Vad är den väntade livslängden för hundar?

Rasen, storleken och omvårdnaden en hund får under sitt liv kan påverka dess väntade livslängd.
Vad är den väntade livslängden för hundar?

Senaste uppdateringen: 06 december, 2018

När man adopterar en hund är det inte ovanligt att undra vad den väntade livslängden för hundar är. Det är naturligt att vilja veta hur länge ens husdjur kommer finnas med en. Men döden är en naturlig del av livet; därför är det viktigt att fokusera på att njuta av varje stund med din ludna vän.

Fortsätt läsa för att ta en titt på olika faktorer som kan påverka den väntade livslängden för hundar.

Är det möjligt att uppskatta den väntade livslängden för hundar?

Att försöka förutsäga hur länge en hund kommer leva är inte lätt. Du måste ha flera faktorer i åtanke, såsom dess hälsa, genetik, familjeträd, ras och storlek.

För att räkna ut hur länge en hund kommer leva måste du därför första ta hänsyn till dess livskvalitet. Hur friskt djuret är, dess omgivning, dess näringsintag och eventuella förebyggande mediciner är faktorer som direkt påverkar livslängden för hundar.

Eftersom varje hund är unik har deras kroppar speciella drag. Därför kan vissa hundar överskrida alla förväntningar angående livslängd.

Ett av de tydligaste exemplen på detta är Bluey – en australian cattledog som levde i 29 år. Den väntade livslängden för denna ras är 13-15 år. Än idag håller Bluey världsrekordet som världens äldsta hund.

Bluey blev 29 år

Hur som helst är det omöjligt att förutse hur länge en hund kommer leva. Visst kan man räkna ut snittåldern en hundras når genom att ta hänsyn till gener, biologi och metabolism; men även då måste man komma ihåg att åldern kan variera stort beroende på livsvillkoren för varje hund.

Väntad snittålder baserat på ras

Generellt lever vanligtvis små och medelstora hundar längre än stora hundar. Den väntade livslängden för mindre hundar, såsom chihuahua, shih tzu och lhasa apso, ligger på mellan 17 och 20 år. Många av dessa hundar lever ännu längre än så.

När det kommer till medelstora hundar, såsom shar-pei, chow chow och australien cattledog, ligger snittåldern på runt 13 till 15 år. Hos större raser, såsom rottweiler och golden retrievers, är den väntade livslängden endast 10-13 år.

För jättestora hundar, till exempel newfoundlandshund eller sanktbernhardshund, ligger snittåldern på 8-11 år.

Är det sant att blandraser lever längre?

Det finns en utbrett övertygelse om att blandraser är friskare och lever längre än renrasiga hundar. De flesta blandrasiga hundar har faktiskt förvånansvärd uthållighet och kan leva i många år.

Renrasiga hundar har genomgått selektiva processer för att standardisera rasen. Det huvudsakliga målet var, och är fortfarande, att stärka eller betona vissa fysiska attribut eller instinktiva förmågor.

Blandrashundar tillsammans

Genom avel har hundarna blivit mer och mer “perfekta” enligt de standarder som slagits fast av olika föreningar. Dessvärre har många uppfödare vänt sig till inavel för att hålla stamtavlorna “rena”.

Inavel och effekten på väntad livslängd

Att inavla renrasiga hundar har allvarliga konsekvenser för avkommans hälsa. Missbildningar, försvagade immunförsvar, fertilitetsproblem, degenerativa sjukdomar, inlärningssvårigheter… Detta är bara några av de många problem som associeras med inavel.

Blandrashundar har å andra sidan inte inavlats. De har därför större genetisk mångfald, och löper därmed inte förhöjd risk för ärftliga eller degenerativa sjukdomar.

Detta är en av de huvudsakliga anledningarna till att blandraser vanligtvis lever längre än renrasiga hundar. Men att vara friskare och mer motståndskraftiga innebär inte att de inte behöver tas om hand för att bibehålla sin hälsa.

Likt alla raser måste blandraser få rätt preventiv medicin under hela sina liv. Det är nödvändigt att ta dem till veterinären regelbundet för att få vaccinationer och avmaskningar.

En balanserad kost, daglig fysisk aktivitet och rätt mental stimulans är också viktiga för en hunds livskvalitet. Oavsett rasen eller storleken hos din hund så är kärlek och hängivenhet nyckeln till lång livslängd.