Visste du att smärta gör hundar aggressiva?

Även om det givetvis finns andra orsaker, verkar det som att smärta är en av de saker som kan leda till att en en gång fridfull hund blir aggressiv.
Visste du att smärta gör hundar aggressiva?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är inte svårt att tro att aggressiva hundar är sådana som har sårats eller lider av smärta, och att det är därifrån deras våldsamma beteende kommer. Det finns faktiskt studier nu som har etablerat en koppling som stärker att smärta gör hundar aggressiva. Detta kan förklara varför hundar som utsatts för övergrepp till och med kan attackera barn.

Orsakerna till aggression

Bråkande hundar

Det finns även andra saker som kan leda till hotfulla eller aggressiva beteenden, såsom avvänjning. Studier har bevisat att hundar definitivt inte föds aggressiva, även om människan till viss del har främjat vissa aggressiva beteenden med avel. Men vissa forskare säger att man kan motverka beteenden som finns i blodet.

Detta teori om aggression skulle förklara hur en hund kan sova fridfullt vid dina fötter, för att på bara några timmar förändras och våldsamt attackera dig om du försöker ta ifrån den mat, en personlig ägodel, etc.

Forskare säger att det finns gott om potentiella orsaker till våldsamt beteende hos hundar, även om din vanligtvis är lugn. En av dessa faktorer är som sagt smärta, eller att känna sig hotad. Sm vi alla vet kan smärta få både hundar och människor att agera ilsket.

Det finns fall där smärtteorin perfekt förklarar varför vissa hundar blir aggressiva trots att de aldrig varit det tidigare. Genom att mäta puls såg de att de flesta av dessa hundar upplevde stor smärta, och att detta var vad som gjorde dem aggressiva.

Ett bra exempel på detta är problem med höfterna, vilket framförallt är vanligt hods stora hundar.

Aggressiva hundar attackerar barn

Vi har nog alla hört berättelser om våldsamma hundar som attackerat barn. Det kan till och med verka som att barnen var deras huvudsakliga mål. 60% av alla allvarliga fall med hundbett involverar barn under 12. Det är ett oroväckande mönster och har lett till många studier.

Smärta är vad som gör hundar aggressiva

Även om en hund har levt med sin familj under lång tid, säger faktan att de fortfarande kan bli aggressiva mot familj eller främlingar. Att drabbas av ett smärtsamt tillstånd är en av anledningarna.

Hundar med våldsamma bakgrunder blir generellt sett aggressiva. När de upplever smärta attackerar de oftare, även i situationer de aldrig haft problem med tidigare, såsom när man ger dem ett kommando.

Några av de vanligaste tillstånden som lett till ökad aggressivitet inkluderar hypotyreos, tillstånd i det centrala nervsystemet (intrakraniala tumörer, etc.), leversjukdomar och en rad andra tillstånd.

Andra saker som kan göra en hund aggressiv

Givetvis är smärta inte det enda som kan göra en hund aggressiv. Att avvänjas för tidigt (innan två månaders ålder) är också en vanlig orsak till våldsamt beteende som vuxen.

Andra orsaker inkluderar brist på träning, stress, genetik och dålig socialisering som valp eller vuxen. Alla dessa är aspekter som spelar en viktig roll när det kommer till saker som gör hundar aggressiva.

Alla tillstånd de lider av som ett resultat av fysiska eller psykologiska övergrepp är också stora bidragande faktorer till aggression. Sorg, depression, misstro och våldsamma beteenden är kopplade till övergrepp.

Blod berättar en intressant berättelse

Hund i gräset

Blod kan tillhandahålla några intressanta ledtrådar för att upptäcka aggression hos hundar. Vissa tester har visat att om vi tittar på hormonerna i blodet, kan vi besluta huruvida hundarna är aggressiva eller inte.

Man har även märkt att våldsamma hundar har mindre serotonin – en signalsubstans – än lugnare hundar. De har även högre nivåer av kortisol (stresshormonet) i blodet.

Om du har en stor hund och oroar dig över att den ska bli aggressiv, kan du utföra ett blodprov för att få lite hjälpsam information.

Detta kanske intresserar dig
Tips för hur man undviker att bli biten av en hund
My Animals
Läs det My Animals
Tips för hur man undviker att bli biten av en hund

Det är bra att veta hur du undviker att bli biten, vare sig det är av din hund eller någon annans. I den här artikeln får du veta mer.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.