Zoologen Konrad Lorenz och hans studier av djurens beteende

Forskaren Konrad Zacharias Lorenz var en österrikisk zoolog, hans exceptionella studier av djurens beteende gav honom Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 1973.
Zoologen Konrad Lorenz och hans studier av djurens beteende
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av biokemi Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Många forskare betraktar den österrikiska zoologen Konrad Lorenz som grundaren av modern etologi. Dessutom var denna forskare en pionjär i studier av djurens beteende med hjälp av komparativa zoologiska metoder.

Hans idéer hjälpte oss att förstå hur beteendemönster kan spåras tillbaka till ett evolutionärt förflutet. Dessutom var han känd för sitt arbete med att undersöka roten till aggressivt beteende hos människor. Han delade Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 1973 med djurbeteendevetarna Karl von Frisch och Nikolaas Tinbergen.

Biografi och utbildning

Konrad Zacharias Lorenz föddes den 7 november, 1903. Han växte upp i Wien, Österrike och bodde också på familjens sommargods i Altenberg, en by vid floden Donau. Han var den yngsta sonen till Adolf Lorenz, en framgångsrik ortopedisk kirurg, och Emma Lecher Lorenz, en läkare.

Konrad gillade att vara runt djur och observerade dem från en tidig ålder. Lorenz avslutade sina studier vid ett av Wiens finaste gymnasier. Hans barndomsvän, Margaret Gebhardt, var också intresserad av djur. Så småningom, 1939, gifte de sig, och fick sedan två döttrar och en son.

Den unga Lorenz tog en doktorsexamen i medicin (MD) från universitetet i Wien år 1928 och utnämndes till lektor vid Anatomy Institute fram till år 1935. Han började också studera zoologi, ett område där han tog sin doktorsexamen år 1933, från samma universitet.

Konrad Lorenz dog av njursvikt den 27 februari år 1989 i Altenberg, Tyskland.

Zoologen Konrad Lorenz karriär och prestationer

Från observationerna som Lorenz utförde mellan 1935 och 1938 skapade han begreppet ”prägling”. Prägling är den process genom vilken djurungar – under sina första ögonblick i livet – knyter av till ett objekt, vanligtvis deras biologiska mor.

Han utvecklade detta koncept genom fågelskådning (speciellt med gäss och kajor). Under skådningen lade han märke till att en fågelunges genetik är benägen att identifiera både moderns ljud och utseende. Det är tack vare detta som fågelungar bildar en permanent anknytning med sin moder från början av livet.

År 1940 blev han utnämnd till professor i psykologi vid universitetet i Königsberg. Men andra världskriget (1939–1945) avbröt dock hans akademiska karriär.

Nykläckt fågelunge i ett bo med ägg.
Processen av prägling tyder på att anknytningen mellan mor och unge är medfödd och har en genetisk komponent.

Krigstiden

Under kriget tjänade Konrad Lorenz som läkare i den tyska armén. Sovjetunionen tog honom dock till fånga år 1942 och han hölls som krigsfånge i sex år.

Han återvände till Österrike år 1948 och blev där chef för Institutet för Komparativ Etologi i Altenberg från 1949 till 1951. 1950 skapade han avdelningen för komparativ etologi vid Max Plancks Institut i Buldern, Westfalen. Han blev meddirektör för institutet år 1954.

Från år 1961 till 1973 tjänstgjorde han som chef för Max Plancks Institut för Beteendepsykologi i Seewiesen. Dessutom blev Lorenz år 1973 (året han vann Nobelpriset) chef för avdelningen för djursociologi vid Institutet för Komparativ Etologi vid Österrikes vetenskapsakademi i Altenberg.

Zoologen Konrad Lorenz idéer om mänsklig aggressivitet

Soldater under andra världskriget

Under den sista delen av sin karriär tillämpade Lorenz sina idéer från studien av djurens beteende på människor, som medlemmar av en social art. Forskarens idéer utgjorde dessutom en hypotes med mycket kontroversiella filosofiska och sociologiska konsekvenser.

Lorenz gick så långt som att hävda att kamp och krigsbeteende inom mänskligheten har en medfödd grund. Dessa idéer skapade verkligen kontroverser. Lorenz förklarade att vi kan modifiera detta beteende med hjälp av ett antal faktorer. På så sätt kan vi förändra vår ekologi på ett mer harmoniskt och naturligt sätt.

Definiera ekologi

Ekologi är den gren av biologin som handlar om organismernas förhållande till varandra, och till deras fysiska omgivningar. Med hjälp av detta koncept orienterade Lorenz sina idéer om mänskligt beteende och särskilt aggressivitet med hjälp av följande teorier:

”En helt ny ekologi som på alla sätt motsvarar mänsklighetens önskningar … kan teoretiskt visa sig vara lika hållbar som den som skulle ha funnits utan hans ingripande. Men konkurrensprincipen, som är typisk för västerländska samhällen, förstör alla möjligheter till detta. Tempot för mänsklig ekologi bestäms av utvecklingen av människans teknik. “

K. Lorenz

Kort sagt så banade Lorenz studier av djurens beteende vägen för en modern vetenskaplig förståelse av hur beteendemönster utvecklas hos en art. Han betonade särskilt vikten av ekologiska faktorer och det anpassningsbara värdet av beteende för artens överlevnad.

Hans arbete var banbrytande för den konceptuella idén att djurarter är genetiskt disponerade för att lära sig specifika typer av information. Han sade också att denna information är viktig för artens överlevnad. Detta inkluderar beteendemönster som vi kan observera både i naturen och hos oss själva.

Detta kanske intresserar dig
Intressant fakta om vilda elefanters beteende
My Animals
Läs det My Animals
Intressant fakta om vilda elefanters beteende

Alla djurarter visar olika beteenden och karaktärer när de är i en miljö de föredrar. Idag tar vi en titt på vilda elefanters beteende.

   • Hess, E. H. (1958). Imprinting in animals. Scientific American, 198(3), 81-90.
  • Konrad Lorenz – Biographical. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. 5 Nov 2019. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1973/lorenz/biographical/
  • Brigandt, I. (2005). The instinct concept of the early Konrad Lorenz. Journal of the History of Biology, 38(3), 571-608.
  • Vicedo, M. (2009). The father of ethology and the foster mother of ducks: Konrad Lorenz as expert on motherhood. Isis, 100(2), 263-291.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.