Borrelia hos husdjur: diagnos och förebyggande

Jakthundar är mer benägna att bli bitna av fästingar, som kan bära på denna sjukdom. Du kan använda ett fästinghalsband eller "spot on"-behandlingar för att undvika att de fäster sig på hunden.
Borrelia hos husdjur: diagnos och förebyggande

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2019

Borrelia kan drabba alla husdjur, men det är relativt enkelt att förebygga. I dagens artikel vill vi därför ta en titt på lite information om denna fästingburna sjukdom.

Hur får ditt husdjur borrelia?

Borrelia burgdorferi är en art av bakterier med elva olika genotyper. De kan drabba både fåglar och däggdjur, och de huvudsakliga bärarna är fästingar från släktet Ixodidae.

Denna zoonos är inte bara en risk för husdjur, utan även för människor. Detta gör den till ett ännu allvarligare problem för folkhälsan.

Fästingar blir infekterade när de äter från infekterade djur, och därefter sprider de smittan vidare via sina salivkörtlar. Spridningen av borrelia har allt att göra de som bär på smittan, och det finns inte mycket man kan göra för att undvika att den smittar vilda djur.

Symptom på och diagnos av borrelia

I 95% av fallen uppvisar hundar inga symptom på borrelia, eftersom den inte har en standarduppsättning av tecken. Led- och njurproblem kan till exempel dyka upp, men det finns inga generella regler för denna sjukdom.

Sjuk hund

Detta har gjort det speciellt viktigt med diagnostiska tekniker. Att få rätt diagnos via PCR, cytologi eller bakteriekulturer kan vara väldigt dyrt och komplicerat. Därför använder de flesta veterinärer blodprov för att komma fram till en diagnos.

Ett positivt resultat innebär endast att din hund är eller har blivit utsatt för bakterien. Det innebär inte nödvändigtvis att hon är drabbad av borrelia. Denna brist på exakthet är anledningen till att mer komplicerade labbtester är rekommenderade. Även om blodprov inte kan ge 100-procentiga svar, är de dock bra som en första varning.

Du kan börja misstänka andra fästingrelaterade sjukdomar när du väntar på resultaten. Om så är fallet bör din veterinär använda Imizol som en potentiell behandling av babesios.

Varning för fästingar

Behandling och förebyggande av borrelia

Att använda antibiotika som doxycycline i minst en månad har visat sig kunna behandla polyartrit som orsakas av borrelia. Kom bara ihåg att det inte helt kan bota sjukdomen.

När det kommer till förebyggande finns det ingen vetenskaplig konsensus angående vaccination. Detta eftersom det finns flera typer av borrelia, och de flesta vaccin tillhandahåller inte skydd mot dem alla. Att se upp för fästingar är fortfarande det bästa sättet att förebygga problem.

Hundar och katter anses inte vara bärare av borrelia. Fästingar kan dock infektera människor, så du måste konstant kolla dina husdjur efter fästingar och ta bort dem omedelbart.

På så sätt kommer du undvika att de blir en risk för människor. Att hålla fästingar borta från dina husdjur är den mest vitala delen av att minska din egen risk för borrelia.

Kom ihåg: vissa hundar löper högre risk för borrelia än andra. Jakthundar eller hundar som bor utomhus tenderar att få fler fästingar.

Om det låter som ditt husdjur är det väldigt viktigt att ta förebyggande åtgärder mot dessa parasiter. Det finns många metoder och läkemedel på marknaden, såsom halsband och spot on-behandlingar. Kom ihåg att alltid använda produkter avsedda för just ditt djur. Katter kan till exempel ta skada av fästingmedel som är avsett för hundar.

Detta kanske intresserar dig
Demodex hos hund: orsaker, symptom och behandling
My Animals
Läs det My Animals
Demodex hos hund: orsaker, symptom och behandling

Har du någonsin hört talas om skabb eller demodex hos hund? Den här sjukdomen karaktäriseras av håravfall och hudinflammation.