Vilka djur fanns med på Noas ark?

Noas ark tog ombord alla världens djur, både de med ryggrad och de utan, för att rädda dem från den världsvida översvämningen.
Vilka djur fanns med på Noas ark?
Elsa M. de Arribas

Skriven och verifierad av Biolog Elsa M. de Arribas.

Senaste uppdateringen: 22 januari, 2023

I Bibeln, särskilt i Första Moseboken, talas det om Guds beslut att straffa mänskligheten för dennas onda leverne. Dess handlingar var färgade av våld och fördärvade av synd. I princip så börjar berättelsen om Noas ark, dess konstruktion och de olika djurarter som han tog med sig i den.

Enligt de skriftliga uppteckningarna hade Noa till uppgift att skydda minst ett par av varje djur som fanns på jorden. På så sätt hoppades han kunna trygga framtiden och återbefolkningen av planeten efter floden. Fortsätt att läsa detta utrymme och upptäck vilka djur som fanns på Noas ark.

Varför byggdes Noas ark?

Gud beordrade Noa, som var en rättfärdig man, att bygga en stor ark, där det skulle finnas plats för ett par av alla djur på jorden. Arken byggdes av något som kallas goferträ (förmodligen äkta cypress) och utrustades så att både djur och människor skulle trivas.

När Noa var klar med att bygga arken avslöjade Gud sin plan för honom. Han skulle släppa lös en flod som skulle svepa över jorden och spola bort det onda från den. Detta innebar att arken skulle bli hans räddning, för den skulle stå emot vattnet och hålla sig flytande under tiden som katastrofen förlöpte.

Du kanske är intresserad av: Intressanta fakta om sjöormar och havsormar

Vilka djur gick ombord Noas ark?

Den order som gavs var att ta med ett par av varje djurart så att jorden senare skulle kunna återbefolkas. Gud inkluderade alla djur, från ryggradsdjur som reptiler, amfibier, däggdjur och fåglar, till ryggradslösa djur.

Gud delade dock upp antalet individer av varje art beroende på om de var ”rena djur” eller ”orena djur”. De förstnämnda skulle omfatta sju par, hane och hona, medan de sistnämnda endast skulle omfatta ett par.

Djur som ansågs vara rena

Som tidigare nämnts klassificerade Gud inte alla djur lika. Han delade in dem i två grupper, beroende på om han ansåg att de var rena eller orena.

Bland de rena djuren ingick alla de som kunde ätas av rättroende. Detta inkluderade vissa idisslare med klövar, medan man bland vattenlevande djur endast kunde äta dem med fenor och fjäll.

När det gäller fåglar var det tillåtet att äta en liten grupp, t.ex. kycklingar. Det var tillåtet att äta insekter med vingar och fyra ben så länge de kunde röra sig genom att hoppa, dvs. gräshoppor och vissa syrsor.

Herren sade till Noa: »Gå in i arken, du och hela din familj. Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid. Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par, hane och hona – också av himlens fåglar sju par av varje art, hanar och honor – så att de kan överleva på jorden.

1 Mos 7, Bibel 2000

Djur på Noas ark

Orena djur

När det gällde resten av djuren sade Gud alltså att endast ett par skulle tas ombord. Efter en veckas tid lät Han det regna i 40 dagar och 40 nätter.

Frågan som uppstår är vilka djur som Gud ansåg vara orena, eftersom endast ett par av dem kunde gå in i arken. Förteckningen finns i 3 Mosebok 11:3-6, där man i detalj förklarar dessa djurs egenskaper.

Det var förbjudet att närma sig idisslare utan klövar, såsom hare, kamel eller kanin. Det var också förbjudet att äta grisar, eftersom de inte var idisslare även om de hade klövar.

Det var förbjudet att äta nattliga, asätande eller stora fåglar, som strutsar, storkar eller gamar. Svalor, fladdermöss och ugglor var inte heller tillåtna.

Kryp med fyra ben, och med vingar, var också orena, liksom alla djur som krälar på marken eller har många ben, som ödlor, salamandrar, vesslor eller tusenfotingar.

När kom den första beskrivningen av Noas ark?

År 1844, i ruinerna av det assyriska palatset i Nineveh, hittade Austen Henry Layard några av de första kilskriftstavlorna. Dessa tavlor är den tidigaste skriftliga uppgiften som har hittats och de berättade olika historier, varav en del också förekom i Bibeln.

Noas ark.

Bland dessa historier fanns syndafloden och Noas ark, samma historier som finns i Första Moseboken. Men det var inte förrän 1872 som man insåg att dessa historier berättades på dessa tavlor.

Detta bevisade på sätt och vis att berättelserna i Bibeln har en historisk bakgrund. Fler tavlor återfanns och fragment kompletterades, vilka passade ihop som ett pussel. På så sätt rekonstruerades världens äldsta litterära berättelse, som har mer än 2 000 års historia. Denna berättelse kallas Gilgamesheposet.

Som framgår har berättelsen om Noas ark och de djur han räddade en mer gåtfull bakgrund än vad som har presenterats inom vårt utbildningssystem. Även om vissa säger att indelningen i “rena” och “orena” saknar vetenskaplig forskning, pekar andra på en del anmärkningsvärda insikter om hygien som människorna på den tiden osannolikt kunde ha känt till.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bible Gateway. (sf) Levítico 11 TLA. Los animales puros e impuros.  Recuperado el 26 de noviembre de 2019, disponible en: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+11&version=TLA.
  • Smith, F. L. (2008). La Biblia cronologica/The Chronology Bible: Reina-valera 1960, 365 Lecturas Diarias. Editorial Portavoz.
  • Barceló, M. (2017). El Arca de Noé (Vol. 16). Ediciones Universidad de Salamanca.
  • Castillo, C. C. (1992). El Arca de Noé en las fuentes árabes. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 67-78.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.