång: en av de mest kända egenskaperna

Utan tvekan är ett av de mest intressanta bland alla intressanta fakta om syrsor det att hanarna har en förmåga att “sjunga”. Vi sätter citattecken på den sista termen eftersom det avgivna ljudet inte är en sång som sådan utan ett fenomen som kallas stridulation.

Den typiska mekanismen för stridulation består av en struktur med en tandad kant (en skrapa) som färdas på en yta med små vågor (en kropp). Under gnidningsprocessen uppstår mycket hörbara vibrationer. När det gäller syrsor fungerar vingarna som skrapor och producerar ljudet genom att gnuggas mot varandra.

7. Syrsor är allätare

I fångenskap äter de flesta syrsor allt: hundmat, grönsaker, kött, döda djur, frön, frukt och mycket mer. Vissa arter är dock strikt växtätande och livnär sig på unga skott av vegetabilier i den naturliga miljön. Andra är rovdjur och söker ägg, insekter och till och med små reptiler som byte.

8. De har en mycket tydlig sexuell dimorfism

Syrsor har en mycket tydlig sexuell dimorfism: hanarna är mindre än honorna, har en mindre voluminös buk och framför allt så har de inte någon ovipositor.

Ovipositorns funktion är att tillåta passagen av äggen till utsidan. På grund av dess längd gör den det dessutom lättare för honorna att begrava sina ägg under jord utan att behöva gräva och slösa bort energi i processen. Detta är mycket viktigt eftersom hanarna och andra insektsarter regelbundet äter äggen.

9. Hierarkier upprättas genom våld

Även om de verkar som milda och blida varelser så ger hansyrsorna allt vad då det kommer till avel. De börjar kampen mot varandra genom att borsta känselspröten samt visa upp de kraftfulla käkarna. Och om det inte räcker, fattar de tag och trycker på tills en av de tävlande erkänner sin undergivna position. När en syrsa har nått en dominant position är det den som sjunger högre än resten.

Intressant nog har studier visat att dominerande syrsor har starkare immunförsvar än underordnade syrsor. Således är sången ett verkligt tecken på den genetiska kvaliteten hos friaren till honorna då de väljer en avelspartner.

10. Syrsor är utmärkt mat

Även om det antropocentriska tillvägagångssättet mot naturen hindrar oss från att tro på det, bör vi påpeka att syrsor är en utmärkt källa till näringsämnen, både för människor och andra allätande djur. Därmed är det inte förvånande att konsumtionen av dessa insekter blir allt vanligare, speciellt i Asien.

Faktum är att det finns cirka 20 000 aktiva uppfödare i Thailand som producerar 7 500 ton mat per år. “Mjölet” som produceras genom torkning och krossning av dessa insekter blir allt vanligare som tillsats till kakor, pasta och andra livsmedel.

Känner du nyfikenheten på syrsor?

Som du kan se, har syrsor imponerande egenskaper som når långt utöver deras sång eller stridulation. Nästa gång du hör en deras läte på natten, kom ihåg hierarkin och det fascinerande beteendet hos dessa sexfotingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vedenina, V. Y., & Shestakov, L. S. (2018). Loser in fight but winner in love: how does inter-male competition determine the pattern and outcome of courtship in cricket Gryllus bimaculatus?. Frontiers in Ecology and Evolution, 6, 197.
  • Hornsby, M., & Flood, M. (2017). The effect of temperature on cricket stridulation. Proceedings of the West Virginia Academy of Science, 89(1).
  • Jonsson, T., Montealegre-Z, F., Soulsbury, C. D., & Robert, D. (2021). Tenors not sopranos: Bio-mechanical constraints on calling song frequencies in the Mediterranean field-cricket. Frontiers in Ecology and Evolution, 9, 225.
  • Broder, E. D., Wikle, A. W., Gallagher, J. H., & Tinghitella, R. M. (2021). Substrate-borne vibration in Pacific field cricket courtship displays. Journal of Orthoptera Research, 30, 43.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.