Vad innebär ett ekosystems produktivitet?

Ett ekosystems produktivitet är en parameter som mäter tillväxten av biomassa i ett ekosystem. Detta värde är mycket användbart både för mänskliga ändamål och för att förklara biologiska fenomen.
Vad innebär ett ekosystems produktivitet?
Miguel Mata Gallego

Skriven och verifierad av Biolog Miguel Mata Gallego.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Produktiviteten i ett ekosystem är ett viktigt ekologiskt begrepp som man använder för att förstå variationen och skillnaderna mellan olika miljöer på jorden. Denna parameter är grunden för hur ekologiska nätverk fungerar. Så, vad är grunden för ett ekosystems produktivitet? Vilka typer finns det? I följande artikel kommer vi att svara på dessa frågor om denna parameters funktion och grund.

Ett ekosystems produktivitet

Djur och växter använder den energi de får från sin föda för att uppfylla sina vitala funktioner. På samma sätt kommer den energin att användas för den levande varelsens tillväxt. Tillväxt, ur funktionell synvinkel, är inget annat än en ökning av biomassa – energi som blir lagrad i form av materia i levande varelser.

Denna ökning av biomassa är ett effektivt sätt att bestämma ekosystemens dynamik och man kan mäta detta på olika sätt.
Inom ekologin är ett ekosystems produktivitet ökningen av biomassa per ytenhet per tidsenhet. Utöver denna enkla definition ligger dock en mätbar parameter som påverkar den enorma komplexiteten hos de ekologiska systemen som finns på jorden.

Produktivitet mäter därför förändringen i mängden levande varelser vid en given tidpunkt och plats. Det finns olika typer av produktivitet som vi kommer att kommentera i nästa avsnitt.

ekosystems produktivitet
En modell av idén om ett ekosystem.

Primär produktivitet: Energi från solen

Ibland glömmer vi människor bort växternas betydelse för livet på vår planet. På grund av deras sätt att få näring betraktas växter som primära producenter: de är de som står för införseln av energi till ekosystem.

Plantor och växter tillverkar sin egen energi baserad på fotosyntes. Genom en serie komplexa biokemiska reaktioner syntetiserar växter socker från organiskt och oorganiskt material, vilket hjälper tillväxten av deras biomassa.

I växter kallas ökningen av biomassa per tidsenhet och ytenhet för primär produktivitet. Denna primära produktivitet är avgörande för ekosystemens dynamik, eftersom växter gör det möjligt att använda solenergi i näringsväven.

På detta sätt kan vi skilja mellan bruttoprimärproduktion – den enkla ökningen av biomassa – och nettoprimärproduktion – ökningen av biomassa genom att subtrahera den energi som spenderas på respirationen. I allmänhet är nettovärdet det mest användbara.

Ekosystemets primära produktivitet är av centrala betydelse

Primär produktivitet är den faktor som bestämmer strukturen för näringskedjor, dvs. födorelationer och etologiska relationer mellan levande varelser i ekosystemen.

Detta beror på att växter är basen för mat för växtätare, växtätare för köttätare och så vidare tills de når rovdjuren på toppen av näringskedjan. Därför kommer produktion av biomassa i växter så småningom att påverka alla element i näringsväven.

Vi kan till exempel tänka på ett ekosystem som består av betesmark. Om det under ett visst år är en minskad produktivitet i betesområdet – till exempel på grund av brist på regn – kommer harar (växtätare) att ha mindre mat och populationen kommer att minskas. Detta kommer i sin tur att påverka vargar (rovdjur), eftersom det kommer att finnas färre växtätare tillgängliga att jaga.

Ekosystem med mycket hög produktivitet

Bland de olika ekosystemen på vår planet varierar produktiviteten kraftigt. Det finns mycket produktiva miljöer där biomassan växer enormt år efter år. Bland de ekosystem som har högst produktivitet kan vi betona följande:

  • våtmarker
  • korallrev
  • flodmynningar
  • kustområden
  • ekvatoriella skogar

Gemensamt för alla dessa områden är att de har en mycket hög primär produktivitet, vilket i sin tur länkar samman ett stort konsumentsamhälle – växtätare och rovdjur. Dessa typer av ekosystem stöder uppenbarligen en enorm biologisk mångfald, förutom att de är mycket produktiva.

Ekosystem med låg produktivitet

I andra ekosystem är å andra sidan de primära producenterna (fotosyntetiska) extremt sällsynta, vilket allvarligt begränsar ekosystemets produktivitet. Detta är fallet med öknar, polära områden och de centrala områdena i haven. Frånvaron av primära producenter begränsar uppenbarligen konsumenternas närvaro och förutsättningar.

Ett ekosystems sekundära produktivitet

Sekundär produktivitet avser tillväxten av konsumenternas biomassa per område och år. Som vi redan har nämnt är dessa begränsade av primärproducenter.

Det finns också en stor begränsning för sekundärproducenter på grund av låg bearbetningseffektivitet. Djur kan bara transformera cirka 10% av den energi som finns i växter. När det gäller rovdjur kommer endast 1% att bli omvandlad till ren biomassa.

Ju mer energi ett djur använder i metaboliska processer, desto mindre biomassa genererar det.

ekosystems produktivitet: hand håller olika djur

Produktiviteten i ett ekosystem är en indikator på djurens välbefinnande

Slutligen är produktiviteten i ett ekosystem en parameter som ger oss viktig information om ekosystemets dynamik och som i hög grad påverkar djurens och växternas näringskedjor.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Granados-Sánchez, D., Ruíz-Puga, P., & Barrera-Escorcia, H. (2008). Ecología de la herbivoría. Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente, 14(1), 51-63.
  • Mitsch, W. J., & Reeder, B. C. (1991). Modelling nutrient retention of a freshwater coastal wetland: estimating the roles of primary productivity, sedimentation, resuspension and hydrology. Ecological Modelling54(3-4), 151-187.
  • Encyclopedia Britannica (2020) Efficiency of solar energy utilization. Recuperado el 7 de mayo de 2022, disponible en: https://www.britannica.com/science/biosphere/Efficiency-of-solar-energy-utilization

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.