Lär dig allt om Chromodoris lochi, ett mycket märkligt blötdjur

Blötdjuret Chromodoris lochi är en förvånansvärt prålig art som kan hittas i specifika rev. Läs mer om den i den här artikeln.
Lär dig allt om Chromodoris lochi, ett mycket märkligt blötdjur
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

Stammen blötdjur är en av de mest varierande i världen eftersom den innehåller en enorm mängd arter med olika former, färger och storlekar. Särskilt på havets botten, där det fortfarande finns många oupptäckta exemplar. Bland de mest intressant är Chromodoris lochi.

Närmare bestämt tillhör Chromodoris lochi en särskild grupp av blötdjur som kallas nakensnäckor. Dessa organismer kännetecknas av att de saknar skal och exponerar sina gälar för miljön. Läs vidare för att få veta mer om denna art.

Habitat och utbredning

Detta blötdjur är utspritt i olika delar av den indo-pacifiska regionen; från Malaysia, Indonesien och Filippinerna till Australiens norra kuster. På grund av dess matvanor hittas exemplar i anslutning till korallrev, med ett djup på mellan 5 och 30 meter.

Chromodoris lochi
Chromodoris lochi.

Fysiska egenskaper

Det allmänna utseendet hos Chromodoris lochi är ganska likt den som hittas hos skogssniglar på land, med den stora skillnaden att den är mer färgglad. Detta är faktiskt anledningen till att nakensnäckor också kallas för havssniglar. I genomsnitt mäter de ungefär 4 centimeter i längd.

Kroppen hos denna art bibehåller en oval form med ljusblå färger, förutom flera svarta linjer som löper genom organismens mitt och kanter. För att uppfatta sin omgivning använder de två orangea tentakler som sitter på huvudet och som fungerar som antenner. På samma sätt har de två tentakler nära munnen som används för att ”sniffa” på sin omgivning.

Trots att den saknar ögon har Chromodoris lochi en liten sfär på huvudet som används för att uppfatta skuggor. Dessutom kan man på ryggen se en typ av bihang som liknar “fjädrar” och som i själva verket är gälar. Det är dessa strukturer som hämtar syre från vattnet och hjälper den att andas.

Beteende

Vanligtvis är livet för detta lilla blötdjur lugnt och det rör sig inte särskilt snabbt. Tack vare sin långsträckta och platta form kan den dock använda sin kropp för att simma och förflyttar sig lätt över havsbotten.

Föda

Trots sitt utseende är Chromodoris lochi en köttätande organism som livnär sig på andra ryggradslösa djur som t.ex. svampdjur. Även om det är sant att den här nakensnäckan inte har någon käke har den en struktur som kallas radula som hjälper den att krossa sin mat.

En intressant aspekt av denna och andra nakensnäckor är att de kan ta anamma gifter från sina byten. De ackumulerar dessa molekyler och flyttar dem till specifika körtlar på huden, som de täcker kroppen med för att skydda sig mot rovdjur. Det är faktiskt därför arten är så starkt färgad, eftersom det fungerar som en varning om fara för dess angripare (aposematism).

Reproduktion

Även om mycket information om den här artens naturliga historia är okänd så tror man att dess reproduktion följer samma mönster som hos andra nakensnäckor. Detta innebär att de är hermafroditer, men de behöver en partner för att kunna fortplanta sig.

Tre nakensnäckor.
Chromodoris lochi.

Dessutom pågår en liten kamp om vem som spelar rollen som hane och vem som spelar rollen som hona. Under denna kamp försöker båda att penetrera den andra med en spetsig struktur. Det lyckade exemplaret tar sig an rollen som den dominerande hanen, medan förloraren måste agera som hona och producera ägg.

Som du kan se är Chromodoris lochi en spännande art som lever i de vackra korallreven. Även om det är sant att dessa platser kännetecknas av flera färgglada djur är nakensnäckor en av de mest intressanta grupperna som kan observeras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Avila, C. (1993). Sustancias naturales de moluscos opistobranquios: estudio de su estructura, origen y función en ecosistemas bentónicos (Doctoral dissertation, Universitat de Barcelona).
  • Prinsep, M. R. (2003). Sulfur-containing natural products from marine invertebrates. Studies in Natural Products Chemistry, 28, 617-751.
  • Trickey, J. S., Vanner, J., & Wilson, N. G. (2013). Reproductive variance in planar spawning Chromodoris species (Mollusca: Nudibranchia). Molluscan research, 33(4), 265-271.
  • Tibiriçá, Y., Pola, M., Ortigosa, D., & Cervera, J. L. (2020). Systematic review of the “Chromodoris quadricolor group” of East Africa, with descriptions of two new species of the genus Chromodoris Alder & Hancock, 1855 (Heterobranchia, Nudibranchia). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 58(1), 230-261.
  • Hubner, G. (2011). Nudibranch neighborhood: the distribution of two nudibranch species (Chromodoris lochi and Chromodoris sp.) in Cook’s bay, Mo’orea, French Polynesia. Anthropology, University of California, Berkeley.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.