Vad menas med invasiva arter?

Djur som har släppts ut i ett annat ekosystem än sitt egna och som kan tänkas utgöra ett hot mot detta, de anses vara invasiva arter.
Vad menas med invasiva arter?
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2023

Numera talar man ofta om invasiva arter, många är dock omedvetna om termens innebörd och betydelse. Invasiva arter har mycket att göra med exotiska husdjur och utgör en fara för miljön.

Vad menas med invasiva arter?

En invasiv art är en art av djur, växt eller annan organism som människor har släppt ut i en annan livsmiljö än dess egen. Även om detta har förekommit i århundraden på grund av den globala handeln så har situationen förvärrats av att exotiska husdjur blivit mycket populära under de senaste åren.

Då ägare av vissa arter inser att dessa är svåra att hålla som husdjur kommer de ibland på den fantastiska idén att släppa dem fria. Detta kan få ett antal konsekvenser. Att släppa ut ett husdjur i naturen leder troligen till att det dör. Detta beror på att den inte är van att hitta mat på egen hand eller försvara sig mot rovdjur.

Vid andra tillfällen överlever dessa djur dock i sitt nya ekosystem och orsakar obalanser som i hög grad kan påverka deras nya hem. Detta beror på att ingen annan organism heller är anpassad till deras närvaro. I det här fallet talar vi om invasiva arter.

En bäver äter.
Att släppa ut ett husdjur i naturen kommer förmodligen att leda till dess död, djuret är inte vant att hitta mat på egen hand eller försvara sig mot rovdjur.

 

Djur som är invasiva arter

För närvarande bestämmer varje regering hur man ska lagstifta om invasiva arter samt ägandet av exotiska sällskapsdjur. Faktum är att många länder endast tillåter människor att ha omkring 20 olika djurarter. Därmed blir det mycket svårt för listan över invasiva arter att utvidgas.

Andra länder, som Spanien, tillåter tusentals arter, som de successivt förbjuder när de utgör en risk för befolkningen. Detta leder till att regeringarna anser arterna vara invasiva för sent, när vilda djurpopulationer som utgör en fara för miljön redan har bildats.

När det gäller Spanien innehåller en katalog från ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning (MITECO) alla invasiva arter.

Exempel på invasiva arter

Det finns tusentals invasiva arter på jorden. I Australien är en av dem till exempel den europeiska kaninen, som är ett skadedjur som förstör mängder av uppodlad mark. Många arter av asiatiska ormar har också introducerats i USA.

En mårdhund i det vilda.

Det finns många olika invasiva arter i Spanien. Det finns till exempel vilda populationer av tvättbjörnar och till och med mårdhundar på olika delar av den iberiska halvön. Dessa grupper bildades på grund av att människor övergav dem som husdjur.

Dessa djur är ett exempel på det hot mot hälsan som invasiva arter utgör. Vissa av dem bär på rabies som kan smitta djur och människor, särskilt eftersom de tidigare husdjuren är mycket mer tillitsfulla än andra vilda djur.

Dessutom orsakar andra märkliga arter, som olika typer av papegojor, allvarliga problem i flera städer eftersom tusentals av dem tränger sig på träd och byggnader. Dessa papegojor, liksom tvättbjörnar, påverkar det inhemska fågellivet. Detta beror på att de ockuperar deras häckningsplatser och, när det gäller tvättbjörnar, äter upp äggen i bona.

Den amerikanska minken är ett annat mycket bekymmersamt fall. Då den amerikanska minken befrias från pälsfarmer av djurrättsaktivister driver den europeisk mink och fågellivet till utrotning.

Vattensköldpaddor, som t.ex. rödörad vattensköldpadda, är några av de djur som människor släpper ut i naturen mest. På så sätt tränger de undan andra europeiska reptiler och amfibier. Kort sagt lär dessa arter dig att du måste ta reda på rätt information innan du köper ett exotiskt husdjur, du måste förbinda dig att ta hand om det under hela dess liv.

Detta kanske intresserar dig

Egenskaper hos strandkrabban: En invasiv art
My Animals
Läs det My Animals
Egenskaper hos strandkrabban: En invasiv art

Lär dig mer om egenskaperna hos strandkrabban, ett kräftdjur som har invaderat stora delar av världen tack vare sin toleransförmåga.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.