De olika typerna av bedövning för husdjur

Med denna medicinering är det möjligt att lindra smärta under viktiga kirurgiska operationer på djur.
De olika typerna av bedövning för husdjur
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Bedövning används för att undvika känslan av smärta vid till exempel medicinska ingrepp. Veterinärer använder bedövning för att utföra olika kirurgiska operationer på husdjur. Det används även för att stilla aggressiva djur, och dessutom för att utföra tester med röntgenstrålning eller användning av ett endoskop.

Hur man tillämpar bedövningen skiljer sig åt för varje djur. Det beror på en rad faktorer såsom art, ålder, vikt, storlek, ras och förevarande sjukdomar.

Innan man tillämpar bedövning hos husdjur

Innan man ger ett djur någon form av medicinering utför läkarna en rad procedurer för att avgöra vilken typ av protokoll som ska tillämpas. Man ser även till att djurets kropp är i ett bra skick. Kom ihåg att vissa djur inte ska bli bedövade.

För att få nödvändig information innan bedövning genomför läkare:

  • Ett fullständigt blodprov.
  • Ett elektrokardiogram.
  • En fullständig och detaljerad fysisk undersökning.
bedövning hos hund

Olika varianter av bedövning för husdjur

Det finns två typer av bedövning för husdjur:

Lokalanestetika

Lokalanestetika är ämnen som, när de tillämpas på nervvävnad med lämpliga koncentrationer, kommer att lindra smärta. Det är den minst använda varianten av bedövning.

Lokalanestetika ger en lugnande effekt genom att hindra fortplantningen av sensoriska nervimpulser, från receptorn till hjärnbarken. Veterinären tillämpar detta på ett särskilt område. De använder den här varianten av bedövning vid lokala rutiner och operationer.

De ämnen som utgör lokalanestetika hamnar huvudsakligen i blodomloppet och elimineras efter en viss tidsperiod. Till skillnad från generell anestesi orsakas ingen medvetslöshet. Den här formen av bedövning är tillfällig. Men å andra sidan innebär den ett fåtal risker. Några riskfaktorer är ålderdom, syra-basbalans, hepatit eller skrumplever och undernäring.

Generell anestesi (narkos)

Den här formen av bedövning är den mest vanligt förekommande. Dess effekter är grunden för allmänbedövning. Det här är effekterna:

  • Hypnos: ett drömlikt tillstånd, förlust av medvetandet.
  • Analgesi: en känslighetsförlust. Djuret känner ingen smärta.
  • Muskelavslappning: rörelseförlust.
  • Reflexförlust: förlust av ofrivillig rörelse.
  • Amnesi: djuret minns inte operationen.

Observera att ett djur måste fasta innan det behandlas med den här typen av bedövning. Ju mer smärtsam proceduren är, desto mer bedövning krävs. Den här bedövningen gör det möjligt för veterinären att arbeta på sin bästa nivå. Om djuret flyttar eller biter verktygen kommer specialisten inte vara lugn nog att arbeta omsorgsfullt.

Generell anestesi används för viktiga operationer som vid kastrering eller sterilisering, frakturer, akuta operationer, allvarliga sår och även vid tandrelaterade problem. Det är nämligen så att den här typen av bedövning skyddar husdjurens luftvägar.

I allmänhet innebär narkos en låg risk för husdjur. Men i vissa fall bör du överväga om dessa risker är större än fördelarna med operationen.

narkos hos hund

Narkosens olika stadier hos husdjur

Fas 1: premedicinering

Den här fasen består av att tillämpa muskelavslappnade läkemedel för att djuret inte ska känna någon smärta. De börjar med detta läkemedel så att djuret lugnar ned sig och är utsatt för mindre stress. Det möjliggör också att nästa dosering av medicinering blir lägre och får större jämnhet under återhämtningsfasen.

Fas 2: introduktion till bedövning

I detta stadium sätter läkare in en kateter som förblir där under hela förfarandet för att möjliggöra användningen av intravenösa läkemedel. I det här skedet har djuret somnat till fullständigt. Det här underlättar endotrakeal intubation med användning av narkosgaser såväl som syreflöde.

Kirurger har vanligtvis på sig en mask för att förånga gaserna. Den här masken är transparent så att luftvägarna alltid är synliggjorda.

Fas 3: underhåll

Under det här stadiet utförs operationen, vilket är det mest avgörande ögonblicket. Narkosgaser och syre fortsätter att flöda under hela operationen eftersom det håller djuret nedsövt.

Fas 4: återhämtning

Slutfasen är avsedd för att stoppa flödet av narkosgaser. Endast syre fortsätter att flöda. De avlägsnar det endotrakeala röret mycket noggrant och väntar tills djuret vaknar. Kom ihåg att du aldrig ska lämna husdjuret ensamt eftersom det ständigt måste hållas under övervakning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.