Effekterna av aflatoxiner på hundar & människor

Effekterna av aflatoxiner på hundar & människor
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Aflatoxiner är mykotoxiner, med andra ord kommer de från svampar. De produceras framförallt av svampar som Aspergillus flavis, a. parasiticus och Puberulumpenicillium. Aflatoxiner är även den mest kända typen mykotoxiner, varför de studerats så omfattande.

Aflatoxikos är känd som en sjukdom som kommer från intag av aflatoxiner. Dessa kommer sannolikt växa på fuktiga ställen där mat (särskilt spannmål) kan utveckla mögel. Spannmål som inte förvarats ordentligt är också en stor källa för denna svamp. Det har funnits många fall av aflatoxikos på platser där de tillreder mat med dessa kontaminerade spannmål, särskilt i hundmat.

Hur aflatoxiner växer och vilken typ av mat de förekommer i

Aflatoxiner kan kontaminera mat under alla delar av produktionsprocessen. Det kan ske när de skördas, lagras eller bearbetas.

hund nosar på mat

De vanligaste förorenade livsmedlen är ris, korn, råg, majs, jordnötter, valnötter, bomullsfrön och durra. De största faktorerna här är vattenhalt, fuktighet och temperatur.

Vem kan aflatoxiner påverka?

Djur som grisar, ankor och katter är mest känsliga för aflatoxiner. Hundar, får och kalkoner är också mycket utsatta för denna sjukdom. Människan är i allmänhet säker från dem, men de kan vara skadliga för barn. Du måste vara mycket försiktig med hundar, eftersom det har förekommit fall av aflatoxinförorenad hundmat.

Effekterna av aflatoxiner

Aflatoxiner påverkar levern starkt. Skadorna som de gör på detta organ kan orsaka ett antal olika symptom. Aflatoxinsmittor kan i vissa fall vara dödlig.

Symptom på aflatoxikos

Symptomen på aflatoxikos beror helt och hållet på hur mycket och hur länge sedan de konsumerats. Det gör också stor skillnad om det var ett djur eller en person som konsumerade dem.

Aflatoxikossymptom hos hundar

Hundar upplever omedelbara symptom efter intag, såsom kräkningar och aptitlöshet. Symptomen inkluderar viktminskning, inre blödningar och ansamling av vätska i bukområdet. I allvarliga fall kan det orsaka plötslig död.

hund ligger på golvet

Det finns också kroniska symptom, som viktminskning, aptitlöshet och humörsvängningar. Dessutom kan det  leda till leversvikt och problem med blodkoagulering.

Symptom på aflatoxikos hos andra djur

Aflatoxikos har olika symptom hos olika djur. Men här är några av de vanliga:

 • Leverproblem som cirros, fibros och cancer.
 • Skador på gallgångarna.
 • Anemi.
 • Gulsot.
 • Njurskada.
 • Mutationer i benmärgen.
 • Problem med deras endokrina och reproduktiva system.
 • Andningssjukdomar.
 • Förändringar i deras immunförsvar.

Aflatoxikossymptom hos människor

När det gäller människor beror symptomen på ålder, kön och hälsa. Det hänger även på hur mycket aflatoxiner du har intagit och hur länge det gått sedan det skedde.

Här är de vanligaste symptomen på att äta mycket aflatoxiner under en kort period:

 • Leverskada.
 • Magsmärtor.
 • Problem med att smälta och absorbera livsmedel.
 • Kräkningar.
 • Förändringar i medvetandetillståndet.
 • Anfall.
 • Lungödem.

Förebyggande

Det första du bör göra är att korrekt odla och skörda mat. Det är viktigt att äta bra mat, både för människor och djur, eftersom det är svårt för den genomsnittliga personen att upptäcka mykotoxiner i kött, ost och ägg. Ät aldrig spannmål eller annan mat som har svamp eller mögel.

Behandling

Om du redan har aflatoxinsymptom så är det första du behöver göra att sluta att äta den förorenade maten. Sedan är nästa sak att börja behandla symptomen. Vad vi menar är att du bara ska använda mediciner som kan minska symptomen och problemen som orsakas av aflatoxikosen. Det finns ingen antibiotika som kan hantera aflatoxiner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.