Clarityn till hundar: allt du behöver veta

Clarityn är ett läkemedel som ibland skrivs ut för hundar, men man måste vara försiktig. Även om det är sant att Clarityn kan användas för hudproblem hos hundar, kan det även leda till vissa bieffekter. Om detta sker är det givetvis viktigt att tala med en veterinär.
Clarityn till hundar: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 27 februari, 2019

När människans bästa vän har hälsoproblem är det svårt att veta hur man ska handskas med det. Så läs denna artikel för att få reda på vad du behöver veta om att ge Clarityn till hundar – ett läkemedel som mestadels används för hudallergier.

Ett läkemedel som kan behandla hundar

En rekommendationer vid ofta upprepar här på Mina djur är att du aldrig ska ge läkemedel ämnade för människor till husdjur. Människor och hundar är väldigt olika, och därför är det inte säkert att medicinen har samma effekt på oss.

Veterinärer kan dock välja att skriva ut vissa preparat för att behandla hundar trots att de främst är till för människor. I detta fall ska vi tala om att ge Clarityn till hundar – en receptfri antihistamin.

Läs denna artikel för att lära dig allt du behöver veta om att ge Clarityn till hundar.

Hund i gräset

Det har visat sig att Clarityn kan lindra obehagen från allergier. Detta läkemedel bör dock tas ansvarsfullt.

Clarityn: vad är det till för?

Det generiska namnet för detta preparat är loratadin, och fungerar genom att blockera histaminreceptorerna, vilket hindrar kroppen från att ha allergiska reaktioner.

När det kommer till hundar tenderar experter att skriva ut det av följande anledningar:

  • För att behandla hudirritationer orsakade av allergier. Pollen, vissa livsmedel eller saliv från loppor kan orsaka klåda, rodnad, utslag och svullnad.
  • Det minimerar effekterna av vissa vaccinationer. I sådana fall är det bra att ge loratadin innan vaccinationen.
  • För att lindra inflammation kopplad till mastocytom (som släpper ut histamin). Mastocytom är maligna massor som kan dyka upp varsomhelst på djurets kropp, speciellt på huden.

Clarityn är som du ser ett läkemedel som ibland skrivs ut för hundar, men du måste som sagt vara väldigt försiktig.

Råd för att ge Clarityn till hundar

Precis som att det inte är bra för människor att självmedicinera, bör veterinärer vara de som beslutar om dosering och behandlingsplan för djur.

En expert kommer kunna slå fast hur medicinen bör ges i förhållanden till din hunds storlek, ålder, vikt, ras och hälsotillstånd.

Hund slickar sig

Du måste dock även själv vara försiktig när du ger Clarityn till hundar, såväl som andra läkemedel. Det finns många bieffekter att vara medveten om.

Bieffekter av Clarityn hos hundar

Tänk på att loratadin kan orsaka bieffekter, eftersom det trots allt är ett läkemedel. Det ger dock upphov till mindre dåsighet än andra antihistaminer. Några av bieffekterna är som följer:

  • Urinretention
  • Törst
  • Kräkningar
  • Diarré
  • Torrhet i mun och ögon
  • Förvirring
  • Beteendeförändringar

I alla dessa fall bör du omedelbart tala med en veterinär för att slå fast huruvida behandlingen bör stoppas eller ändras.

Fler saker att ta hänsyn till

En viktig detalj är att inte blanda ihop Clarityn med Claritin-D.  Pseudoefedrin och loratadin finns båda i Claritin-D, och kan vara skadliga för din hund.

Du måste även underrätta din veterinär om din hund har andra tillstånd som kan vara relevanta. Vi måste återigen betona att detta läkemedel måste administreras med största försiktighet, framförallt i fall med lever- eller njurproblem.

Kom ihåg att berätta om eventuella andra läkemedel ditt djur tar för veterinären. Clarityn ska heller inte ges om en hund är dräktig eller ammar valpar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.