Felint calicivirus: symtom och behandling

Detta virus infekterar katter över hela världen och kan orsaka sjukdomar hos både tama och exotiska arter.
Felint calicivirus: symtom och behandling

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Felint calicivirus är en av de vanligaste infektionerna som kan orsaka luftvägssjukdomar hos katter. Även om andra virus och bakterier också kan utgöra smittämnen och främja dessa typer av tillstånd hos din katt.

Typiska kliniska tecken på en övre luftvägsinfektion involverar näsa och hals, som nysningar, nästäppa, konjunktivit (inflammation av membranen som kantar ögonlocken) och slem från näsa eller ögon.

Näsutflödet kan vara klart eller gröngult. Förutom dessa typiska symtom utvecklar katter infekterade med felint calicivirus ofta sår på tungan, gommen, tandköttet, läpparna eller näsan.

Tecken eller symtom

Katter som drabbats av felint calicivirus kommer ofta att dregla överdrivet. Detta eftersom såren är mycket smärtsamma. Andra ospecifika tecken på en övre luftvägsinfektion är brist på matlust, letargi, feber och förstorade lymfkörtlar. De kommer också att drabbas av överkänslighet för ljus, så du kan se dem kisa.

Vissa stammar av calicivirus kan leda till att en infekterad katt utvecklar ett plötsligt, smärtsamt haltande i en eller flera leder. Detta förekommer oftast hos yngre katter och ungar. Även om det är sällsynt finns det en specifik stam av felint calicivirus som orsakar en allvarlig generaliserad sjukdom.

De första symptomen påverkar ögon, näsa och mun, men den infekterade katten utvecklar snabbt hög feber, allvarlig depression, ödem i benen eller ansiktet, gulsot och symtom på sjukdom i flera organ. Denna stam är mycket smittsam och dödligheten är upp till 67 %.

En katt.

Hur får en katt en infektion med felint calicivirus?

Calicivirus är mycket smittsamt och infekterade katter kan sprida viruset via saliv eller sekret från näsa eller ögon. Om en infekterad katt nyser kan luftburna viruspartiklar förflytta sig flera meter genom luften.

Det spekuleras i att viruset också kan spridas i urin eller avföring, men detta anses inte vara en viktig smittkälla. Mottagliga katter kan smittas genom direktkontakt med en annan infekterad katt eller genom att i miljön exponeras för föremål som förorenats med smittsamma sekret.

Viruset kan överleva upp till en vecka i en förorenad miljö och möjligen längre på en sval eller fuktig plats. Även om alla mottagliga katter kan utveckla en caliciinfektion tenderar symtomen att vara allvarligare hos kattungar.

Hur länge varar en typisk caliciinfektion hos kattdjur?

När en katt utsätts för calicivirus genomgår den en inkubationsperiod på 2 till 6 dagar innan den utvecklar kliniska symtom som i allmänhet varar i 14 till 21 dagar. Under hela denna tid är katten potentiellt smittsam för andra kattdjur. Som ett minimum kommer infekterade katter att utsöndra viruset i sina kroppssekret i 2 till 3 veckor.

Efter ett uppenbart tillfrisknande från sjukdomen kan upp till hälften av alla infekterade katter utveckla ett bärartillstånd där de fortsätter att utsöndra viruset. Hos en del av dessa djur kan bärartillståndet bara vara i några månader, men hos en liten andel kan det bestå livet ut.

Bärande katter kan visa tecken på infektion eller inte när de aktivt utsöndrar calicivirus och är en viktig smittkälla för mottagliga katter. Honkatter som är bärare av detta virus kan överföra infektionen till sina nyfödda kattungar.

Behandling av felint calicivirus

De flesta katter med en okomplicerad caliciinfektion kan behandlas symtomatiskt i hemmet. Din veterinär kan ordinera ett ögonmedicin som ska appliceras lokalt om din katt har ett grönt eller gult varigt ögonutflöde.

Antibakteriella läkemedel med brett spektrum kan ordineras för att förhindra att sekundära bakterieinfektioner komplicerar sjukdomen, särskilt hos kattungar. Virusinfektioner reagerar dock inte på dessa typer av läkemedel.

Veterinären kan ge antiinflammatoriska läkemedel för att lindra symptomen på hälta. Katter med ihållande sår kan ha nytta av behandlingar som stöder immunförsvaret.

Katter med nästäppa eller trängsel i luftvägarna kan ha nytta av ökad luftfuktighet i miljön, t.ex. genom att placeras i ett ångbad i 10 till 15 minuter några gånger om dagen. Det är dock klokt att först rådgöra med en specialist om denna teknik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.